Hitta viktig kundinformation

Välkommen till Cederroth First Aid kundservice. Här nedan hittar du all viktig information gällande beställningar och övriga vanliga frågor.

Din sökning returnerade 20 resultat

Produkter

Kan man använda våtservetter för att skydda sig mot influensa?

För att skydda sig mot influensa så rekommenderar Smittskyddsinstitutet på sin hemsida bl.a. att tvätta händerna ofta och noggrant och att gärna använda handsprit som komplement till handtvätt.
Salvequick Safety Hand Cleanser innehåller, i likhet med handsprit, 70% alkohol. De kan därför användas på samma sätt som handsprit.

Produkter

Innehåller Savett Sårtvättare konserveringsmedel?

Savett Sårtvättare innehåller inga konserveringsmedel. Produkten steriliseras i samband med tillverkning.

Produkter

Innehåller Cederroths plåster latex?

Våra plåster är helt fria från latex. Omslagspapperen som plåstren ligger förpackade i limmas ihop med ett latexbaserat lim. En person som är extremt känslig för kortvarig beröring med latex bör därför undvika att beröra produkterna. Undantag från detta är längdplåster som inte är inslagna i detta papper.

Produkter

Hur ska plåster förvaras?

Plåster bör förvaras mörkt, torrt och i rumstemperatur.

Produkter

Kan Salvequick Blå detekterbara plåster detekteras av röntgen-detektorer?

Plåstren kan detekteras av de flesta vanliga metalldetektorerna på marknaden, men normalt inte av röntgen-detektorer.

Produkter

Innehåller Cederroths plåster kolofonium?

Alla material i Cederroths plåster är helt fria från kolofonium.
Vissa plåster omges dock av skyddspapper. Allt papper kan innehålla mycket små mängder av kolofonium och det kan inte helt uteslutas att kolofonium i dessa fall kan vandra över till plåstret.

Produkter

Innehåller Cederroths Blodstoppare en tillsats som påskyndar koagulering?

Nej, blodstopparen innehåller ingen tillsats. Det är förbandets design som gör det lämpligt att använda såväl som tryckförband som ett skydd för mer ytliga sår. Blodstopparen består av två bandage och en absorberande kompress fastsydd på det ena bandaget. Det lösa bandaget kan placeras i en ficka på kompressen för att öka trycket på skadan när bandaget viras runt den skadade kroppsdelen.

Produkter

Är Första Hjälpen-tavlan datumstämplad (med utgångsdatum)?

Första Hjälpen-tavlan är i sig inte märkt med utgångsdatum, men samtliga produkter som finns på tavlan är det. Anledningen till att tavlan inte har utgångsdatum är att den kan fyllas på med nya produkter, vilket innebär att datumet förändras.

Produkter

Blir produkterna obrukbara när utgångsdatum har passerats?

Produktens funktion och ev. sterilitet är garanterad under hållbarhetstiden, baserat på data från hållbarhetsstudier. Eventuella förändringar efter passerat utgångsdatum uppträder gradvis, inte från en dag till en annan. För sterila produkter gäller att förpackningen ska vara intakt för att steriliteten ska vara garanterad. Cederroth rekommenderar dock inte användning av produkterna efter passerat utgångsdatum.

Produkter

Vi önskar säkerhetsdatablad (SDS/MSDS) för en CE-märkt Första Hjälpen-produkt

Cederroths CE-märkta Första Hjälpen-produkter är klassade som Medical Device enligt MDD 93/42/EEC och MDR 2017/45. För denna typ av produkter krävs inget säkerhetsdatablad eftersom produktens säkra användning garanteras genom att kraven i det medicintekniska direktivet uppfylls. Undantag: För produkter som innehåller en trycksatt behållare krävs säkerhetsdatablad för transporter”. F.n. gäller det REF 51011005 Burn Gel 100ml samt REF 726000 Eye&Wound Cleanser Spray”

1 2

Produktsymboler

På våra produktförpackningar används en rad symboler för att snabbt och tydligt förmedla viktig information om innehåll och användning. Både standardiserade (SS-EN ISO 15223-1/EN ISO 15223-1) och icke-standardiserade symboler används.

De vanligaste av dessa symboler och deras innebörd är:

Återanvänd ej. Endast engångsanvändning

 

Bäst före. Använd ej efter utgången av angivet år/månad

 

Batch nummer. Koden anger producentens tillverkningskod

 

Produkten är steriliserad med hjälp av strålning

 

Produkten är steriliserad genom aseptisk tillverkningsprocess

 

Temperaturbegränsning. Anger högsta respektive lägsta förvaringstemperatur

 

Begränsad mängd. Farligt gods som förpackas i enlighet med undantaget för begränsad kvantitet

 

Omvänd epsilon. Aerosoldispenser uppfyller kraven i 75/324 / EEG.

 

Batch nummer och utgångsdatum tryckt på botten av burken

 

Förnybart material

 

Information på cederroth.com

 

Upprepa efter 24 timmar

 

Produktens Artikelnummer

 

Tillverkare

 

Använd inte om förpackningen är bruten.

 

Förvaras torrt

 

Produkten eller produktens förpackning innehåller naturligt latex

 

Anger att artikeln är en medicinteknisk produkt

 

Återvinningsbar förpackning

 

Släng i hushållssopor

 

Randvolym: (Bräddfull kapacitet, total kapacitet, för burkar som innehåller 100 ml eller mer. Mängden beror på burkvolymen)

 

Tvätta såret

 

Applicera plåstret över såret