Kundeservice

Finn viktig kundeinformasjon

Velkommen til Cederroth First Aid kundeservice. Nedenfor finner du all viktig informasjon om bestillinger og andre vanlige spørsmål.

Vi ønsker sikkerhetsdatablad (SDS/MSDS) for et CE-merket førstehjelpsprodukt
Cederroths  CE-merkede førstehjelpprodukter er klassifisert som Medical Device ifølge direktiv 93/42/EØS. For denne typen produkter kreves det ikke sikkerhetsdatablad fordi sikker bruk av produktet garanteres ved at kravene i direktiv for medisinsk utstyr oppfylles. Unntak: For produkter som inneholder en trykksatt beholder kreves sikkerhetsdatablad for transport”. Per i dag gjelder det REF 51011005 Burn Gel 100ml og REF 726000 Eye&Wound Cleanser Spray

Blir produktet ubrukelig når utløpsdatoen har passert?
Produktets funksjon og ev. sterilitet er garantert under holdbarhetstiden, basert på data fra holdbarhetsstudier. Eventuelle endringer etter passert utløpsdato inntreffer naturligvis ikke fra en dag til en annen.
For sterile produkter gjelder at forpakningen skal være intakt for at steriliteten skal være garantert. Cederroth anbefaler dog ikke bruk av produktene etter at utløpsdatoen er passert.

Er Førstehjelpstavlen datostemplet (med utløpsdato)?
Selve Førstehjelpstavlene er ikke merket med utløpsdato, men alle produkter som finnes på tavlen er det. Grunnen til at tavlen ikke har utløpsdato er at den kan fylles på med nye produkter, hvilket innebærer at datoen endres.
Produktene på tavlen er klassifisert som medisinsk utstyr, hvilket innebærer at de må følge kravene i direktivet for medisinsk utstyr, bl.a. i forhold til krav om utløpsdato.

Inneholder Cederroths Blodstopper en tilsetning som fremskynder koagulering?
Nei, blodstopperen inneholder ingen tilsetninger. Det er bandasjens design som gjør den egnet for bruk både som trykkbandasje og som beskyttelse for overflatesår. Blodstopperen består av to bandasjer og én absorberende kompress fastsydd på den ene bandasjen. Den løse bandasjen kan plasseres i en lomme på kompressen for å øke trykket på skaden når bandasjen vikles rundt den skadde kroppsdelen.

Inneholder Cederroths plaster kolofonium?
Alle materialer i Cederroths plaster er helt frie for kolofonium.
Men visse plaster har et beskyttelsespapir. Alt papir kan inneholde meget små mengder med kolofonium, og det kan ikke utelukkes helt at kolofonium i så fall kan komme på plasteret.

Kan Salvequick Blå detekterbare plaster detekteres av røntgendetektorer?
Plastrene kan detekteres av de fleste vanlige metalldetektorer på markedet, men normalt ikke av røntgendetektorer.

Hvor skal plaster oppbevares?
Plaster bør oppbevares mørkt, tørt og i romtemperatur.

Inneholder Cederroths plaster lateks?
Våre plastre er helt frie for lateks. Omslagspapiret som plastrene ligger innpakket i limes sammen med et lateksbasert lim. Personer som er ekstremt følsomme for kortvarig berøring med lateks bør derfor unngå å berøre produktene.
Unntak fra dette er plaster i hel lengde som ikke er innpakket i dette papiret.

Inneholder Savett Wound Cleanser konserveringsmiddel?
Savett Sårvask (Wound Cleanser) inneholder ingen konserveringsmidler. Produktet steriliseres i forbindelse med produksjonen.

Kan man bruke våtservietter for å beskytte seg mot influensa?
For beskyttelse mot influensa anbefales hyppig og grundig vask av hendene, ideelt i kombinasjon med bruk av en alkoholbasert håndrens i tillegg.
Cederroth Alcogel og Savett Safety Skin Cleanser inneholder begge 70 % alkohol.  De kan derfor brukes på samme måte etter håndvask.

Hva inneholder øyedusjen?
Væsken er en vannbasert koksaltløsning som er bufret med natriumborat. Løsningen er isoton (samme saltinnhold som i kroppen) og pH er 7,5.

Hva skjer etter at best før-datoen på en øyedusj er passert?
Holdbarhetstiden er satt ut fra den tid vi har holdbarhetsdata for produktet, og kan garantere produktets funksjon. Væsken forblir steril så lenge flaskens barriereegenskaper er intakte.
Øyedusjen har en holdbarhet på 4,5 år, regnet fra produksjonsdatoen. Det er den lengste holdbarhetstiden blant de forskjellige øyeskylleproduktene som finnes på markedet.

