Artikkel

Ny studie advarer mot fosfatbufret øyedusj

Flere rapporter har de siste årene vist til faren med å bruke fosfatbufret øyedusj ved behandling av etseskader på øyet. En ny studie bekrefter disse bekymringene. Allerede etter 2 minutters skylling med fosfatbufret øyedusj er det risiko for å få varige skader.

Mange øyedusjer er fosfatbufret

Når en ulykke inntreffer og du risikerer etseskader på øyet, er rask skylling ofte avgjørende. I verste fall kan en etseskade på øyet føre til varige skader med nedsatt syn eller blindhet som følge. Mange øyedusjer på markedet er fosfatbufret. Fosfat har en nøytraliserende effekt på etsende syrer og alkalier, men har også den egenskapen at den reagerer med kalsiumioner, som er vanlig forekommende på arbeidsplasser der man arbeider med sement, betong og kalk. Når fosfat kommer i kontakt med kalsiumioner skjer det en reaksjon og det dannes en forkalkning.

Øyespesialist og professor dr. Norbert Schrage ved regionsykehuset i Köln kom i kontakt med en pasient som hadde fått et alkalisk, etsende stoff i øyet. Etter å ha skylt øyet med fosfatbufret øyedusj ble pasienten rammet av hornhinneforkalkning, til tross for at det etsende stoffet ikke inneholdt kalsium.

«Det er jo kjent fra før at fosfatbufret øyedusj i kontakt med kalsiumioner kan forårsake hornhinneforkalkning, men det var ikke tilfelle her. Øyet inneholder naturlig kalsiumioner. I vår studie viste det seg at når hornhinnen ble skadd kan disse kalsiumionene ”frigjøres”, og i kontakt med fosfatbufret øyedusj risikerer man hornhinneforkalkning allerede etter 2 minutters skylling,» sier Norbert Schrage.

Hva innebærer egentlig hornhinneforkalkning?

Hornhinneforkalkning er et hvitt belegg på hornhinnen som ikke kan skylles bort, og i mange tilfeller kan det heller ikke fjernes med kirurgisk inngrep, og derfor risikerer man permanente skader på øyet. Til tross for dette er fosfatbufret øyedusj vanlig forekommende på arbeidsplasser og i industrien.

Vår studie viste skremmende resultater. Min oppfatning er at fosfatbufret øyedusj bør forbys og fjernes fra markedet. Ved å bruke fosfatfri øyedusj elimineres risikoen for hornhinneforkalkning. Jeg kan anbefale fosfatfrie skylleløsninger.

Referanser:

Schrage NF, Abu Sabah, Hermanns, Panfil,Dutescu RM: Irrigation with phosphate-buffered saline causes corneal calcification during treatment of ocular burns; Burns (2019) in press

Schrage NF (2010) Current Recommendations for optimum treatment of chemical eye burns. Moist swabs, compresses, phosphate buffers, and other forms of malpractice.

Schrage NF, Frentz M, Reim M. (2010) Changing the composition of buffered eye-drops prevents undesired side effects. Br J Ophthalmol 94(11):1519-1522.

Schrage NF, Schlossmacher B, Aschenbrenner W, Langefeld S. (2001) Phosphate buffer in alkali eye burns as an inducer of experimental corneal calcification. Burns 27(5):459-464.

Vil du bytte til en fosfatfri øyedusj på din arbeidsplass?

Velg Cederroth Øyedusj for optimal skylling uten fosfat. Flasken er utformet slik at øyet skylles med rikelig strømning. Cederroths Øyedusj har også markedets lengste holdbarhetstid på 4,5 år.

Relaterte innlegg