Byggindustri

Cederroth erbjuder högkvalitativ och användarvänlig Första Hjälpen-utrustning för byggindustrin.

Risken för allvarliga personskador är tre gånger större på en byggarbetsplats jämfört med andra arbetsplatser. De vanligaste olyckorna är fallolyckor och olyckor med verktyg och maskiner – större maskiner, handverktyg och knivar.

Vanliga risker

Användande av maskiner och verktyg

Bandage för djupare skärsår och plåster för mindre sår. Förutom en väggmonterad Första Hjälpen-station på en framträdande plats, är ett mobilt Första Hjälpen-kit också viktigt för att kunna behandla någon som skadat sig. Mobila Första Hjälpen-kit är också idealiska för företagets fordon eller för högriskarbete utanför arbetsplatsen. Det ska också sättas upp riktningsskyltar som visar var Första Hjälpen-utrustningen finns.

Kemikalier

Cement och betong är alkaliskt och frätande. Snabb tillgång till ögondusch är avgörande om olyckan skulle vara framme. Cederroths buffrade ögondusch har en neutraliserande effekt på alkalier och syror och är fosfatfri. Fosfatbuffrad ögondusch ska undvikas i samband med ämnen som innehåller kalcium såsom cement och betong. För kalla arbetsmiljöer rekommenderar vi ett uppvärmt ögonduschskåp för att förhindra att ögondusch-behållarna blir mycket kalla eller till och med fryser.

Svetsarbete

Svetsarbete, exempelvis, kan orsaka brännskador. Om det inte finns någon intilliggande vattenkälla, är mobila brännskadeprodukter att rekommendera. Cederroths brännskade-kit innehåller förband med brännskadegel i olika storlekar för att snabbt kyla ner en brännskada, begränsa spridningen av skadan samt verka smärtlindrande.

Att arbeta på hög höjd och i svåra miljöer

Att arbeta på hög höjd och i svåra miljöer medför risker för fallolyckor och skador i samband med att halka eller snubbla, en vanlig orsak till arbetsrelaterade skador. En omfattande riskbedömning är mycket viktigt för att minimera risken för fallolyckor vid arbete på höjd. Här är lämplig skyddsutrustning såsom skyddsräcken och säkerhetssele viktigt. Skulle en olycka ändå inträffa, är det bra att ha mobila första hjälpen-kit med bandage till hands för att kunna behandla skador på arbetsplatsen. Vi rekommenderar även att ha bårar och spjälor till hands.

Viktiga produkter

Lär dig mer om Första Hjälpen