Sikker førstehjelp for folk og for planeten

En overgang fra en lineære til en sirkulær materialflyt er helt sentral for å håndtere de globale utfordringene innenfor bærekraft. Dette er det Orkla Wound Care har fokus på når vi utformer våre planer for bærekraft frem til 2024.

Orkla Wound Care’s generelle ambisjon for bærekraft

Cederroth First Aid er en del av Orkla Wound Care, og vi har en ledende posisjon i mange markeder, både i First Aid-segmentet og i forbrukersegmentet for skadebehandling. Siden vi er lederen i denne kategorien forventer kundene at vi arbeider for å redusere påvirkningen fra vår produksjon og fra hele verdikjeden.

Vi vil integrere bærekraft i våre eksisterende produkter og foreta en kontinuerlig bærekraftoppgradering, snarere enn å utvikle et eget bærekraftige produktutvalg. Materialer må skiftes ut med mer miljøvennlige alternativer, utslipp av drivhusgasser under produksjon og transport må reduseres og det må legges til rette for resirkulering av brukte produkter.

Vår Orkla Wound Care Sustainability-plan bygger på Orklas strategi for bærekraft som igjen er basert på FNs bærekraftmål – UN Sustainable Development Goals (SDGs).

Resirkulert plast fra gamle kjøleskap

Vi i Cederroth arbeider hard med å fortsette å forbedre produktene våre, oppretthold den høye kvaliteten vi er kjent for, og alltid strebe mot å senke påvirkningen på klimaet og kunne levere flere bærekraftige produkter. En del av bærekraftarbeidet har bestått i å utvikle mer klimasmarte produkter og pakninger. I januar 2022 lanserer vi våre oppdaterte stasjoner og dispensere der den grønnfargede plasten er byttet ut til en kvalitet med 85 % resirkulert plast som kommer fra kjøleskap og lignende elektronisk utstyr. 100 tonn plast per år er byttet ut, og det tilsvarer vekten av cirka 100 biler!

I neste trinn vil vi også bytte ut plasten i de transparente lokkene til et mer bærekraftig materiale.

Hvorfor bruker vi resirkulert plast?

Bruk av resirkulert plast har mange fordeler. Resirkulert plast gir 90 % mindre CO22-utslipp fra produksjonen i forhold til nyprodusert plast. Ved å bruke resirkulert plast i produksjonen vil vi redusere CO2eq -utslippene med 300 tonn hvert år, sammenlignet med bruk av nyprodusert plast. 300 tonn CO2eq tilsvarer f.eks. 300 tur/retur-flyvninger Stockholm – Genève, eller 120 færre biler i trafikken i ett år.

Pakninger

Vi arbeider kontinuerlig med å redusere mengden av materiale i pakningene, for eksempel ved å gjøre plastereskene mindre. Vi bruker resirkulerte materialer i papiresker og bølgepappkartonger. Den totale mengden med emballasje til Cederroth First Aid er laget av mer enn 50 % resirkulerte materialer.

First Aid Station / First Aid & Burn Station

 • Avfallsreduksjon: Produkt kan gjenbrukes/påfylles, og et påfyllingssystem er tilgjengelig.
 • Bærekraftige materialer: Produktet inneholder >70 % resirkulert plast fra forbrukere (>85 % i grønnfargede deler).
 • Bærekraftige pakninger: Pakninger består av en ytre boks av bølgepapp, pluss krympeplast og bobleplast i LDPE som begge er 100 % resirkulerbare materialer. Bølgepapp-pakningen (90 % papirfiber) inneholder 82 % FSC-sertifisert papir resirkulert fra forbruker. Pakninger er >90 % i papirbasert materiale, som er biobasert og fornybart.

Cederroth First Aid Station

Øyedusjstasjon

 • Avfallsreduksjon: Produkt kan gjenbrukes/påfylles, og et påfyllingssystem er tilgjengelig.
 • Bærekraftige materialer: Produktet inneholder 60 % resirkulert plast fra forbrukere (>70 % i grønnfargede deler)
 • Bærekraftige pakninger: Pakninger består av en ytre boks av bølgepapp, pluss krympeplast og bobleplast i LDPE som begge er 100 % resirkulerbare materialer. Bølgepapp-pakningen (90 % papirfiber) inneholder 82 % FSC-sertifisert papir resirkulert fra forbruker. Pakninger er >90 % i papirbasert materiale, som er biobasert og fornybart.

Cederroth Eye Wash Station

Wound Care Dispenser

 • Avfallsreduksjon: Produkt kan gjenbrukes/påfylles, og et påfyllingssystem er tilgjengelig.
 • Bærekraftige materialer: Produktet inneholder >60 % resirkulert plast fra forbrukere (>85 % i grønnfargede deler)
 • Bærekraftige pakninger: Pakninger består av en ytre boks av bølgepapp pluss krympeplast i LDPE, som begge er 100 % resirkulerbare materialer. Bølgepapp-pakningen inneholder 34 % FSC-sertifisert papir resirkulert fra forbruker. Pakninger er >90 % i papirbasert materiale, som er biobasert og fornybart.

Cederroth Wound Care Dispenser

Plasterdispenser / Plasterdispenser Blue

 • Avfallsreduksjon: Produkt kan gjenbrukes/påfylles, og et påfyllingssystem er tilgjengelig.
 • Bærekraftige materialer: Produktet inneholder 65 % resirkulert plast fra forbrukere (>85 % i grønnfargede deler).
 • Bærekraftige pakninger: Pakninger består av en ytre boks av bølgepappmateriale og en indre pakning av PET, som begge er 100 % resirkulerbare materialer. Bølgepapp-pakningen inneholder 54 % FSC-sertifisert fiber resirkulert fra forbruker. Innholdet av resirkulert materiale planlegges økt ytterligere i løpet av 2022. Den indre pakningen inneholder nyprodusert PET, men materialet vil bli skiftet ut med bølgepapp fra >70 % resirkulert FSC-sertifisert fiber i løpet av 2022. I løpet av 2022 vil hele pakningen være laget av papirbasert materiale, som er biobasert og fornybart.

Cederroth Plasterdispenser

Våre produkter