Hitta viktig kundinformation

Välkommen till Cederroth First Aid kundservice. Här nedan hittar du all viktig information gällande beställningar och övriga vanliga frågor.

Din sökning returnerade 24 resultat

Ögondusch

Kan Cederroths ögondusch användas till barn under 3 år?

Ögonduschen är avsedd för extern sköljning av ögon. Lösningen bör inte sväljas i stora mängder (flera liter). Om flaskan används till ett litet barn är det svårt att kontrollera att barnet inte sväljer vätskan i samband med sköljning av ögonen. Små barn är känsligare för vätskan i samband med intag än större barn och vuxna. Produkten rekommenderas därför inte till små barn. Skulle ett litet barn få farliga ämnen i ögonen ska man dock starta sköljning omedelbart och inte tveka att använda vatten eller det ögonsköljmedels som finns tillgängligt, inklusive Cederroths ögondusch, eftersom risken för en bestående ögonskada annars är större än risken för skada förorsakad av intag av ögonsköljmedlet.

Ögondusch

Vad rekommenderar ni för förvaringstemperatur för ögondusch?

Ögonduschen ska förvaras mellan +2 och +40°, såväl flaska som kartong är märkt med den informationen.

Ögondusch

Vad händer efter att bäst-före datumet har passerats på en ögondusch?

Hållbarhetstiden har satts utifrån den tid vi har hållbarhetsdata för produkten och kan garantera dess funktion. Vätskan förblir steril så länge flaskans barriäregenskaper är intakta.
Ögonduschen har en hållbarhet på 4.5 år, räknat från produktionsdatum. Det är den längsta hållbarhetstiden bland de olika ögonsköljprodukter som finns på marknaden.

Ögondusch

Vad innehåller ögonduschen?

Den vattenbaserade vätskan innehåller koksalt som är buffrad med natriumborat. Lösningen är isoton och pH är 7,5.

Produkter

Kan man använda våtservetter för att skydda sig mot influensa?

För att skydda sig mot influensa så rekommenderar Smittskyddsinstitutet på sin hemsida bl.a. att tvätta händerna ofta och noggrant och att gärna använda handsprit som komplement till handtvätt.
Salvequick Safety Hand Cleanser innehåller, i likhet med handsprit, 70% alkohol. De kan därför användas på samma sätt som handsprit.

Produkter

Innehåller Savett Sårtvättare konserveringsmedel?

Savett Sårtvättare innehåller inga konserveringsmedel. Produkten steriliseras i samband med tillverkning.

Produkter

Innehåller Cederroths plåster latex?

Våra plåster är helt fria från latex. Omslagspapperen som plåstren ligger förpackade i limmas ihop med ett latexbaserat lim. En person som är extremt känslig för kortvarig beröring med latex bör därför undvika att beröra produkterna. Undantag från detta är längdplåster som inte är inslagna i detta papper.

Produkter

Hur ska plåster förvaras?

Plåster bör förvaras mörkt, torrt och i rumstemperatur.

Produkter

Kan Salvequick Blå detekterbara plåster detekteras av röntgen-detektorer?

Plåstren kan detekteras av de flesta vanliga metalldetektorerna på marknaden, men normalt inte av röntgen-detektorer.

Produkter

Innehåller Cederroths plåster kolofonium?

Alla material i Cederroths plåster är helt fria från kolofonium.
Vissa plåster omges dock av skyddspapper. Allt papper kan innehålla mycket små mängder av kolofonium och det kan inte helt uteslutas att kolofonium i dessa fall kan vandra över till plåstret.

1 2 3

Produktsymboler

På våra produktförpackningar används en rad symboler för att snabbt och tydligt förmedla viktig information om innehåll och användning. Både standardiserade (SS-EN ISO 15223-1/EN ISO 15223-1) och icke-standardiserade symboler används.

De vanligaste av dessa symboler och deras innebörd är:

Återanvänd ej. Endast engångsanvändning

 

Bäst före. Använd ej efter utgången av angivet år/månad

 

Batch nummer. Koden anger producentens tillverkningskod

 

Produkten är steriliserad med hjälp av strålning

 

Produkten är steriliserad genom aseptisk tillverkningsprocess

 

Temperaturbegränsning. Anger högsta respektive lägsta förvaringstemperatur

 

Begränsad mängd. Farligt gods som förpackas i enlighet med undantaget för begränsad kvantitet

 

Omvänd epsilon. Aerosoldispenser uppfyller kraven i 75/324 / EEG.

 

Batch nummer och utgångsdatum tryckt på botten av burken

 

Förnybart material

 

Information på cederroth.com

 

Upprepa efter 24 timmar

 

Produktens Artikelnummer

 

Tillverkare

 

Använd inte om förpackningen är bruten.

 

Förvaras torrt

 

Produkten eller produktens förpackning innehåller naturligt latex

 

Anger att artikeln är en medicinteknisk produkt

 

Återvinningsbar förpackning

 

Släng i hushållssopor

 

Randvolym: (Bräddfull kapacitet, total kapacitet, för burkar som innehåller 100 ml eller mer. Mängden beror på burkvolymen)

 

Tvätta såret

 

Applicera plåstret över såret