" " " "
Ögondusch

Eye & Wound Cleansing Spray

REF: 726000

Spray för att rengöra och skölja bort damm och smuts ur ögon och sår. Sprayen ger ett mjukt vätskeflöde och har en total spoltid på 5 minuter. Sprayen fungerar i alla vinklar och riktningar. Kan användas flera gånger och är steril till sista droppen. Passar i Första Hjälpen-stationen. Hållbarhetstid 5 år.

  • Kombinerad ögon- och sårtvätt
  • Kan användas flera gånger
  • Steril till sista droppen
  • Passar i Första Hjälpen-stationen

Pris exkl. moms

116,00 kr

Mer information

Innehåll

150 ml steril koksaltlösning, 0,9% NaCl. Utan konserveringsmedel. Miljövänlig drivgas: nitrogen. Total spoltid 5 minuter.

Rengör munstycket före användning genom att spraya kort i luften. Spraya från ett avstånd på omkring 10-15 cm. Varning: Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för höga temperaturer över 50 °C/ 122° F. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik direktkontakt med munstycket.

Relaterade produkter