Guide

Førstehjelp ved brannskader
En trinn for trinn-guide

Ved brannskader er hvert sekund viktig! Frisk opp kunnskapene dine med denne enkle trinn for trinn-guiden slik at du er forberedt hvis en ulykke inntreffer på din arbeidsplass.

1. Stopp brannskaden

Fjern klær og smykker nær brannskaden, men ikke fjern klær som er ”brent fast” fordi det kan skade vevet.

2. Kjøl ned brannskaden

Kjøl ned brannskaden umiddelbart i 15-20 minutter. Dette for å begrense skaden og forhindre at den blir verre. Bruk lunkent vann (20-28 grader), Burn Gel eller rene våte omslag.

3. Kjøl ned kun skaden, ikke hele kroppen

Det er viktig å unngå å kjøle ned hele kroppen fordi det kan senke kroppstemperaturen til en kritisk lav temperatur (under 35 grader) og forårsake alvorlig hypotermi

4. Hold den skadde tørr og varm

Hold den skadde tørr og varm etter at brannskaden er kjølt ned

5. Oppsøk legehjelp ved:

… brannskader større enn den skadde personens håndflate
… brannskader i følsomme områder, som for eksempel ansikt, kjønnsorganer, hender, føtter eller ledd
… 3. grads forbrenning eller dyptgående skader
… brannskader som gir hvit, svart eller forkullet hud, eller hvis personen mister følelsen i området.
… brannskader forårsaket av kjemikalier eller elektrisitet
… brannskader på barn og eldre personer

6. Beskytt brannskaden

Hold brannskaden ren og tørr.

Klassifisering av brannskader

Brannskader kan inndeles i forskjellige grader, avhengig av hvor alvorlig og dyp skaden er:

1. grads brannskader
(Overhudsskade)

Overfladisk og påvirker kun hudens ytre sjikt (overhuden). Huden er rød, hoven, øm og uten blemmer. Et eksempel er mild solforbrenning.

2. grads brannskader
(Delhudsskade)

Dypere og går ned i hudens nedre sjikt (dermis). Brannskaden kan være rød, med blemmer og hoven. Ofte opplever den skadde kraftig smerte.

3. grads brannskader
(Fullhudsskade)

Påvirker alle lag i huden, pluss underliggende vev. Huden som er igjen kan være hvit, svart eller forkullet. Fordi alle nerveender er ødelagt, har personen ingen følelse i brannskadeområdet. Hudtransplantasjon kreves.

Produkter