Konstruksjon

Cederroth tilbyr brukervennlig førstehjelpsutstyr av høy kvalitet som egner seg for byggebransjen.

Risikoen for alvorlige skader er tre ganger større på en byggeplass enn i andre bransjer. De vanligste ulykkene er fall eller andre ulykker som involverer verktøy og maskiner – større maskineri, håndverktøy og kniver.

Vanlige risikomomenter

Betjening av maskiner og bruk av verktøy

Bandasjer for alvorlige kuttskader og plaster for mindre skader. I tillegg til veggmonterte førstehjelpsstasjoner på sentrale steder, er det også viktig med mobile førstehjelpssett for å behandle folk på ulykkesstedet. Mobile førstehjelpssett er også ideelt for yrkesbiler og utearbeid med høy risiko. Du bør også montere veivisningsskilt som viser hvor førstehjelpsutstyret finnes.

Kjemikalier

Sement og betong er alkalisk og etsende. Enkel tilgang til øyedusj er meget viktig når en ulykke inntreffer. Cederroth bufret Eye Wash øyedusj har en nøytraliserende effekt på alkalier og syrer, og er fosfatfri. Fosfatbufret øyeskylling bør unngås for stoffer som inneholder kalsium, som f.eks. sement og betong. For arbeid i kalde omgivelser anbefaler vi et oppvarmet øyedusjskap for å hindre at beholderne med Eye Wash øyedusj blir veldig kalde eller fryser.

Sveisearbeid

Sveisearbeid, som et eksempel, kan forårsake forbrenninger. Hvis det ikke finnes vannkilder i nærheten, er det tilrådelig å ha mobile brannskadeprodukter. Vårt Cederroth Burn Kit inneholder Burn Gel kompresser i forskjellige størrelser, for rask nedkjøling av brannskader, for å begrense spredningen og dempe smerte.

Arbeid i høyden og i tøffe miljøer

Arbeid i høyden og i tøffe miljøer medfører risiko for fall-, gli- og snubleulykker, som er vanlige årsaker til arbeidsrelaterte skader. En omfattende risikovurdering er helt sentral for å minimalisere risikoen for fall ved arbeid i høyden. Her er det viktig med beskyttelsesutstyr som fallsikringsseler og annet utstyr som rekkverk. Hvis uhellet likevel er ute, anbefaler vi mobile førstehjelpssett med bandasjer og kjøleposer for behandling av skader på stedet. Vi anbefaler også å ha båre og spjelkeutstyr for hånden.

Viktige produkter

Lær mer om førstehjelp