Kundservice

Hitta viktig kundinformation

Välkommen till Cederroth First Aid kundservice. Här nedan hittar du all viktigt information gällande beställningar och övriga vanliga frågor.

Vi önskar säkerhetsdatablad (SDS/MSDS) för en CE-märkt Första Hjälpen-produkt
Cederroths CE-märkta Första Hjälpen-produkter är klassade som Medical Device enligt direktiv 93/42/EEC. För denna typ av produkter krävs inget säkerhetsdatablad eftersom produktens säkra användning garanteras genom att kraven i det medicintekniska direktivet uppfylls. Undantag: För produkter som innehåller en trycksatt behållare krävs säkerhetsdatablad för transporter”. F.n. gäller det REF 51011005 Burn Gel 100ml samt REF 726000 Eye&Wound Cleanser Spray

Blir produkterna obrukbara när utgångsdatum har passerats?
Produktens funktion och ev. sterilitet är garanterad under hållbarhetstiden, baserat på data från hållbarhetsstudier. Eventuella förändringar efter passerat utgångsdatum uppträder gradvis, inte från en dag till en annan. För sterila produkter gäller att förpackningen ska vara intakt för att steriliteten ska vara garanterad. Cederroth rekommenderar dock inte användning av produkterna efter passerat utgångsdatum.

Är Första Hjälpen-tavlan datumstämplad (med utgångsdatum)?
Första Hjälpen-tavlan är i sig inte märkt med utgångsdatum, men samtliga produkter som finns på tavlan är det. Anledningen till att tavlan inte har utgångsdatum är att den kan fyllas på med nya produkter, vilket innebär att datumet förändras

Innehåller Cederroths Blodstoppare en tillsats som påskyndar koagulering?
Nej, blodstopparen innehåller ingen tillsats. Det är förbandets design som gör det lämpligt att använda såväl som tryckförband som ett skydd för mer ytliga sår. Blodstopparen består av två bandage och en absorberande kompress fastsydd på det ena bandaget. Det lösa bandaget kan placeras i en ficka på kompressen för att öka trycket på skadan när bandaget viras runt den skadade kroppsdelen.

Innehåller Cederroths plåster kolofonium?
Alla material i Cederroths plåster är helt fria från kolofonium.
Vissa plåster omges dock av skyddspapper. Allt papper kan innehålla mycket små mängder av kolofonium och det kan inte helt uteslutas att kolofonium i dessa fall kan vandra över till plåstret.

Kan Salvequick Blå detekterbara plåster detekteras av röntgen-detektorer?
Plåstren kan detekteras av de flesta vanliga metalldetektorerna på marknaden, men normalt inte av röntgen-detektorer.

Hur ska plåster förvaras?
Plåster bör förvaras mörkt, torrt och i rumstemperatur.

Innehåller Cederroths plåster latex?
Våra plåster är helt fria från latex. Omslagspapperen som plåstren ligger förpackade i limmas ihop med ett latexbaserat lim. En person som är extremt känslig för kortvarig beröring med latex bör därför undvika att beröra produkterna. Undantag från detta är längdplåster som inte är inslagna i detta papper.
Innehåller Savett Sårtvättare konserveringsmedel?
Savett Sårtvättare innehåller inga konserveringsmedel. Produkten steriliseras i samband med tillverkning.

Kan man använda våtservetter för att skydda sig mot influensa?
För att skydda sig mot influensa så rekommenderar Smittskyddsinstitutet på sin hemsida bl.a. att tvätta händerna ofta och noggrant och att gärna använda handsprit som komplement till handtvätt. Gå till sidan
Salvequick Safety Hand Cleanser innehåller, i likhet med handsprit, 70% alkohol. De kan därför användas på samma sätt som handsprit.

Vad innehåller ögonduschen?
Den vattenbaserade vätskan innehåller koksalt som är buffrad med natriumborat. Lösningen är isoton och pH är 7,5.

Vad händer efter att bäst-före datumet har passerats på en ögondusch?
Hållbarhetstiden har satts utifrån den tid vi har hållbarhetsdata för produkten och kan garantera dess funktion. Vätskan förblir steril så länge flaskans barriäregenskaper är intakta.
Ögonduschen har en hållbarhet på 4.5 år, räknat från produktionsdatum. Det är den längsta hållbarhetstiden bland de olika ögonsköljprodukter som finns på marknaden.

Vad rekommenderar ni för förvaringstemperatur för ögondusch?
Ögonduschen ska förvaras mellan +2 och +40°, såväl flaska som kartong är märkt med den informationen.

