Restaurant og næringsmiddelindustrien

Cederroth tilbyr et komplett utvalg av førstehjelpsprodukter til restaurant og næringsmiddelindustri.

I restauranter er det veldig vanlig med faremomenter som kutt, glatte gulv, skarpt utstyr, tunge løft og brannskader. Trange og stressende miljøer er ofte en underliggende faktor bak uhell. Magnetisk blått plaster som enkelt kan detekteres hvis de faller av bør brukes, og det er ofte obligatorisk i avdelinger som tilbereder og behandler mat.

Vanlige risikomomenter

Skarpe redskaper og maskiner

Tilberedning av mat, vanligvis med mye oppkutting, skjæring, skrelling og finkutting, der en liten feil kan føre til alvorlig skade. Vår Cederroth First Aid & Burn Station er utformet for å kunne behandle de fleste skader på kjøkkenet. En restaurant bruker vanligvis mye plaster, og vi anbefaler Wound Care Station med blått plaster og Soft Foam bandasjerull.

Varme flater, olje, varmtvann og damp

Varme flater, olje, varmtvann og damp kan gi brannskader. Rengjøring rundt frityrkjeler er et risikoområde med hyppige brannskader. Våre praktiske Burn Gel kompresser kjøler det brannskadde området og lindrer smerte i et stressende miljø, og under transport til legevakt hvis det er påkrevd.

Kjemikalier og rengjøringsmidler

Rengjøringsmidler, inkludert til oppvaskmaskin, samt ovnsrens er sterkt etsende, og det samme gjelder for desinfiseringsmidler som brukes i næringsmiddelindustrien. Alle disse kan forårsake alvorlige øyeskader. En bufret Eye Wash øyedusj som har en nøytraliserende effekt på alkalier og syrer er langt mer effektiv enn skylling av øynene med kranvann. Du øker sjansene for å redde synet hvis du har en høykvalitets Eye Wash øyedusj tilgjengelig for umiddelbar skylling i en nødssituasjon.

Fall på glatte underlag

Fall på glatte underlag er ikke uvanlig i kjøkken, hvor man ofte har våte og glatte gulv. Mange ulykker kan forhindres ved å følge sikkerhetsrutiner og bruke verneutstyr. Vi anbefaler også å ha veggmontert First Aid & Burn Station og mobile førstehjelpssett på litt større arbeidsplasser.

Viktige produkter

Lær mer om førstehjelp