Finn viktig kundeinformasjon

Velkommen til Cederroth First Aid kundeservice. Nedenfor finner du all viktig informasjon om bestillinger og andre vanlige spørsmål.

Ditt søk ga 24 resultater

øyedusj

Må øyedusj finnes tilgjengelig ved truckladestasjoner hvis truckene har litiumbatterier?

Litiumbatterier inneholder verken batterisyre (svovelsyre) eller annen etsende væske, så det er ingen risiko for sprut i øynene, og dermed ikke behov for øyedusj.
Hvis det finnes både litium- og svovelsyrebatterier ved samme ladestasjon, må det derimot finnes øyedusj tilgjengelig. Vær oppmerksom på at ved brann frigjøres en meget farlig gass fra litiumbatterier, nitrogenfluorid, så gode kunnskaper og korrekt håndtering ved brann er viktig.

Gjenvinning

Hvor finner jeg instruksjoner for gjenvinning eller kildesortering av produktene?

Våre oppbevaringsenheter, som stasjoner og automater i hardplast, er merket med informasjon for gjenvinning (type plast) og de kan leveres til gjenvinningsstasjoner. Alle forpakninger inneholder symboler som viser hvordan de skal kildesorteres (papir eller plast).
Aerosolflasker kan leveres til gjenvinningsstasjoner.

Produkter som har kommet i kontakt med blod og andre sårvæsker skal ikke gjenvinnes. Det gjelder for eksempel brukte plaster, bandasjer og brannskadekompresser. Disse skal isteden kastes på en forsvarlig måte, hvilket innebærer at de ikke skal kastes i naturen, men som vanlig restavfall til forbrenning. Denne typen produkter er merket med symbolet Tidyman.

Produkter

Kan innholdet i kjøleposen tømmes i naturen etter bruk? (Cederroth Cold Pack)

Ingrediensene i kjøleposen er ikke skadelige for miljøet. Aktiver posen slik at saltkrystallene oppløses av vannet i innerposen, og tøm deretter ut væsken. Plastemballasjen må avfallshåndteres på en egnet måte.

Produkter

Hva skjer med produktene hvis de fryser etter å ha blitt lagret i for lav temperatur?

Produktene er ikke laget for å klare seg i lengre tid i temperaturer under null. Oppbevaringsenheter som vesker og skap tåler temperaturer under null.Hvis produkter som inneholder væske fryser, som f.eks. Eye Wash og Burn Gel, kan de ikke brukes mens de er frosne, og det utgjør en risiko hvis en ulykke inntreffer. Bruk varmeskapet for oppbevaring av Eye Wash i lave temperaturer. Etter opptining kan produktene vanligvis brukes, med mindre plasten har blitt sprø i kulden og har sprukket. Hvis innerposen i sprayflasker har sprukket er det ikke mulig å bruke produktet. Burn Gel kan ha blitt flytende og har da ikke optimal funksjon. Cold Pack kjølepose kan ha blitt aktivert ved frost dersom innerposen med vann har sprukket.

Produkter som ikke lagres som anbefalt kan forringes over tid, for eksempel kan plasterets limegenskaper være forringet.

øyedusj

Hvorfor skal man ikke ta vare på en øyedusj som er åpnet, selv om det er væske igjen i den?

Når en flaske åpnes er den ikke lenger steril. Etter en tid kan det oppstå bakterievekst som kan forårsake ytterligere skade.

Produkter

Hva består et plaster av og hvilke typer lim og materialer bruker dere i de forskjellige plastervariantene?

Generelt kan vi si at plaster består av en plasterfilm som er belagt med et jevnt fordelt lim og en absorberende sårdyne som er sentrert på plasterfilmen. Den limbelagte flaten dekkes av to delvis overlappende silikonpapirbiter. De fleste plaster ligger beskyttet i en lukket papirlomme.

Produkter

Er plastrene deres allergitestet?

