Om oss

Cederroths Førstehjelpsprodukter er et kjent syn på mange arbeidsplasser i stadig flere land. Siden midten av 1970-tallet har vi utviklet og markedsført innovative produkter og løsninger som gjør det mulig for alle å gi førstehjelp uten spesielle forkunnskaper.

Enkle og funksjonelle

Vi har derfor lagt stor vekt på å gjøre våre løsninger enkle og funksjonelle. Våre grønne Førstehjelpstavler har vært et foregangsprodukt, og det følges stadig opp med nye produkter av høyeste kvalitet. I de senere år har vi gjennomgått en kraftig utvikling, både når det gjelder nye markeder og nye produkter.

Selges gjennom forhandlere

Våre produkter selges utelukkende gjennom forhandlere. I dag finnes de på stadig flere europeiske markeder, og til og med i Nord-Amerika. Samtidig har vårt sortiment blitt komplettert med blant annet Øyedusj og nye produkter for sårpleie og rengjøring. Vi er en del av Cederroth-konsernet som har et omfattende tilbud av produkter for hygiene, helse og husholdning.

Cederroth AB er nå en del av Orkla-konsernet og forretningsområdet Orkla Care

Orkla kjøpte i 2015 Cederroth og selskapets virksomhet i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Polen og Spania. Cederroth og selskapets forskjellige kategorier vil fra og med 1. januar 2016 bli integrert med selskapene Orkla Home & Personal Care (tidligere Lilleborg) og Orkla Health. De sammenslåtte selskapene i Sverige, Danmark og Finland heter Orkla Care AB, Orkla Care A/S og Orkla Care Oy. Forretningsområdet Orkla Care kommer til å ha en sammenlagt årsomsetning på NOK 6,5 milliarder, med virksomhet i sju land.

Cederroth is a proud member of NSC

For mer informasjon, vennligst besøk

Kvalitet og Miljø

Orkla Care AB tilbyr kvalitetssikrede Førstehjelp-produkter under varemerket Cederroth. Vi arbeider hele tiden for at du som kunde skal være fornøyd med produktenes kvalitet og vår høye leveringssikkerhet.

CE-merkede produkter

De medisinske enhetene i CFA-utvalget er CE-merket, hvilket betyr at de er i samsvar med relevante krav til medisinske enheter.

ISO 13485:2016 + MDSAP

Orkla Care’s system for kvalitetsstyring er sertifisert ifølge ISO 13485:2016 og MDSAP, både innenfor EU og i Canada.

ISO 14001

Orkla Wound Care arbeider for å redusere miljøpåvirkningen i alle våre virksomheter, og våre fabrikker er sertifisert ifølge ISO 14001:2015.

Kvalitets- og bærekraftpolicy for Orkla Care

Orkla Wound Care leverer kvalitetssikrede førstehjelpsprodukter til markedet. Dette innebærer at produktene skal være sikre, overholde lovbestemte krav og oppgitte spesifikasjoner, og at de skal leveres til kundene til rett tid og i bestilt mengde. Orkla Wound Care arbeider for å utvikle bærekraftige prosesser og produkter i samarbeid med leverandører og andre interessenter.