warehouse and logistics

Lager och logistik

Cederroth erbjuder högkvalitativa och lättanvända Första Hjälpen-produkter anpassade för lager- och logistikmiljöer

Individer, maskiner och inventarier måste ofta dela på utrymmet i ett lager där snabbhet tenderar att ha högsta prioritet. Höga lagerhyllor, tunga föremål och fordon i rörelse (i och utanför lagret) är naturliga faror. Gaffeltruckar är en av de största farorna inom lagerindustrin, men med adekvata säkerhetsrutiner och utbildning kan många olyckor förhindras. Lagring och hantering av farliga kemikalier och andra material ökar dessutom risken. I själva verket är omfattande säkerhetsåtgärder nyckeln vid all hantering av något som innebär en fysisk risk.

Vanliga risker

Gaffeltruckar kan orsaka kollisioner

Gaffeltruckar kan orsaka kollisioner och leda till allvarliga personskador. Dessa inkluderar kross-, huvud-, hand- och fotskador. Kollisioner med lagerhyllor kan göra så att föremål faller ner och orsakar skador. Vi rekommenderar att du installerar flera Första Hjälpen-stationer för att säkerställa att hjälp alltid finns tillhands vid eventuella olyckor. Det är dessutom bra med mobila Första Hjälpen-kit som kan tas till olycksplatsen eller förvaras i fordon. Vi rekommenderar även att bårar finns att tillgå vid allvarligare skador där personen ska immobiliseras före transport.

Att halka och ramla

Att halka och ramla är vanligt såsom att arbeta på höga höjder (gaffeltruckar, trappor, stegar och lastkajer). Gångbryggor och lastkajer kan också vara hala. Att ha Första Hjälpen-utrustningen i närheten är alltid en fördel.

Vassa verktyg och knivar

Hantering, plockning, packning och frakt av varor innebär vanligtvis användning av verktyg och knivar. Skärsår och sår är vanliga risker vid öppning av lådor eller packning av sändningar. Med plåster och bandage i närheten för att snabbt och enkelt kunna ge sårvård ökar de anställdas säkerhet och ser till så att arbetet kan flyta på smidigare. Vår Wound Care Dispenser är idealisk för packningsstationer som ett komplement till vår Första Hjälpen-station.

Kemikalier

Kemikalier kan orsaka ögonskador. Vid laddstationer för gaffeltruckar kan stänk från batterisyra orsaka ögonskador. Personlig skyddsutrustning ska alltid bäras, men att även ha ögondusch till hands är mycket viktigt för att kunna behandla denna typ av incident. Ögondusch är en nödvändighet när och varhelst farliga kemikalier lagras och hanteras.
Cederroths ögondusch är buffrad och har en neutraliserande effekt på alkalier och syror, vilket ökar chansen att rädda synen jämfört med att använda vanligt kranvatten eller saltlösningar. Vi har en serie förpacknings- och lagringslösningar. För kalla arbetsmiljöer rekommenderar vi ett uppvärmt ögonduschskåp för att förhindra spolning med kall ögondusch eller till och med ögondusch som har frusit. Vår ögondusch i fickstorlek är idealisk för alla som arbetar på avlägsen plats med hög risk och där varje sekund räknas.

Tips!

För arbetsplatser med många första hjälpen-stationer är det praktiskt att installera ett större Första Hjälpen-skåp med inbyggd förvaringsyta för påfyllningsprodukter för att underlätta underhållet.

Viktiga produkter

Lär dig mer om Första Hjälpen