Rädda liv med vår app

Det är en app med tydliga instruktioner hur du bäst ger Första Hjälpen för olika typer av skador, till vuxna och barn i olika åldrar.

Ladda ner Första Hjälpen till din smartphone eller surfplatta

Det är en app med tydliga instruktioner hur du bäst ger Första Hjälpen för olika typer av skador, till vuxna och barn i olika åldrar. Uppdatera dina kunskaper, innan det händer! Kanske är det du som kan bli någons räddande ängel!

Sprid gärna Första Hjälpen-appen vidare till vänner och bekanta. Ju fler vi är som kan rädda liv, desto bättre.

Tack för din hjälp!

Ladda ner i App Store Hämta i Google Play

Friskrivning

Cederroths Första Hjälpen-applikation ersätter inte utbildning i Första Hjälpen och hjärt-lungräddning utan är ett komplement till befintliga kunskaper. Applikationen ersätter inte heller behovet av att kontakta sjukvården vid behov.

Applikationen återger allmäna och vedertagna principer för hjälp och åtgärder vid akuta situationer – Första hjälpen. Varje given situation kräver dessutom individuellt omdöme och handlag. För undvikande av missförstånd måste vi klargöra att Cederroth inte har något ansvar för tillämpningen av Första hjälpen, varför vi friskriver oss från allt ansvar för de skador som kan uppstå i samband därmed.