Kan Cederroths ögondusch användas till barn under 3 år?
Ögonduschen är avsedd för extern sköljning av ögon. Lösningen bör inte sväljas i stora mängder (flera liter). Om flaskan används till ett litet barn är det svårt att kontrollera att barnet inte sväljer vätskan i samband med sköjning av ögonen. Små barn är känsligare för vätskan i samband med intag än större barn och vuxna. Produkten rekommenderas därför inte till små barn. Skulle ett litet barn få farliga ämnen i ögonen ska man dock starta sköljning omedelbart och inte tveka att använda vatten eller det ögonsköljmedels som finns rillgängligt, inklusive Cederroths ögondusch, eftersom risken för en bestående ögonskada annars är större än risken för skada förorsakad av intag av ögonsköljmedlet.

Varför måste man öppna flaskan vid flytt av vägghållare för ögondusch?
Vägghållaren med ögonduschflaska är konstruerad för att det inte ska gå att ta ur flaskan ur hållaren utan att den bryts. Det är ett sätt att försäkra att flaskan inte flyttas runt utan har en bestämd plats så att alla vet var den är om en olycka skulle inträffa. Det ska heller inte gå att sätta tillbaka en redan öppnad flaska, detta för att undvika att en icke-steril lösning används.

Varför räcker inte en ögonduschflaska till för att skölja i de 15 minuter som krävs när man har fått ett starkt frätande ämne i ögat?
Ögonduschflaskor ska betraktas som ett komplement till fast installerade ögonduschar (anslutna till VA-nätet). Ögonduschflaskor är ämnade för att man snabbt ska kunna påbörja sköljning. Flödet i flaskan måste vara tillräckligt stort för att kunna skölja effektivt. Om 500 ml ska räcka i 15 minuter blir flödet så lågt att sköljningen skulle bli ineffektiv och under den utdragna sköljningen hinner skadan förvärras. Om fast ögondusch inte finns att tillgå ska flera flaskor användas.

Ska man ta bort kontaktlinser innan man påbörjar sköljning med ögondusch?
Rekommendationerna från ögonläkare är att man ska försöka ta ur linsen ur ögat så fort som möjligt. Dagens mjuka kontaktlinser består till stor del av vatten, varför alla vattenlösliga frätande ämnen också löser sig i linsen. Ämnena kan då ligga kvar i linsen och fräta på ögat och förvärra skadorna om den inte tas ur. Den barriär som linsen utgör kan också hindra sköljlösningen från att skölja ögat på ett effektivt sätt. Använd skydd till fingrarna för att förhindra frätning när linserna tas ut. Om kontaktlinsen har frätts sönder så mycket så att den har fastnat i hornhinnan så ska man inte försöka dra bort den själv utan låta en läkare göra detta. Skölj hela tiden på väg till sjukhus.

Är era plåster allergitestade?
Plåster definieras som en medicinskteknisk produkt och lyder därför under EU-direktivet 93/42/EEC. Alla medicintekniska produkter som släpps ut på marknaden måste ha genomgått ett antal tester som visar att de är säkra för användning på hud. Om dessa krav uppfylls kan de märkas ”hypoallergena”. Detta garanterar dock inte att ett fåtal personer kan få en hudreaktion när de använder plåster, på samma sätt som en del personer är allergiska mot vissa matvaror. Irritation av hud är ofta också av rent mekanisk natur och uppstår när plåstret avlägsnas och de översta hudlagren följer med.

Vad består ett plåster av och vad använder ni för typ av lim och material i de olika plåstervarianterna?
Generellt kan sägas att ett plåster består av en plåsterfilm som är belagd med ett jämt fördelat adhesiv, och en absorberande sårdyna som är centrerad på plåsterfilmen. Den limbelagda ytan täcks av två delvis överlappande silikonpapper. De flesta plåster ligger skyddade i en försluten pappersficka.

Varför ska man inte spara en ögondusch som öppnats, även om det finns vätska kvar?
När en flaska öppnas är den inte längre steril. Efter en tid kan bakterietillväxt uppstå som kan orsaka ytterligare skada.

Vår E-handel sker via vår återförsäljare Backman Info

 • Telefon: 026-54 32 00
 • E-post: info@backmaninfo.se

Köpvillkor:

 • Moms tillkommer. Frakt debiteras med 88kr
 • Fraktfritt vid order över 3000kr
 • Betalning sker mot faktura efter godkänd kreditprövning
 • I annat fall mot efterkrav
 • Returer hanteras av Backman Info

Leveranser:

 • Leveranstid 2-5 dagar om inget annat anges
 • Till-dörren-leverans med Schenker för Företag
 • Paketet hämtas hos Schenkers ombud för Privatpersoner vid betalning med faktura
 • Paketet hämtas hos Postens ombud för Privatpersoner vid betalning med postförskott

Den här hemsidan använder sig av cookies för att skapa en bättre användarupplevelse.

Inga sökresultat hittades.
Inga produkter hittades.
Produkter