Eye wash in laboratory

Ögondusch

Världens minsta ögonakut. Större chans att rädda ögonen med Cederroths buffrade ögondusch. Vår ögondusch har en neutraliserande effekt på stänk av alkalier och syror och verkar för att neutralisera ögats pH-värde, vilket ger snabbare resultat än med vanlig koksaltlösning. Effekten är generellt starkare för alkalier än för syror.

Produktfördelar

Har det skett en olycka med kalciumhaltiga ämnen (t.ex. cement, betong eller kalk) kan man tryggt skölja med Cederroth Ögondusch eftersom den är 100 % fosfatfri för optimal sköljning.

Flaskan är utformad så att ögat sköljs med ett rikligt flöde i ca 1,5 minut. Den har marknadens längsta hållbarhetstid på 4,5 år. Cederroths ögonduschprodukter uppfyller kraven i EN 15154-4: 2009.

  • Buffrad ögondusch med neutraliserade effekt på syror och alkalier
  • Fosfatfri
  • Ger ett rikligt flöde
  • 4,5 års hållbarhetstid

Våra produkter