Finn viktig kundeinformasjon

Velkommen til Cederroth First Aid kundeservice. Nedenfor finner du all viktig informasjon om bestillinger og andre vanlige spørsmål.

Ditt søk ga 24 resultater

øyedusj

Kan Cederroths øyedusj brukes til barn under 3 år?

Øyedusjen er beregnet for ekstern skylling av øyne. Løsningen bør ikke svelges i store mengder (flere liter). Hvis flasken brukes til et lite barn er det vanskelig å kontroller at barnet ikke svelger væsken i forbindelse med skylling av øynene.
Små barn er mer følsomme for væsken når den inntas enn større barn og voksne. Produktet anbefales derfor ikke til små barn.
Hvis et lite barn får farlige stoffer i øynene skal man alltid starte skylling umiddelbart og ikke nøle med å bruke vann eller det øyeskyllemiddelet som finnes tilgjengelig, inklusive Cederroths Øyedusj, fordi risikoen for permanent øyeskade ellers vil være større enn risikoen for skade forårsaket av inntak av øyeskyllemiddelet.

øyedusj

Hvilken oppbevaringstemperatur anbefaler dere for øyedusj?

Øyedusjen skal oppbevares mellom +2 og +40°, og både flaske og kartong er merket med denne informasjonen.

øyedusj

Hva skjer etter at best før-datoen på en øyedusj er passert?

Holdbarhetstiden er satt ut fra den tid vi har holdbarhetsdata for produktet, og kan garantere produktets funksjon. Væsken forblir steril så lenge flaskens barriereegenskaper er intakte.
Øyedusjen har en holdbarhet på 4,5 år, regnet fra produksjonsdatoen. Det er den lengste holdbarhetstiden blant de forskjellige øyeskylleproduktene som finnes på markedet.

øyedusj

Hva inneholder øyedusjen?

Væsken er en vannbasert koksaltløsning som er bufret med natriumborat. Løsningen er isoton (samme saltinnhold som i kroppen) og pH er 7,5.

Produkter

Kan man bruke våtservietter for å beskytte seg mot influensa?

For beskyttelse mot influensa anbefales hyppig og grundig vask av hendene, ideelt i kombinasjon med bruk av en alkoholbasert håndrens i tillegg.
Cederroth Alcogel og Savett Safety Skin Cleanser inneholder begge 70 % alkohol.  De kan derfor brukes på samme måte etter håndvask.

Produkter

Inneholder Savett Wound Cleanser konserveringsmiddel?

Savett Sårvask (Wound Cleanser) inneholder ingen konserveringsmidler. Produktet steriliseres i forbindelse med produksjonen.

Produkter

Inneholder Cederroths plaster lateks?

Våre plastre er helt frie for lateks. Omslagspapiret som plastrene ligger innpakket i limes sammen med et lateksbasert lim. Personer som er ekstremt følsomme for kortvarig berøring med lateks bør derfor unngå å berøre produktene.
Unntak fra dette er plaster i hel lengde som ikke er innpakket i dette papiret.

Produkter

Hvor skal plaster oppbevares?

Plaster bør oppbevares mørkt, tørt og i romtemperatur.

Produkter

Kan Salvequick Blå detekterbare plaster detekteres av røntgendetektorer?

Plastrene kan detekteres av de fleste vanlige metalldetektorer på markedet, men normalt ikke av røntgendetektorer.

Produkter

Inneholder Cederroths plaster kolofonium?

Alle materialer i Cederroths plaster er helt frie for kolofonium.
Men visse plaster har et beskyttelsespapir. Alt papir kan inneholde meget små mengder med kolofonium, og det kan ikke utelukkes helt at kolofonium i så fall kan komme på plasteret.

1 2 3

Produktsymboler

På våre produktforpakninger brukes det en rekke symboler for raskt og tydelig å formidle viktig informasjon om innhold og bruk. Både standardiserte (SS-EN ISO 15223-1 / EN ISO 15223-1) og ikke-standardiserte symboler brukes.

De vanligste av disse symbolene – og hva de betyr – er:

Ikke bruk om igjen. Kun for engangsbruk

Best før. Ikke bruk etter slutten av det spesifiserte året / måneden

Batch code. Koden angir produsentens produksjonskode

Produktet er sterilisert ved bruk av stråling

Produktet er sterilisert gjennom aseptisk produksjonsprosess.

Temperaturbegrensning. Angir høyeste respektive laveste oppbevaringstemperatur

Begrenset mengde. Farlig gods som er pakket i samsvar med unntaket for begrenset mengde.

  Omvendt epsilon. Aerosoldispenser oppfyller kravene i 75/324 / EEC.

Produksjonsnummer og utløpsdato trykt på bunnen av beholderen

Fornybart materiale

Informasjon på cederroth.com

Gjenta etter 24 timer

Produktets artikkelnr.

Produsent

Må ikke brukes hvis forpakningen er brutt.

Oppbevares tørt

Produktene eller produktenes forpakning inneholder naturlig lateks

Indikerer at artikkelen er et medisinsk produkt

Resirkulerbar emballasje

Kast i husholdningsavfall

Kantvolum: (Stor kapasitet, total kapasitet, for beholdere som inneholder 100 ml eller mer. Antallet avhenger av volumet på beholderen)

Rengjør såret

Påfør plasteret over såret