Finn viktig kundeinformasjon

Velkommen til Cederroth First Aid kundeservice. Nedenfor finner du all viktig informasjon om bestillinger og andre vanlige spørsmål.

Ditt søk ga 20 resultater

Produkter

Hvorfor skal man ikke ta vare på en øyedusj som er åpnet, selv om det er væske igjen i den?

Når en flaske åpnes er den ikke lenger steril. Etter en tid kan det oppstå bakterievekst som kan forårsake ytterligere skade.

Produkter

Hva består et plaster av og hvilke typer lim og materialer bruker dere i de forskjellige plastervariantene?

Generelt kan vi si at plaster består av en plasterfilm som er belagt med et jevnt fordelt lim og en absorberende sårdyne som er sentrert på plasterfilmen. Den limbelagte flaten dekkes av to delvis overlappende silikonpapirbiter. De fleste plaster ligger beskyttet i en lukket papirlomme.

Produkter

Er plastrene deres allergitestet?

Plaster defineres som medisinsk utstyr og hører derfor inn under EU-direktivet 93/42/EØS. Alt medisinsk utstyr som slippes ut på markedet må ha gjennomgått et antall tester som viser at de er sikre ved bruk på huden. Hvis disse krav oppfylles kan de merkes ”hypoallergene”.
Dette garanterer dog ikke at noen få personer kan få en hudreaksjon når de bruker plaster, på samme måte som en del personer er allergiske mot visse matvarer. Irritasjon av huden er som oftest også av ren mekanisk art, og oppstår når plasteret tas av og de øverste hudlagene følger med.

Produkter

Skal man fjerne kontaktlinser før man begynner å skylle med øyedusj?

Anbefalingen fra øyeleger er at man skal prøve å ta ut linsen fra øyet så fort som mulig.Dagens myke kontaktlinser består for en stor del av vann, og derfor vil alle vannløselige etsende stoffer også løse seg opp i linsen.
Stoffene kan da ligge igjen i linsen og etse på øyet og forverre skadene hvis den ikke tas ut. Den barrieren linsen utgjør kan også hindre skylleløsningen fra å skylle øyet på en effektiv måte. Bruk beskyttelse på fingrene for å hindre etsing når linsene tas ut.
Hvis kontaktlinsen har blitt etset i stykker så mye at den har festet seg på hornhinnen, skal man ikke prøve å trekke den bort selv, men la en lege gjøre dette. Skyll hele tiden på vei til sykehuset.

Produkter

Hvorfor rekker ikke en øyedusjflaske til for skylling i de 15 minuttene som kreves når man har fått en sterkt etsende væske i øyet?

Øyedusjflasker skal betraktes som et tillegg til fast installerte øyedusjer (tilkoblet vann og avløp). Øyedusjflasker er beregnet for at man raskt skal kunne påbegynne skylling.
Flyten fra flasken må være tilstrekkelig stor til å kunne skylle effektivt.
Hvis 500 ml fordeles over 15 minutter blir flyten så lav at skyllingen blir ineffektiv, og skaden forverrer seg under denne formen for langvarig skylling. Hvis en fast øyedusj ikke finnes tilgjengelig skal flere flasker brukes.

Produkter

Hvorfor må man åpne flasken ved flytting av veggholderen for Øyedusj?

Veggholderen med øyedusjflaske er konstruert slik at det ikke skal kunne gå an å ta flasken ut av holderen uten at den åpnes. Det er også en måte å sørge for at flasken ikke flyttes rundt, men at den har en bestemt plass slik at alle vet hvor den er hvis en ulykke skulle inntreffe.
Det skal heller ikke være mulig å sette tilbake en allerede åpnet flaske, og det er for å unngå at en ikke-steril løsning brukes.

Produkter

Kan Cederroths øyedusj brukes til barn under 3 år?

Øyedusjen er beregnet for ekstern skylling av øyne. Løsningen bør ikke svelges i store mengder (flere liter). Hvis flasken brukes til et lite barn er det vanskelig å kontroller at barnet ikke svelger væsken i forbindelse med skylling av øynene.
Små barn er mer følsomme for væsken når den inntas enn større barn og voksne. Produktet anbefales derfor ikke til små barn.
Hvis et lite barn får farlige stoffer i øynene skal man alltid starte skylling umiddelbart og ikke nøle med å bruke vann eller det øyeskyllemiddelet som finnes tilgjengelig, inklusive Cederroths Øyedusj, fordi risikoen for permanent øyeskade ellers vil være større enn risikoen for skade forårsaket av inntak av øyeskyllemiddelet.

Produkter

Hvilken oppbevaringstemperatur anbefaler dere for øyedusj?

Øyedusjen skal oppbevares mellom +2 og +40°, og både flaske og kartong er merket med denne informasjonen.

Produkter

Hva skjer etter at best før-datoen på en øyedusj er passert?

Holdbarhetstiden er satt ut fra den tid vi har holdbarhetsdata for produktet, og kan garantere produktets funksjon. Væsken forblir steril så lenge flaskens barriereegenskaper er intakte.
Øyedusjen har en holdbarhet på 4,5 år, regnet fra produksjonsdatoen. Det er den lengste holdbarhetstiden blant de forskjellige øyeskylleproduktene som finnes på markedet.

Produkter

Hva inneholder øyedusjen?

Væsken er en vannbasert koksaltløsning som er bufret med natriumborat. Løsningen er isoton (samme saltinnhold som i kroppen) og pH er 7,5.

1 2

Produktsymboler

På våre produktforpakninger brukes det en rekke symboler for raskt og tydelig å formidle viktig informasjon om innhold og bruk. Både standardiserte (SS-EN ISO 15223-1 / EN ISO 15223-1) og ikke-standardiserte symboler brukes.

De vanligste av disse symbolene – og hva de betyr – er:

Ikke bruk om igjen. Kun for engangsbruk.

Best før. Ikke bruk etter slutten av det spesifiserte året / måneden.

Batch code. Koden angir produsentens produksjonskode.

Produktet er sterilisert ved bruk av stråling.

Produktet er sterilisert gjennom aseptisk produksjonsprosess.

Temperaturbegrensning. Angir høyeste respektive laveste oppbevaringstemperatur.

Produktets artikkelnr.

Produsent

Må ikke brukes hvis forpakningen er brutt.

Oppbevares tørt

Produktene eller produktenes forpakning inneholder naturlig lateks