Finn viktig kundeinformasjon

Velkommen til Cederroth First Aid kundeservice. Nedenfor finner du all viktig informasjon om bestillinger og andre vanlige spørsmål.

Ditt søk ga 24 resultater

Produkter

Inneholder Cederroths Blodstopper en tilsetning som fremskynder koagulering?

Nei, blodstopperen inneholder ingen tilsetninger. Det er bandasjens design som gjør den egnet for bruk både som trykkbandasje og som beskyttelse for overflatesår. Blodstopperen består av to bandasjer og én absorberende kompress fastsydd på den ene bandasjen. Den løse bandasjen kan plasseres i en lomme på kompressen for å øke trykket på skaden når bandasjen vikles rundt den skadde kroppsdelen.

Produkter

Er Førstehjelpstavlen datostemplet (med utløpsdato)?

Selve Førstehjelpstavlene er ikke merket med utløpsdato, men alle produkter som finnes på tavlen er det. Grunnen til at tavlen ikke har utløpsdato er at den kan fylles på med nye produkter, hvilket innebærer at datoen endres.
Produktene på tavlen er klassifisert som medisinsk utstyr, hvilket innebærer at de må følge kravene i direktivet for medisinsk utstyr, bl.a. i forhold til krav om utløpsdato.

Produkter

Blir produktet ubrukelig når utløpsdatoen har passert?

Produktets funksjon og ev. sterilitet er garantert under holdbarhetstiden, basert på data fra holdbarhetsstudier. Eventuelle endringer etter passert utløpsdato inntreffer naturligvis ikke fra en dag til en annen.
For sterile produkter gjelder at forpakningen skal være intakt for at steriliteten skal være garantert. Cederroth anbefaler dog ikke bruk av produktene etter at utløpsdatoen er passert.

Produkter

Vi ønsker sikkerhetsdatablad (SDS/MSDS) for et CE-merket førstehjelpsprodukt

Cederroths CE-merkede førstehjelpprodukter er klassifisert som Medical Device ifølge MDD 93/42/EØS & MDR 2017/45. For denne typen produkter kreves det ikke sikkerhetsdatablad fordi sikker bruk av produktet garanteres ved at kravene i direktiv for medisinsk utstyr oppfylles. Unntak: For produkter som inneholder en trykksatt beholder kreves sikkerhetsdatablad for transport”. Per i dag gjelder det REF 51011005 Burn Gel 100ml og REF 726000 Eye&Wound Cleanser Spray

1 2 3

Produktsymboler

På våre produktforpakninger brukes det en rekke symboler for raskt og tydelig å formidle viktig informasjon om innhold og bruk. Både standardiserte (SS-EN ISO 15223-1 / EN ISO 15223-1) og ikke-standardiserte symboler brukes.

De vanligste av disse symbolene – og hva de betyr – er:

Ikke bruk om igjen. Kun for engangsbruk

Best før. Ikke bruk etter slutten av det spesifiserte året / måneden

Batch code. Koden angir produsentens produksjonskode

Produktet er sterilisert ved bruk av stråling

Produktet er sterilisert gjennom aseptisk produksjonsprosess.

Temperaturbegrensning. Angir høyeste respektive laveste oppbevaringstemperatur

Begrenset mengde. Farlig gods som er pakket i samsvar med unntaket for begrenset mengde.

  Omvendt epsilon. Aerosoldispenser oppfyller kravene i 75/324 / EEC.

Produksjonsnummer og utløpsdato trykt på bunnen av beholderen

Fornybart materiale

Informasjon på cederroth.com

Gjenta etter 24 timer

Produktets artikkelnr.

Produsent

Må ikke brukes hvis forpakningen er brutt.

Oppbevares tørt

Produktene eller produktenes forpakning inneholder naturlig lateks

Indikerer at artikkelen er et medisinsk produkt

Resirkulerbar emballasje

Kast i husholdningsavfall

Kantvolum: (Stor kapasitet, total kapasitet, for beholdere som inneholder 100 ml eller mer. Antallet avhenger av volumet på beholderen)

Rengjør såret

Påfør plasteret over såret