Guide

Första Hjälpen vid Brännskador
En steg för steg-guide

Vid brännskador räknas varje sekund! Fräscha upp dina kunskaper med denna steg för steg-guide så att du är förberedd om olyckan är framme på din arbetsplats.

1. Hejda brännskadan

Ta bort kläder och smycken nära brännskadan, men ta inte bort kläder som ”bränt fast” då detta kan skada vävnaden.

2. Kyl ned brännskadan

Kyl omedelbart brännskadan i 15-20 minuter. Detta för att begränsa skadan och förhindra att den blir värre. Använd ljummet vatten (20-28 grader), Burn Gel eller rena våta omslag.

3. Kyl endast skadan, inte hela kroppen

Viktigt att inte kyla ned hela kroppen då det kan sänka kroppstemperaturen till kritiskt låg temperatur (under 35 grader) och orsaka allvarlig hypotermi.

4. Håll den skadade torr och varm

Håll den skadade torr och varm efter att brännskadan kylts ner

5. Uppsök läkarvård vid …

… brännskador större än den skadade personens handflata.
… brännskador i känsliga områden som t.ex. ansikte, könsorgan, händer, fötter eller leder.
… tredje gradens brännskada eller djupgående skador.
… brännskador som ger vit, svart eller förkolnad hud eller om du tappar känseln i området.
… brännskador orsakade av kemikalier eller elektricitet.
… brännskador på barn och äldre personer.

6. Skydda brännskadan.

Håll brännskadan ren och torr.

Klassificering av brännskador

Brännskador kan delas in i olika grader beroende på hur allvarlig och djup skadan är:

Första gradens brännskada
(Överhudsskada)

Ytlig och påverkar endast hudens yttre skikt (överhuden). Huden är röd, svullen, öm och utan blåsor. Ett exempel är mild solbränna.

Andra gradens brännskada
(Delhudsskada)

Djupare och går ned i hudens nedre skikt (dermis). Brännskadan kan vara röd, med blåsor och svullen. Ofta upplever den skadade kraftig smärta.

Tredje gradens brännskada
(Fullhudsskada)

Påverkar hudens alla lager plus underliggande vävnad. Huden som är kvar kan vara vit, svart eller förkolnad. Då alla nervändar är förstörda finns ingen känsel i brännskadeområdet. Hudtransplantation krävs.

Produkter för brännskador