Artikel

Första Hjälpen för dina ögon

Vid en olycka är det viktigt att påbörja sköljningen inom de första sekunderna. Det är också viktigt att skapa en effektiv sköljning, med ett rikligt flöde av vätska. Vätskan bör också vara buffrad, dvs. verka neutraliserande på stänk av alkalier (t.ex. lut) och syror (t.ex. batterisyra).

Därför har Cederroth Ögondusch utformats så att den öppnas samtidigt som den vrids ur hållaren, har en ögonkopp som garanterar ett optimalt flöde, och innehåller en sköljvätska med rätt sammansättning.

Cederroth Ögondusch har generellt starkare neutraliserande effekt på stänk av alkalier än på syror. Dessutom finns Cederroth Ögondusch i olika utföranden, med olika tillbehör, som gör att den kan placeras så att den alltid finns lätt tillgänglig och alltid är redo att användas.

Produktfördelar

  • Funktionell design
  • Goda sköljegenskaper
  • Snabb och enkel att öppna
  • Flexibel placering
  • Rejäl sköljning
  • Dammskyddad ögonkopp
  • Buffrad vätska

Ögonduschskolan

De vanligaste ögonskadorna är orsakade av damm, skräp eller stänk från frätande kemikalier. Här kan du lära dig hur du ska agera om du, eller någon i din närhet, får ett farligt ämne i ögonen.

Så här gör du för att stoppa en frätskada:

  1. Påbörja sköljning snabbt. Effekten är störst de första sekunderna.
  2. Skölj mycket. Håll ögat öppet under sköljning.
  3. Skölj länge. Skölj i minst 15 min efter exponering av frätande ämnen. Använd flera flaskor eller fortsätt sköljningen vid en fast installerad ögonduschstation. Sök vård och ta med fler flaskor att skölja med under transport till sjukhus.

Har det skett en olycka med kalciumhaltiga ämnen (cement, betong eller kalk) kan man tryggt skölja med Cederroth Ögondusch eftersom den är 100 % fosfatfri.

Olika frätskador

Ögat har ett neutralt pH-värde. När alkalier eller syror hamnar i ögat förändras pH-värdet radikalt och en frätskada uppstår inom några sekunder. Alkaliska ämnen är orsaken till de flesta frätskador.

Vanliga orsaker till skador: Exploderande batterier, stänk från lut, cement, kalk, maskindiskmedel, vissa tvättmedel, ammoniak, avfettning, färg, målarsoda och lim. Även metallspån, smuts och damm bör omgående sköljas bort för att inte fastna i ögat.

Rädda ögonen med en buffrad ögondusch

Cederroths ögondusch är boratbuffrad. En buffert kan beskrivas som en stötdämpare som har en förmåga att motstå pH-förändringar vid tillsats av stark syra eller bas. Med en buffrad ögondusch återställs ögats naturliga pH-värde snabbare och mer effektivt än med vanlig koksaltlösning.

Ögondusch produkter

Värmeskåp till Cederroth Ögondusch

3852,00 kr

Visa produkt

Relaterade artiklar