Brännskada

Cederroth Burn Gel 100 ml

REF: 51011005

Vattenbaserad gel för mindre brännskador, skållningar och solsveda. Fungerar som en tillfälligt skyddande barriär som kyler och lugnar huden och därmed minskar smärtan. Enkel att applicera (gel i en aerosolflaska) och kan att användas flera gånger.

Applicera rikligt med gel på det drabbade området omedelbart efter en brännskada. Kyl 15-20 min. Kan även användas av barn.

  • Kan användas flera gånger
  • Refill till Cederroth First Aid & Burn Station

Pris exkl. moms

186,00 kr

Mer information

Innehåll

100ml/flaska. Miljövänlig drivgas: nitrogen. Innehåller konserveringsmedel.

Använd inte på djupa andra gradens brännskador eller andra typer av brännskador som t.ex. kemiska brännskador, fototoxiska reaktioner, medicinska biverkningar, eller skador orsakade av elektricitet.

Varning: Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för höga temperaturer över 50 °C/ 122° F. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik direktkontakt med munstycket.

Relaterade produkter