Hvilken oppbevaringstemperatur anbefaler dere for øyedusj?
Øyedusjen skal oppbevares mellom +2 og +40°, og både flaske og kartong er merket med denne informasjonen.

Kan Cederroths øyedusj brukes til barn under 3 år?
Øyedusjen er beregnet for ekstern skylling av øyne. Løsningen bør ikke svelges i store mengder (flere liter). Hvis flasken brukes til et lite barn er det vanskelig å kontroller at barnet ikke svelger væsken i forbindelse med skylling av øynene.
Små barn er mer følsomme for væsken når den inntas enn større barn og voksne. Produktet anbefales derfor ikke til små barn.
Hvis et lite barn får farlige stoffer i øynene skal man alltid starte skylling umiddelbart og ikke nøle med å bruke vann eller det øyeskyllemiddelet som finnes tilgjengelig, inklusive Cederroths Øyedusj, fordi risikoen for permanent øyeskade ellers vil være større enn risikoen for skade forårsaket av inntak av øyeskyllemiddelet.

Hvorfor må man åpne flasken ved flytting av veggholderen for Øyedusj?
Veggholderen med øyedusjflaske er konstruert slik at det ikke skal kunne gå an å ta flasken ut av holderen uten at den åpnes. Det er også en måte å sørge for at flasken ikke flyttes rundt, men at den har en bestemt plass slik at alle vet hvor den er hvis en ulykke skulle inntreffe.
Det skal heller ikke være mulig å sette tilbake en allerede åpnet flaske, og det er for å unngå at en ikke-steril løsning brukes.

Hvorfor rekker ikke en øyedusjflaske til for skylling i de 15 minuttene som kreves når man har fått en sterkt etsende væske i øyet?
Øyedusjflasker skal betraktes som et tillegg til fast installerte øyedusjer (tilkoblet vann og avløp). Øyedusjflasker er beregnet for at man raskt skal kunne påbegynne skylling.
Flyten fra flasken må være tilstrekkelig stor til å kunne skylle effektivt.
Hvis 500 ml fordeles over 15 minutter blir flyten så lav at skyllingen blir ineffektiv, og skaden forverrer seg under denne formen for langvarig skylling. Hvis en fast øyedusj ikke finnes tilgjengelig skal flere flasker brukes.

Skal man fjerne kontaktlinser før man begynner å skylle med øyedusj?
Anbefalingen fra øyeleger er at man skal prøve å ta ut linsen fra øyet så fort som mulig.Dagens myke kontaktlinser består for en stor del av vann, og derfor vil alle vannløselige etsende stoffer også løse seg opp i linsen.
Stoffene kan da ligge igjen i linsen og etse på øyet og forverre skadene hvis den ikke tas ut. Den barrieren linsen utgjør kan også hindre skylleløsningen fra å skylle øyet på en effektiv måte. Bruk beskyttelse på fingrene for å hindre etsing når linsene tas ut.
Hvis kontaktlinsen har blitt etset i stykker så mye at den har festet seg på hornhinnen, skal man ikke prøve å trekke den bort selv, men la en lege gjøre dette. Skyll hele tiden på vei til sykehuset.

Er plastrene deres allergitestet?
Plaster defineres som medisinsk utstyr og hører derfor inn under EU-direktivet 93/42/EØS. Alt medisinsk utstyr som slippes ut på markedet må ha gjennomgått et antall tester som viser at de er sikre ved bruk på huden. Hvis disse krav oppfylles kan de merkes ”hypoallergene”.
Dette garanterer dog ikke at noen få personer kan få en hudreaksjon når de bruker plaster, på samme måte som en del personer er allergiske mot visse matvarer. Irritasjon av huden er som oftest også av ren mekanisk art, og oppstår når plasteret tas av og de øverste hudlagene følger med.

Hva består et plaster av og hvilke typer lim og materialer bruker dere i de forskjellige plastervariantene?
Generelt kan vi si at plaster består av en plasterfilm som er belagt med et jevnt fordelt lim og en absorberende sårdyne som er sentrert på plasterfilmen. Den limbelagte flaten dekkes av to delvis overlappende silikonpapirbiter. De fleste plaster ligger beskyttet i en lukket papirlomme.

Hvorfor skal man ikke ta vare på en øyedusj som er åpnet, selv om det er væske igjen i den?
Når en flaske åpnes er den ikke lenger steril. Etter en tid kan det oppstå bakterievekst som kan forårsake ytterligere skade.

 

Vi er kun i stand til å levere i Sverige og på svenske nettstedet for øyeblikket.

Denne hjemmesiden bruker cookies for å skape en bedre brukeropplevelse.

Ingen søkeresultater funnet.
No products found, check out our best-sellers below.
Produkter