Produksjon

Cederroth har et komplett utvalg av førstehjelpsprodukter til produksjonsindustrien.

Produksjonsindustrien er et høyrisikoområde for alvorlige ulykker. Arbeid med store maskiner, bruk av verktøy og flytting av utstyr medfører betydelig risiko. Det gjelder også for håndtering av kjemikalier.

Vanlige risikomomenter

Verktøy og maskineri

Sørg for bandasjer for alvorlige skader samt plaster som passer for dine typer arbeid. I tillegg til veggmontert førstehjelpsstasjon som alle vet hvor er, anbefaler vi et mobilt førstehjelpssett for behandling av skader på stedet. Mobile sett kan også bringes med til arbeidsområder langt unna med høy risiko. På arbeidsplasser der små kutt og skader er vanlige, er vår Wound Care- og Plaster-dispensere et praktisk supplement til generelt førstehjelpsutstyr. Vi anbefaler også å montere veivisningsskilt til førstehjelpsstasjoner og -utstyr.

Kjemiske stoffer

Søl, utstyrssvikt og operatørfeil forårsaker ofte ulykker. Håndtering av prosesser og vedlikeholdskjemikalier, maskinvask, industrielle blekkskrivere og maling er alle potensielle faremomenter, og ikke glem lading av gaffeltrucker. Tilpasset personlig verneutstyr er meget viktig, og Eye Wash øyedusj for umiddelbar førstehjelp ved en ulykke. Cederroth Eye Wash er bufret og har nøytraliserende effekt på alkalier og syrer. Det gir deg større sjanse for å redde synet enn bruk av kranvann eller saltvannsløsninger. Vi har et stort utvalg av Eye Wash øyedusjpakninger og oppbevaringsløsninger for umiddelbar førstehjelp for øynene der det finnes faremomenter. Eye Wash i umiddelbar nærhet kan utgjøre hele forskjellen. Hvert sekund teller.

Glatte gulv og trapper

Kutt, støtskader, muskelstrekk eller forstuing er vanlige skader. Bandasjer og kjøleposer er hyllevare som er inkludert i våre velutstyrte bærbare Cederroth First Aid Kit XL for behandling av skader der ulykken skjer.

Varme flater, varmtvann, damp, brann og varme metaller

Varme flater, varmtvann, damp, brann og varme metaller kan forårsake brannskader. Det er viktig å kjøle ned brannskader raskt for å hindre at skaden sprer seg eller blir mer alvorlig. Hvis vann ikke er tilgjengelig i nærheten er Burn Gel-produktene svaret. Våre veggmonterte Cederroth First Aid & Burn Station og Cederroth Burn Kit inneholder et utvalg av Burn Gel Dressings kompresser for å gi umiddelbar førstehjelp.

Tips!

For arbeidsplasser med mange førstehjelpsstasjoner er det praktisk å installere et større førstehjelpsskap med innebygd lagringsplass for refill-produkter som gjør det enkelt å etterfylle.

Viktige produkter

Lær mer om førstehjelp