Säker Första Hjälpen för människor och planeten

En övergång från ett linjärt till ett cirkulärt materialflöde är avgörande för att kunna möta de globala utmaningarna beträffande hållbarhet. Det är också Orkla Wound Cares fokus när vi upprättar våra hållbarhetsmål som ska uppfyllas senast år 2024.

Orkla Wound Cares övergripande hållbarhetsambitioner

Cederroth First Aid är en del av Orkla Wound Care och vi har en ledande position på många marknader både inom Första Hjälpen-segmentet och inom konsumentprodukter för sårvård. Som kategorikapten förväntar sig våra kunder och konsumenter att vi ska arbeta med att minska vår miljöpåverkan från våra produkter samt i hela värdekedjan.

Vi kommer att integrera hållbarhet i våra befintliga produkter och göra en kontinuerlig hållbarhetsuppgradering, snarare än att utveckla ett separat hållbart produktsortiment. Material ska bytas ut mot mer miljövänliga alternativ, utsläppen av växthusgaser i samband med produktion och transport ska minskas och återvinningen av använda produkter ska underlättas.

Orkla Wound Cares hållbarhetsplan bygger på Orklas hållbarhetsstrategi som i sin tur vilar på FN:s globala mål för en hållbar utveckling.

Återvunnen plast från gamla kylskåp

Vi på Cederroth arbetar hårt för att kontinuerligt förbättra våra produkter och upprätthålla den höga kvalitet vi är kända för. Vi strävar alltid efter att minska vår klimatpåverkan och ge dig mer hållbara produkter. En del av vårt hållbarhetsarbete har handlat om att utveckla mer klimatsmarta produkter och förpackningar. I januari 2022 lanserar vi våra uppdaterade stationer och dispensrar där den grönfärgade plasten har bytts ut till mer än 85 % återvunnen plast med ursprung från kylskåp och liknande elektronisk utrustning. 100 ton plast per år byts ut, vilket motsvarar vikten på cirka 100 bilar!

I ett nästa steg kommer vi också att byta ut plasten i de genomskinliga stationslocken till ett mer hållbart material.

Varför använda återvunnen plast?

Att använda återvunnen plast har många fördelar. Återvunnen plast genererar 90 % mindre koldioxidutsläpp jämfört med nytillverkad plast. Genom att använda återvunnen plast i produktionen kommer vi att minska våra CO2e-utsläpp med 300 ton varje år, jämfört med om vi skulle använda nytillverkad plast. 300 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) motsvarar till exempel 300 tur- och returflygningar Stockholm – Genève, eller 120 färre bilar i trafiken under ett år.

Förpackning

Vi arbetar kontinuerligt med att minska mängden förpackningsmaterial, till exempel genom att göra plåsterförpackningarna mindre. Vi använder återvunnet material i papperslådor och kartonger.
Den totala mängden förpackningsmaterial för Cederroths First Aid är tillverkat av mer än 50 % återvunnet material.

First Aid Station / First Aid & Burn Station

 • Avfallsreducerande: Produkten kan återanvändas/fyllas på och ett påfyllningssystem finns tillgängligt.
 • Hållbara material: Produkten innehåller >70 % återvunnen plast efter konsumentledet (post-consumer) (>85 % i grönfärgade delar).
 • Hållbara förpackningar: Förpackningsmaterialet består av en yttre kartong i wellpapp samt krympfilm och bubbelplast i LDPE som båda är 100 % återvinningsbara material. Wellpappförpackningarna består till 82 % (90 % av pappersfibrerna) av FSC-certifierat papper som återvunnits efter konsumentledet. Förpackningsmaterialet består till >90 % av pappersbaserat material som är biobaserat och förnybart.

Cederroth First Aid Station

Eye Wash Station

 • Avfallsreducerande: Produkten kan återanvändas/fyllas på och ett påfyllningssystem finns tillgängligt.
 • Hållbara material: Produkten innehåller >60 % plast som återvunnits efter konsumentledet (post-consumer) (>70 % i grönfärgade delar)
 • Hållbara förpackningar: Förpackningsmaterialet består av en yttre kartong i wellpapp samt krympfilm och bubbelplast i LDPE som båda är 100 % återvinningsbara material. Wellpappförpackningarna består till 82 % (90 % av pappersfibrerna) av FSC-certifierat papper som återvunnits efter konsumentledet. Förpackningsmaterialet består till >90 % av pappersbaserat material som är biobaserat och förnybart.

Cederroth Eye Wash Station

Wound Care Dispenser

 • Avfallsreducerande: Produkten kan återanvändas/fyllas på och ett påfyllningssystem finns tillgängligt.
 • Hållbara material: Produkten innehåller >60 % plast som återvunnits efter konsumentledet (post-consumer) (>85 % i grönfärgade delar).
 • Hållbara förpackningar: Förpackningsmaterialet består av en yttre kartong i wellpapp och krympfilm i LDPE som båda är 100 % återvinningsbara material. Wellpappförpackningarna består till 34 % av FSC-certifierat papper som återvunnits efter konsumentledet. Förpackningsmaterialet består till >90 % av pappersbaserat material som är biobaserat och förnybart.

Cederroth Wound Care Dispenser

Plaster Dispenser / Plaster Dispenser Blue

 • Avfallsreducerande: Produkten kan återanvändas/fyllas på och ett påfyllningssystem finns tillgängligt.
 • Hållbara material: Produkten innehåller >65 % plast som återvunnits efter konsumentledet (post-consumer) (>85 % i grönfärgade delar).
 • Hållbara förpackningar: Förpackningsmaterialet består av en yttre kartong i wellpapp och en innerförpackning i PET som båda är 100 % återvinningsbara material. Wellpappförpackningarna består till 54 % av FSC-certifierade fibrer som återvunnits efter konsumentledet. Det återvunna innehållet planeras att öka ytterligare under 2022. Innerförpackningen består av nytillverkad PET, men materialet kommer att bytas ut till wellpapp från >70 % återvunna FSC-certifierade fibrer under 2022. Under 2022 kommer hela förpackningen att vara tillverkad av pappersbaserat material som är biobaserat och förnybart.

Plåsterautomat

Våra produkter