warehouse and logistics

Lager og logistikk

Cederroth tilbyr brukervennlige førstehjelpsprodukter i høy kvalitet som egner seg for lager- og logistikkmiljøer

I et lager deler mennesker, maskiner og inventar ofte plassen og det er som regel viktig å holde høyt tempo. Høye lagerreoler, tunge gjenstander og kjøretøy i bevegelse (inne i og utenfor lageret) er vanlige faremomenter. Gaffeltrucker er et av de største faremomentene i lagerbransjen, men gode HMS-prosedyrer og opplæring kan forhindre mange ulykker. Lagring og håndtering av farlige kjemikalier og andre materialer øker også risikoen. Omfattende sikkerhetstiltak er meget viktig ved håndtering av alle ting som innebærer fysisk risiko.

Vanlige risikomomenter

Gaffeltrucker kan forårsake kollisjoner

Gaffeltrucker kan forårsake kollisjoner som kan medføre alvorlige personskader. Det kan være knuseskader, hodeskader og skader på hender og føtter. Kollisjon med en lagerreol kan føre til at gjenstander faller ned og forårsaker personskader. Vi anbefaler å installere flere førstehjelpsstasjoner for å sikre at en av dem er lett tilgjengelig for førstehjelp ved en ulykke. Og i tillegg mobile førstehjelpssett som raskt kan bringes til ulykkesstedet eller oppbevares i kjøretøy. Vi anbefaler også bårer for alvorlige personskader når personen må holdes i ro før transport.

Fall på glatte gulv

Fall på glatte gulv samt arbeid i høyden er vanlig (gaffeltrucker, trapper, stiger, lasteramper). Gangveier og lasteramper kan også være glatte. Det å ha førstehjelpsutstyr innenfor rekkevidde er alltid en fordel.

Skarpe verktøy og kniver

Håndtering, plukking, pakking og forsendelse av gods inkluderer bruk av verktøy og kniver. Kutt og skader er en vanlig risiko ved åpningen av bokser eller pakking av forsendelser. Det å ha plaster og bandasjer i nærheten for å kunne gi rask og enkel skadebehandling vil øke de ansattes sikkerhet og sørge for at arbeidet kan tas opp igjen på en smidig måte. Vår Wound Care Dispenser er ideell for pakkestasjoner, som en komplettering av vår First Aid Station.

Kjemikalier

Kjemikalier kan forårsake øyeskader. En ladestasjon for gaffeltrucker kan medføre sprut av batterisyre og øyeskader. Personlig verneutstyr skal alltid brukes, men likevel er det meget viktig å ha Eye Wash øyedusj som førstehjelp for rask behandling. Eye Wash er nødvendig å ha der farlige kjemikalier oppbevares og håndteres.
Cederroth Eye Wash er en bufret øyedusj og har nøytraliserende effekt på alkalier og syrer. Det gir deg større sjanse for å redde synet enn ved bruk av kranvann eller saltvannsløsninger. Vi har et stort utvalg av pakninger og oppbevaringsløsninger. For arbeid i kalde omgivelser anbefaler vi et oppvarmet Eye Wash-skap for å unngå øyedusj med kald væske eller at flaskene fryser. Vår Eye Wash i lommestørrelse er ideell for alle som arbeider utenfor bedriften med høy risiko, fordi hvert sekund teller.

Tips!

For arbeidsplasser med mange førstehjelpsstasjoner er det praktisk å installere et større førstehjelpsskap med innebygd lagringsplass for refill-produkter som gjør det enkelt å etterfylle.

Viktige produkter

Lær mer om førstehjelp