Artikkel

Førstehjelp for øynene

Ved en ulykke er det viktig å starte skyllingen i løpet av sekunder. Det er også viktig å få til en effektiv skylling, med riktig strømning av væske. Væsken bør også være bufret, dvs. virke nøytraliserende på sprut av alkalier (f.eks. lut) og syrer (f.eks. batterisyre).

Derfor har Cederroth Øyedusj blitt utformet slik at den åpnes samtidig som den vris ut av holderen, den har en øyekopp som garanterer optimal strømning og den inneholder en skyllevæske med riktig sammensetning.

Cederroth Øyedusj har generelt sterkere nøytraliserende effekt på sprut av alkalier enn på syrer. Dessuten finnes Cederroth Øyedusj i forskjellige utførelser og med forskjellig tilbehør som gjør at den kan plasseres slik at den alltid finnes lett tilgjengelig og alltid er klar til bruk.w

  • Funksjonell design
  • Gode skylleegenskaper
  • Rask og enkel å åpne
  • Fleksibel plassering
  • Grundig skylling
  • Støvbeskyttet øyekopp
  • Bufret væske

Øyedusjskolen

De vanligste øyeskadene er forårsaket av støv, rusk eller sprut fra etsende kjemikalier. Her kan du lære hva du skal gjøre hvis du eller noen i din nærhet får et farlig stoff i øynene.

Slik gjør du for å stoppe en etseskade:

  1. Start skyllingen raskt. Effekten er størst de første sekundene.
  2. Skyll rikelig. Hold øyet åpent under skylling.
  3. Skyll lenge. Skyll i minst 15 minutter etter eksponering for etsende stoffer. Bruk flere flasker eller fortsett skyllingen ved en fast installert øyedusjstasjon. Oppsøk lege og ta med flere flasker til å skylle med under transporten til sykehus.

Hvis det har skjedd en ulykke med kalsiumholdige stoffer (sement, betong eller kalk), kan man trygt skylle med Cederroth Øyedusj fordi den er 100 % fosfatfri.

Forskjellige etseskader

Øyet har nøytral pH-verdi. Når alkalier eller syrer kommer inn på øyet, endres pH-verdien radikalt og en etseskade oppstår i løpet av noen sekunder. Alkaliske stoffer er årsak til de fleste etseskader.

Vanlige årsaker til skader

Eksploderende batterier, sprut fra lut, sement, kalk, maskinoppvaskmiddel, visse vaskemidler, ammoniakk, avfettingsmidler, maling, malersoda og lim. Også metallspon, smuss og støv bør omgående skylles bort for at det ikke skal feste seg i øyet.

Redd øynene med en bufret øyedusj

Cederroths øyedusj er boratbufret. Bufring kan beskrives som en støtdemping som har evnen til å motstå pH-endringer ved tilføring av sterk syre eller base. Med en bufret øyedusj gjenopprettes øyets naturlige pH-verdi raskere og mer effektivt enn med vanlig koksaltløsning.

Øyevask produkter

Beltehylster til Cederroth Øyedusj lommeflaske

Relaterte innlegg