Tillverkning

Cederroth har ett komplett utbud av Första Hjälpen-produkter för tillverkningsindustrin.

Tillverkningsindustrin är ett område med hög risk för svåra olyckor. Handhavande av stora maskiner, verktyg och rörliga maskindelar medför alla en betydande risk för olyckor. Och så även hantering av kemikalier.

Vanliga risker

Verktyg och maskiner

Tillhandahåll bandage för svårare sår samt plåster som lämpar sig för den typ av arbete som utförs. Förutom en väggmonterad Första Hjälpen-station som alla vet var den finns, är det bra med ett mobilt Första Hjälpen-kit för att behandla skador på olycksplatsen. Mobila kit är också bra att ha med sig till avlägsna områden med hög risk. För arbetsplatser där mindre skärsår och sår är vanliga är våra sårvårds- och plåsterautomater ett praktiskt komplement till akut Första Hjälpen-utrustning. Vi rekommenderar också att installera riktningsskyltar till Första Hjälpen-stationer och utrustning.

Kemiska ämnen

Spill, utrustningsfel och misstag av operatören orsakar ofta olyckor. Hantering av processer och underhållskemikalier, maskintvättar, industriella bläckstråleskrivare och färg utgör alla potentiell fara, liksom truckladdning. Lämplig personlig skyddsutrustning är mycket viktigt, liksom ögondusch för omedelbar första hjälpen vid en olycka. Cederroths ögondusch är buffrad och har en neutraliserande effekt på alkalier och syror, vilket ger en större chans att rädda synen än vanligt kranvatten eller saltlösningar. Vi har ett brett urval av ögondusch-förpackningar och förvaringslösningar för att kunna ge omedelbar första hjälpen till ögonen på alla farliga platser där det kan göra hela skillnaden att ha en ögondusch nära till hands. Varje sekund räknas.

Hala golv och trappor

Sår, blåmärken, sträckningar och stukningar är vanliga skador. Bandage och kylkompresser är vanliga produkter som är inkluderade i Cederroths välutrustade och bärbara Första Hjälpen-kit XL för behandling av skador på olycksplatsen.

Heta ytor, hett vatten, ånga, eld och heta metaller

Heta ytor, hett vatten, ånga, eld och heta metaller kan orsaka brännskador. Det är viktigt att snabbt kyla ner en brännskada för att förhindra ytterligare spridning eller allvarligare skada. Om vatten inte finns i närheten, är brännskadegel lösningen. Cederroths väggmonterade Första Hjälpen- och brännskadestation samt Cederroths brännskade-kit innehåller ett urval av förband med brännskadegel för omedelbar behandling.

Tips!

För arbetsplatser med många Första Hjälpen-stationer är det praktiskt att installera ett större Första Hjälpen-skåp med inbyggd förvaringsyta för påfyllningsprodukter för att underlätta underhållet.

Viktiga produkter

Lär dig mer om Första Hjälpen