Om oss

Finn viktig informasjon

Her finner du informasjon om Cederrroth Førstehjelp og Orkla Care AB samt om hvordan vi jobber med kvalitet og miljø. Cederroth selger sine produkter via ledende grossister for verneprodukter og førstehjelpsvirksomheter i Norge.

Cederroths Førstehjelpsprodukter er et kjent syn på mange arbeidsplasser i stadig flere land. Siden midten av 1970-tallet har vi utviklet og markedsført innovative produkter og løsninger som gjør det mulig for alle å gi førstehjelp uten spesielle forkunnskaper. Vi har derfor lagt stor vekt på å gjøre våre løsninger enkle og funksjonelle. Våre grønne Førstehjelpstavler har vært et foregangsprodukt, og det følges stadig opp med nye produkter av høyeste kvalitet. I de senere år har vi gjennomgått en kraftig utvikling, både når det gjelder nye markeder og nye produkter. Våre produkter selges utelukkende gjennom forhandlere. I dag finnes de på stadig flere europeiske markeder, og til og med i Nord-Amerika. Samtidig har vårt sortiment blitt komplettert med blant annet Øyedusj og nye produkter for sårpleie og rengjøring. Vi er en del av Cederroth-konsernet som har et omfattende tilbud av produkter for hygiene, helse og husholdning.

Cederroth AB er nå en del av Orkla-konsernet og forretningsområdet Orkla Care.

Orkla kjøpte i 2015 Cederroth og selskapets virksomhet i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Polen og Spania. Cederroth og selskapets forskjellige kategorier vil fra og med 1. januar 2016 bli integrert med selskapene Orkla Home & Personal Care (tidligere Lilleborg) og Orkla Health. De sammenslåtte selskapene i Sverige, Danmark og Finland heter Orkla Care AB, Orkla Care A/S og Orkla Care Oy. Forretningsområdet Orkla Care kommer til å ha en sammenlagt årsomsetning på NOK 6,5 milliarder, med virksomhet i sju land.

For mer informasjon, vennligst besøk http://www.orkla.com/About-Orkla/Orkla-Care

Cederroth is a proud member of NSC

Eier av Cederroth First Aid kjøper Norgesplaster
Orkla Wound Care har signert og gjennomført en avtale om kjøp av 100 % av aksjene i Norgesplaster Holding AS («Norgesplaster»). Selskapet har gode markedsposisjoner innen sårpleie og førstehjelpsutstyr, og med kjøpet av Norgesplaster styrker Orkla Wound Care sin tilstedeværelse i apotekkanalen og i markedet for førstehjelpsprodukter.

Les mer

Orkla Care AB tilbyr kvalitetssikrede Førstehjelp-produkter under varemerket Cederroth. Vi arbeider hele tiden for at du som kunde skal være fornøyd med produktenes kvalitet og vår høye leveringssikkerhet.

CE-merkede produkter

De medisinske produktene er CE-merkede, hvilket innebærer at Orkla Care forsikrer at produktene oppfyller kravene i direktiv 93/42/EØF om medisinsk utstyr. Produkter med klassifisering I steril og IIa er verifisert av et teknisk kontrollorgan (0413).

ISO 13485:2016 + MDSAP

Orkla Care’s system for kvalitetsstyring er sertifisert ifølge ISO 13485:2016 og MDSAP, både innenfor EU og i Canada.  ISO 13485:2016 er en standard for ledelsessystemer som er harmonisert med direktivet MDD 93/42/EØF om medisinsk utstyr.

ISO 14001

Orkla Care miljøstyringssystem er sertifisert etter ISO 14001.

 

 

Kvalitetspolicy for Orkla Care

Orkla Care tilbyr markedet kvalitetssikrede førstehjelpsprodukter. Det innebærer at produktene er sikre, at de oppfyller kravene fra myndighetene, at de oppfyller gitte spesifikasjoner og at de leveres til kunden til riktig tid og i bestilt kvantitet.

På våre produktforpakninger brukes det en rekke symboler for raskt og tydelig å formidle viktig informasjon om innhold og bruk. Disse følger Svensk Standard (SS-EN 980) og The European Standard (EN 908:2008) for merking av medisinsk utstyr.

De vanligste av disse symbolene – og hva de betyr - er:
Ateranvand_ej

Ikke bruk om igjen. Kun for engangsbruk

Bast_Fore

Use by. Do not use after the end of the year/month stated.

Batch_nummer

Batch code. Koden angir produsentens produksjonskode.

Steriliserad_stralning

The product is sterilised using irradiation.

Steriliserad_aseptisk

Produktet er sterilisert gjennom aseptisk produksjonsprosess.

Temperaturbegransning

Temperaturbegrensning. Angir høyeste respektive laveste oppbevaringstemperatur.

Produktens_artikelnummer

Produktets artikkelnr.

Tillverkare

Produsent

ateranvand_inte

Må ikke brukes hvis forpakningen er brutt.

Forvaras_tort

Oppbevares tørt

Latex

Produktene eller produktenes forpakning inneholder naturlig lateks

Ingen søkeresultater funnet.
No products found, check out our best-sellers below.
Produkter