Våre bransjer

Cederroth tilbyr førstehjelpsutstyr med høy kvalitet og brukervennlighet for alle bransjer.

Det beste utvalget for din arbeidsplass avhenger av bransje, type og størrelse på arbeidsplassen samt aktuelle faremomenter. Fordi det kan være vanskelig å vite hvilke førstehjelpsprodukter du trenger og hvor, tilbyr vi bransjespesifikke anbefalinger nedenfor, i forhold til vanlige arbeidsrelaterte faremomenter.

Førstehjelpsutstyret må ganske enkelt kunne gjøre jobben under de konkrete omstendighetene. Derfor skal du vurdere alle relevante faktorer på din arbeidsplass når du avgjør hvilket førstehjelpssystem du skal ha på arbeidsplassen, som f.eks.:

  • Hvilken type arbeid som utføres
  • Faremomenter og risiko på arbeidsplassen
  • Antall ansatte og hvordan de arbeider (i bedriften, utfor bedriften, alene, i team)
  • Størrelse og lokalisering av arbeidsstedet (området, antall bygninger og etasjer, innendørs utendørs arbeid) Responstid for nødetater
  • Antall registrerte ulykker

Vi anbefaler at du bør:

  1. Utpeke en person til å håndtere vedlikehold og etterfylling av førstehjelp
  2. Sørge for at folk får opplæring i førstehjelp
  3. Sørge for at førstehjelpsutstyr er synlig og enkelt å finne, og merket med skilt
  4. Sørge for at førstehjelpsutstyr finnes nær steder med risiko for ulykker