Artikel

Ny studie varnar för fosfatbuffrad ögondusch

Ett flertal rapporter har de senaste åren visat på faran med att använda fosfatbuffrad ögondusch vid behandling av frätskador på ögat. En ny studie bekräftar dessa farhågor. Redan efter 2 minuters sköljning med fosfatbuffrad ögondusch riskerar ögat att få bestående skador.

Många ögonduschar är fosfatbuffrade

När olyckan är framme och du riskerar frätskador på ögat, är snabb sköljning ofta avgörande. I värsta fall kan en frätskada på ögat leda till bestående skador med synnedsättning eller blindhet som följd. Många ögonduschar på marknaden är fosfatbuffrade. Fosfat har en neutraliserande effekt på frätande syror och alkalier, men har också egenskapen att det reagerar med kalciumjoner, som är vanligt förekommande på arbetsplatser där man arbetar med cement, betong och kalk. När fosfat kommer i kontakt med kalciumjoner sker en reaktion och det bildas en förkalkning.

Ögonspecialist och professor dr. Norbert Schrage vid Regionsjukhuset i Köln kom i kontakt med en patient som fått ett alkaliskt frätande ämne i ögat. Efter att ha sköljt ögat med fosfatbuffrad ögondusch drabbades patienten av hornhinneförkalkning, trots att det frätande ämnet inte innehöll kalcium.

”Det är ju känt sedan tidigare att fosfatbuffrad ögondusch i kontakt med kalciumjoner kan orsaka hornhinneförkalkning, men så var inte fallet här. Ett öga innehåller naturligt kalciumjoner. I vår studie visade det sig att när hornhinnan skadas, kan dessa kalciumjoner ”frigöras”, och i kontakt med fosfatbuffrad ögondusch riskeras hornhinneförkalkning redan efter 2 minuters sköljning,” säger Norbert Schrage.

Vad innebär hornhinneförkalkning?

Hornhinneförkalkning är en vit beläggning på hornhinnan som inte kan sköljas bort, och i många fall inte ens avlägsnas genom ett kirurgiskt ingrepp varför permanenta skador på ögat riskeras. Trots det är fosfatbuffrad ögondusch vanligt förekommande på arbetsplatser och industrier.

Vår studie visade på skrämmande resultat. Min uppfattning är att fosfatbuffrad ögondusch bör förbjudas och tas bort från marknaden. Genom att använda fosfatfri ögondusch elimineras riskerna med hornhinneförkalkning. Jag kan rekommendera fosfatfria sköljlösningar.

Referenser:

Schrage NF, Abu Sabah, Hermanns, Panfil,Dutescu RM: Irrigation with phosphate-buffered saline causes corneal calcification during treatment of ocular burns; Burns (2019) in press

Schrage NF (2010) Current Recommendations for optimum treatment of chemical eye burns. Moist swabs, compresses, phosphate buffers, and other forms of malpractice.

Schrage NF, Frentz M, Reim M. (2010) Changing the composition of buffered eye-drops prevents undesired side effects. Br J Ophthalmol 94(11):1519-1522.

Schrage NF, Schlossmacher B, Aschenbrenner W, Langefeld S. (2001) Phosphate buffer in alkali eye burns as an inducer of experimental corneal calcification. Burns 27(5):459-464.

Vill du byta till en fosfatfri ögondusch på din arbetsplats?

Välj Cederroth Ögondusch för optimal sköljning fri från fosfat. Flaskan är utformad så att ögat sköljs med ett rikligt flöde. Cederroths Ögondusch har även marknadens längsta hållbarhetstid på 4,5 år.

Relaterade artiklar