Om oss

Cederroths Första Hjälpen-produkter är en välbekant syn på många arbetsplatser i allt fler länder. Sedan mitten av 1970-talet har vi utvecklat och marknadsfört innovativa produkter och lösningar som gör det möjligt för lekmän att ge första hjälpen utan speciella förkunskaper.

Enkla och funktionella

Stor vikt har därför lagts på att göra våra lösningar enkla och funktionella. Vår gröna Första Hjälpen-tavla har varit en föregångare och följs ständigt av nya produkter av högsta kvalitet. Under senare år har vi genomgått en kraftig utveckling, både vad gäller nya marknader och nya produkter.

Säljs genom återförsäljare

Våra produkter säljs uteslutande genom återförsäljare. Idag finns de på alltfler europeiska marknader och även i Nordamerika. Samtidigt har vårt sortiment kompletterats med bland annat ögondusch och nya produkter för sårvård och rengöring.

Cederroth AB är nu en del av Orkla-koncernen och affärsområde Orkla Care

Orkla förvärvade 2015 Cederroth och dess verksamhet i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Polen och Spanien. Cederroth och dess olika kategorier kommer från och med 1 januari 2016 att integreras med företagen Orkla Home & Personal Care (tidigare Lilleborg) och Orkla Health. De sammanslagna företagen i Sverige, Danmark och Finland heter Orkla Care AB, Orkla Care A/S och Orkla Care Oy. Affärsområde Orkla Care kommer att ha en sammanlagd årsomsättning på NOK 6,5 miljarder och kommer att verka i sju länder.

För mer information, vänligen besök orkla.com

Kvalitet och Miljö

Orkla Care AB erbjuder kvalitetssäkrade Första Hjälpen-produkter under varumärket Cederroth. Vi strävar ständigt efter att du som kund ska vara nöjd med produktens kvalitet såväl som vår höga leveranssäkerhet.

CE-märkta produkter

De Medicintekniska produkterna i Cederroths sortiment är CE-märkta, vilket innebär att de överensstämmer med relevanta krav på medicintekniska produkter.

ISO 13485:2016 + MDSAP

Orkla Cares kvalitetsledningssystem är certifierat enligt ISO 13485:2016 och MDSAP.

ISO 14001

Orkla Wound Care strävar efter att minska vår miljöpåverkan i alla våra verksamheter, och våra fabriker är certifierade enligt ISO 14001: 2015.

Kvalitets- och hållbarhetspolicy för Orkla Care

Orkla Care erbjuder marknaden kvalitetssäkrade Första Hjälpen-produkter. Detta innebär att produkterna är säkra, att de uppfyller krav från myndigheter, att de uppfyller givna specifikationer och att de levereras till kunderna i rätt tid och i beställd kvantitet. Orkla Wound Care strävar efter att utveckla hållbara processer och produkter i samarbete med leverantörer och andra intressenter.