Åpenhetsloven og aktsomhetsvurderinger 

Åpenhetsloven (Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) – Lovdata/) trådte i kraft i Norge 1. juli 2022, og satte nye krav til virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold hos forretningsforbindelser og i leverandørkjeder. Den omfatter alle større norske selskaper, og innebærer en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger knyttet til risiko for menneskerettighetsbrudd i leverandørkjeden og rapportere på risikoforhold og hvordan disse håndteres.

Loven skal også sikre allmenhetens tilgang til informasjon som gjelder disse forholdene og hvordan virksomheter håndterer dem. Loven innfører en plikt til å besvare henvendelser fra organisasjoner, forbrukere og andre om spesifikke risikoforhold. Det betyr at du kan sende oss spørsmål rundt disse temaene, og få et svar innen rimelig tid og senest innen 3 uker, 2 måneder hvis ytterligere informasjon må hentes inn.

Orkla ASA («Orkla») er et ledende industrielt investeringsselskap innenfor merkevarer og forbrukerorienterte selskaper. Denne redegjørelsen beskriver selskapets arbeid med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold inkludert aktsomhetsvurdering i tråd med kravene i åpenhetsloven § 5.

Redegjørelsen dekker Orkla ASA og selskapets datterselskaper1 og gjelder for regnskapsåret 2023 (1. januar – 31. desember). I tillegg rapporterer Orkla årlig om fremdriften i konsernets arbeid med miljø-, sosiale og forretningsetiske temaer i Orklas års- og bærekraftsrapport2.

Orkla Health, datterselskap av Orkla ASA, består av forretningsenheter med hjemmemarkeder i Norden, Storbritannia, Baltikum, Polen og Spania, samt betydelig andel eksport utenfor hjemmemarkedene. Vi tilbyr sterke merkevarer innenfor kosttilskudd, sportsernæring, munnhelse, sårpleie og vektkontroll.

Orkla Health Holding AS Redegjorelse-Orkla-Health-Holding-AS.pdf

Orkla Health AS Redegjorelse-Orkla-Health-AS.pdf

Orkla Health Norge er medlem av Etisk Handel

Orkla Health Norge er medlem av Etisk handel Norge og rapporterer årlig på arbeidet med aktsomhetsvurderinger. Denne rapporten er utformet i henhold til formkravene til årlig redegjørelse etter åpenhetsloven og kan lastes ned her. Siden rapporteringsåret 2023 oppfyller Orkla Health Norge Etisk handel Norges basisnivå for aktsomhetsvurderinger, les mer om dette her.

Har du ytterligere spørsmål? Kontakt oss via kundeservice på forbrukerservice@orkla.no