Om Oss

Hitta viktig information

Här hittar du kontaktinformation till våra återförsäljare. Information om Cederrroth Första-Hjälpen och Orkla Care AB samt hur vi jobbar med kvalite och miljö.

Ahlsell Sverige AB

Länk till hemsida

AllOffice

Länk till hemsida

Backman Information AB

Länk till hemsida

Dafo Brand AB

Länk till hemsida

Flinks Järn Aktiebolag

Länk till hemsida

Grolls AB

Länk till hemsida

Hygienteknik Sverige AB

Länk till hemsida

Lyreco Sverige AB

Länk till hemsida

Martin & Servera AB

Länk till hemsida

Mediq Sverige AB

Länk till hemsida

Menigo Foodservice AB

Länk till hemsida

Office Depot Svenska AB

Länk till hemsida

Papyrus Supplies AB

Länk till hemsida

Presto Brandsäkerhet AB

Länk till hemsida

Procurator AB

Länk till hemsida

Proffsmagasinet Svenska AB

Länk till hemsida

Staples Sweden AB

Länk till hemsida

Swedol AB

Länk till hemsida

Tingstad Papper AB

Länk till hemsida

Würth Svenska AB

Länk till hemsida

Cederroths Första Hjälpen-produkter är en välbekant syn på många arbetsplatser i allt fler länder. Sedan mitten av 1970-talet har vi utvecklat och marknadsfört innovativa produkter och lösningar som gör det möjligt för lekmän att ge första hjälpen utan speciella förkunskaper. Stort vikt har därför lagts på att göra våra lösningar enkla och funktionella. Vår gröna Första Hjälpen-tavla har varit en föregångare och följs ständigt av nya produkter av högsta kvalitet. Under senare år har vi genomgått en kraftig utveckling, både vad gäller nya marknader och nya produkter. Våra produkter säljs uteslutande genom återförsäljare. Idag finns de på alltfler europeiska marknader och även i Nordamerika. Samtidigt har vårt sortiment kompletterats med bland annat ögondusch och nya produkter för sårvård och rengöring.

Cederroth AB är nu en del av Orkla-koncernen och affärsområde Orkla Care.

Orkla förvärvade 2015 Cederroth och dess verksamhet i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Polen och Spanien. Cederroth och dess olika kategorier kommer från och med 1 januari 2016 att integreras med företagen Orkla Home & Personal Care (tidigare Lilleborg) och Orkla Health. De sammanslagna företagen i Sverige, Danmark och Finland heter Orkla Care AB, Orkla Care A/S och Orkla Care Oy. Affärsområde Orkla Care kommer att ha en sammanlagd årsomsättning på NOK 6,5 miljarder och kommer att verka i sju länder. För mer information, vänligen besök Klicka här

Ägare av Cederroth First Aid förvärvar Norgesplaster
Orkla Wound Care har tecknat och slutfört ett avtal om att köpa 100 % av aktierna i bolaget Norgesplaster Holding AS. Företaget har en god marknadsposition för sårvård och Första Hjälpen och med förvärvet av Norgesplaster har Orkla Wound Care stärkt sin närvaro i apotekskanalen och marknaden för Första Hjälpen-produkter. Produktportföljen marknadsförs främst under varumärkena Norgesplaster och Snøgg och säljs främst i apotekskanalen, business-to-business, genom distributörer och som export.

Läs mer

Orkla Care AB erbjuder kvalitetssäkrade Första Hjälpen-produkter under varumärket Cederroth. Vi strävar ständigt efter att du som kund ska vara nöjd med produktens kvalitet såväl som vår höga leveranssäkerhet.

CE-märkta produkter
De medicintekniska produkterna är CE-märkta, vilket innebär att Orkla Care försäkrar att produkterna uppfyller kraven i det Medicintekniska direktivet 93/42/EEG. Produkter i klass I steril och klass IIa kontrolleras av ett anmält organ (0413).

ISO 13485:2016 + MDSAP
Orkla Cares kvalitetsledningssystem är certifierat enligt ISO 13485:2016 och MDSAP. ISO 13485:2016 är en standard för ledningssystem, harmoniserad med det medicintekniska direktivet (MDD) 93/42/EEG.

ISO 14001
Orkla Cares miljöledningssystem är certifierat enligt ISO 14001.

Kvalitetspolicy för Orkla Care
Orkla Care erbjuder marknaden kvalitetssäkrade Första Hjälpen-produkter. Detta innebär att produkterna är säkra, att de uppfyller krav från myndigheter, att de uppfyller givna specifikationer och att de levereras till kunderna i rätt tid och i beställd kvantitet.

På våra produktförpackningar används en rad symboler för att snabbt och tydligt förmedla viktig information om innehåll och användning.

Dessa följer Svensk Standard (SS-EN 980) och The European Standard (EN 908:2008) för märkning av medicintekniska produkter.

De vanligaste av dessa symboler – och deras innebörd:
Ateranvand_ej

Återanvänd ej. Endast engångsanvändning.

Bast_Fore

Bäst före. Använd ej efter utgången av angivet år/månad.

Batch_nummer

Batch nummer . Koden anger producentens tillverkningskod.

Steriliserad_stralning

Produkten är steriliserad med hjälp av strålning.

Steriliserad_aseptisk

Produkten är steriliserad genom aseptisk tillverkningsprocess.

Temperaturbegransning

Temperaturbegränsning. Anger högsta respektive lägsta förvaringstemperatur.

Produktens_artikelnummer

Produktens Artikelnummer

Tillverkare

Tillverkare

ateranvand_inte

Använd inte om förpackningen är bruten.

Forvaras_tort

Förvaras torrt

Latex

Produkten eller produktens förpackning innehåller naturligt latex

Inga sökresultat hittades.
Inga produkter hittades.
Produkter