Helter på jobben

Joakim

– Stålproduksjon innebærer høye temperaturer og håndtering av brent kalk. På Ovako setter vi alltid sikkerheten først, og det forebyggende arbeidet er veldig viktig.

Ovako – Med sikkerheten i fokus

Sverige har en lang tradisjon med stålproduksjon. På Ovako i Smedjebacken gjenvinnes og foredles 500 000 tonn skrapmetall hvert år. En prosess som stiller høye krav til sikkerheten. Her arbeider Joakim Zoohar som brann- og sikkerhetsmann.

Allerede i 1856 startet stålproduksjonen i Smedjebacken, og i dag arbeider ca. 350 personer her på Ovako. I dette store anlegget pågår virksomheten døgnet rundt, og det er et fascinerende miljø med varmen fra smelteovnen i stålverket og de kjempestore valseverkene. Men også et arbeidsmiljø der sikkerheten har høyeste prioritet.

– Stålproduksjon innebærer høye temperaturer og håndtering av brent kalk. På Ovako setter vi alltid sikkerheten først, og det forebyggende arbeidet er veldig viktig. Vi hadde nylig en hendelse der en ansatt arbeidet med en maskin som håndterer slaggprodukter. Når hun steg ut av maskinen tok hun i et brennvarmt rekkverk. Takket være umiddelbar nærhet til en Førstehjelpsstasjon og Burn Gel kunne hun selv behandle brannskaden og unngå behandling på sykehus, sier Joakim Zoohar.

Mange jern i ilden …

Joakim begynte allerede i 1984 som brannmann i redningstjenesten, og har fremdeles ekstrajobb som deltids brannmann i Smedjebacken kommune. På Ovako er Joakim del av et lag med fire brannmenn som veksler på å ha vakt 24/7. I tillegg til hele tiden å være forberedt på alarm, består det daglige arbeidet blant annet i å vedlikeholde og fylle på Førstehjelpsstasjonene og annen sikkerhetsutrustning, samt fortløpende opplæring av personalet i Førstehjelp. Ovako har en nullvisjon for ulykker, og ved å integrere sikkerhetsspørsmålene i det daglige arbeidet har de redusert ulykker med fravær med over 90 % de siste årene, hvilket er ledende i Europa på sikkerhet.

– Sikkerheten sitter ofte i detaljene. Som et eksempel er våre øyedusjer fosfatfrie fordi kalk, som vi bruker i stålindustrien, i kontakt med fosfat kan gi varige skader på øyet. Her på Ovako har vi 15 defibrillatorer og mer enn 80 Førstehjelps- og øyedusjstasjoner utplassert for å ha kort vei til hjelp når en ulykke inntreffer. Det å arbeide med Førstehjelp blir en livsstil. Jag kan ikke tenke meg et viktigere arbeid, avslutter Joakim Zoohar.

Cederroth tipser

Når en ulykke inntreffer er det viktig å handle raskt og bruk de rette produktene. Sørg alltid for at din arbeidsplass er utstyrt med sikkerhetsutrustning som er tilpasset til din virksomhet.

Eye Wash Station

Cederroth Øyedusjstasjon er designet for at det skal gå raskt å få hjelp. Stasjonen har plass til...

First Aid Station

Cederroth førstehjelpsstasjon og kan håndtere flere typer skader, og kan også tilpasses til forsk...

First Aid Burn Kit

Et mobilt Førstehjelpssett for håndtering av brannskader.

Burn Gel Dressing 20×20 cm

Brannskadekompress som gir rask avkjøling og effektiv smertelindring ved første- og andregrads fo...

Møt alle våre helter