Plaster defineres som medisinsk utstyr og hører derfor inn under EU-direktivet 93/42/EØS. Alt medisinsk utstyr som slippes ut på markedet må ha gjennomgått et antall tester som viser at de er sikre ved bruk på huden. Hvis disse krav oppfylles kan de merkes ”hypoallergene”.
Dette garanterer dog ikke at noen få personer kan få en hudreaksjon når de bruker plaster, på samme måte som en del personer er allergiske mot visse matvarer. Irritasjon av huden er som oftest også av ren mekanisk art, og oppstår når plasteret tas av og de øverste hudlagene følger med.

øyedusj

Skal man fjerne kontaktlinser før man begynner å skylle med øyedusj?

Anbefalingen fra øyeleger er at man skal prøve å ta ut linsen fra øyet så fort som mulig.Dagens myke kontaktlinser består for en stor del av vann, og derfor vil alle vannløselige etsende stoffer også løse seg opp i linsen.
Stoffene kan da ligge igjen i linsen og etse på øyet og forverre skadene hvis den ikke tas ut. Den barrieren linsen utgjør kan også hindre skylleløsningen fra å skylle øyet på en effektiv måte. Bruk beskyttelse på fingrene for å hindre etsing når linsene tas ut.
Hvis kontaktlinsen har blitt etset i stykker så mye at den har festet seg på hornhinnen, skal man ikke prøve å trekke den bort selv, men la en lege gjøre dette. Skyll hele tiden på vei til sykehuset.

øyedusj

Hvorfor rekker ikke en øyedusjflaske til for skylling i de 15 minuttene som kreves når man har fått en sterkt etsende væske i øyet?

Øyedusjflasker skal betraktes som et tillegg til fast installerte øyedusjer (tilkoblet vann og avløp). Øyedusjflasker er beregnet for at man raskt skal kunne påbegynne skylling.
Flyten fra flasken må være tilstrekkelig stor til å kunne skylle effektivt.
Hvis 500 ml fordeles over 15 minutter blir flyten så lav at skyllingen blir ineffektiv, og skaden forverrer seg under denne formen for langvarig skylling. Hvis en fast øyedusj ikke finnes tilgjengelig skal flere flasker brukes.

øyedusj

Hvorfor må man åpne flasken ved flytting av veggholderen for Øyedusj?

Veggholderen med øyedusjflaske er konstruert slik at det ikke skal kunne gå an å ta flasken ut av holderen uten at den åpnes. Det er også en måte å sørge for at flasken ikke flyttes rundt, men at den har en bestemt plass slik at alle vet hvor den er hvis en ulykke skulle inntreffe.
Det skal heller ikke være mulig å sette tilbake en allerede åpnet flaske, og det er for å unngå at en ikke-steril løsning brukes.

1 2 3

Produktsymboler

På våre produktforpakninger brukes det en rekke symboler for raskt og tydelig å formidle viktig informasjon om innhold og bruk. Både standardiserte (SS-EN ISO 15223-1 / EN ISO 15223-1) og ikke-standardiserte symboler brukes.

De vanligste av disse symbolene – og hva de betyr – er:

Ikke bruk om igjen. Kun for engangsbruk

Best før. Ikke bruk etter slutten av det spesifiserte året / måneden

Batch code. Koden angir produsentens produksjonskode

Produktet er sterilisert ved bruk av stråling

Produktet er sterilisert gjennom aseptisk produksjonsprosess.

Temperaturbegrensning. Angir høyeste respektive laveste oppbevaringstemperatur

Begrenset mengde. Farlig gods som er pakket i samsvar med unntaket for begrenset mengde.

  Omvendt epsilon. Aerosoldispenser oppfyller kravene i 75/324 / EEC.

Produksjonsnummer og utløpsdato trykt på bunnen av beholderen

Fornybart materiale

Informasjon på cederroth.com

Gjenta etter 24 timer

Produktets artikkelnr.

Produsent

Må ikke brukes hvis forpakningen er brutt.

Oppbevares tørt

Produktene eller produktenes forpakning inneholder naturlig lateks

Indikerer at artikkelen er et medisinsk produkt

Resirkulerbar emballasje

Kast i husholdningsavfall

Kantvolum: (Stor kapasitet, total kapasitet, for beholdere som inneholder 100 ml eller mer. Antallet avhenger av volumet på beholderen)

Rengjør såret

Påfør plasteret over såret