Våra branscher

Cederroth erbjuder högkvalitativ och användarvänlig Första Hjälpen-utrustning för alla branscher.

Det bästa sortimentet för din arbetsplats beror på typ av bransch, typ av och storlek på arbetsplatsen och de risker som är förknippade med detta. Eftersom det kan vara svårt att veta vilka Första Hjälpen-produkter du behöver och var, erbjuder vi branschspecifika rekommendationer nedan med avseende på vanliga arbetsrelaterade faror.

Första Hjälpen-utrustningen ska helt enkelt kunna fungera i de specifika miljöerna och omständigheterna. Du behöver överväga alla relevanta faktorer på arbetsplatsen när du bestämmer vilka Första Hjälpen-system som ska finnas på plats, till exempel:

  • Vilken typ av arbete som utförs
  • Faror och risker på arbetsplatsen
  • Antal anställda och hur de arbetar (på plats, utanför arbetsplatsen, ensamarbete eller i team)
  • Arbetsplatsens storlek och placering (område, antal byggnader och våningar, arbete inomhus/utomhus), räddningstjänstens responstid
  • Olycksfallsstatistik

Vi rekommenderar att:

  1. En person utses att sköta underhåll och påfyllning av Första Hjälpen-utrustningen
  2. Säkerställa att de anställda utbildas i Första Hjälpen
  3. Säkerställa att Första Hjälpen-utrustningen är synlig och lätt att hitta, märkt med skyltar
  4. Säkerställa att Första Hjälpen-utrustningen finns nära olycksdrabbade platser