Hier vindt u belangrijke klanteninformatie

Welkom bij de Cederroth First Aid klantenservice. Hieronder vindt u alle belangrijke informatie over bestellingen en andere algemene vragen.

Uw zoekopdracht resulteerde in 20 resultaten

Producten

Waarom moet men een geopende oogdouche niet bewaren, ook als er vloeistof is overgebleven?

Wanneer een flacon wordt geopend, is deze niet langer steriel. Na een tijd kan er bacteriëngroei ontstaan die verdere schade kan veroorzaken.

Producten

Uit wat bestaat een pleister en wat voor type lijm en materiaal gebruikt u in de verschillende pleistervarianten?

Over het algemeen kan worden gezegd dat een pleister bestaat uit een pleisterfilm die bedekt is met een fijn verdeeld kleefmiddel en een absorberend wondkussentje dat op de pleisterfilm gecentreerd is. De met lijm bestreken oppervlakken zijn bedekt door twee gedeeltelijk overlappende siliconenpapierstroken. De meeste pleisters liggen beschermd in een gesloten papieren zakje.

Producten

Zijn uw pleisters op allergieën getest?

Pleisters worden gedefinieerd als een medisch-technisch product en vallen daarom onder EU-richtlijn 93/42/EEG. Alle medisch-technische producten die op de markt worden uitgezet, moeten een aantal testen hebben ondergaan, die aantonen dat zij veilig zijn voor gebruik op de huid. Wanneer aan deze eis wordt beantwoord, kunnen zij worden gemerkt als ”hypoallergeen”.
Dit garandeert echter niet dat een klein aantal personen niet een huidreactie kan krijgen wanneer zij pleisters gebruiken, op dezelfde wijze als een aantal personen allergisch is voor bepaalde etenswaren. Irritatie van de huid is echter meestal ook van zuiver mechanische aard en ontstaat wanneer de pleister wordt verwijderd en de bovenste huidlagen meekomen.

Producten

Moet men contactlenzen verwijderen voordat men begint te spoelen met de oogdouche?

De aanbevelingen van de oogarts zijn, dat men moet proberen de lens zo snel mogelijk uit het oog te nemen. De tegenwoordige zachte contactlenzen bestaan voor een groot gedeelte uit water, om welke reden alle in water oplosbare bijtende stoffen ook in de lens oplossen.
De stoffen kunnen daar in de lens achterblijven en het oog aantasten en de schade verergeren als ze er niet worden uitgenomen. De barrière die de lens vormt, kan ook verhinderen dat de spoeloplossing het oog effectief spoelt. Gebruik een bescherming van de vingers om te verhinderen dat de stof deze aantast, wanneer de lenzen eruit genomen worden.
Wanneer de contactlens zo zeer is aangetast dat deze zich heeft vastgezet in het hoornvlies, moet men niet proberen deze er zelf uit te trekken maar dit door een arts laten doen. Spoel de hele tijd tijdens de rit naar het ziekenhuis.

Producten

Waarom is een oogdoucheflacon niet voldoende om de 15 minuten die vereist zijn te spoelen, wanneer men een sterk bijtende stof in het oog heeft gekregen?

De oogdoucheflacon moet worden beschouwd als een aanvulling op vast geïnstalleerde oogdouches (aan te sluiten op het waterleidingnet). De oogdoucheflacon is bedoeld om snel te kunnen beginnen met spoelen. De stroom in de flacon moet voldoende groot zijn om effectief te kunnen spoelen.
Wanneer 500 ml voldoende zou moeten zijn voor 15 minuten, wordt de stroom zo zwak dat het spoelen ineffectief zou worden en bij langdurig spoelen zou de schade de tijd hebben om te verergeren. Wanneer er geen vaste oogdouche toegankelijk is, moeten er verscheidene flessen worden gebruikt.

Producten

Waarom moet men de flacon openen wanneer deze uit de wandhouder voor de oogdouche wordt getrokken?

De wandhouder met oogdoucheflacon is zo geconstrueerd dat het niet mogelijk is de flacon uit de houder te nemen zonder deze te verbreken. Het is ook een manier om te verzekeren dat de flacon niet rond slingert zonder dat deze een bepaalde plaats heeft, zodat iedereen weet waar deze is, als er zich een ongeluk zou voordoen.
Het moet ook niet mogelijk zijn een al geopende flacon terug te zetten. Dit om te vermijden dat een niet-steriele oplossing wordt gebruikt.

Producten

Kan de oogdouche van Cederroth worden gebruikt voor kinderen onder de 3 jaar?

De oogdouche is bedoeld voor het uitwendige spoelen van het oog. De oplossing moet niet in grote hoeveelheden (verscheidene liters) worden ingeslikt. Wanneer de flacon wordt gebruikt voor een klein kind is het moeilijk te controleren of het kind de vloeistof tijdens het spoelen van de ogen niet inslikt.
Kleine kinderen zijn bij inslikken gevoeliger voor de vloeistof dan grotere kinderen en volwassenen. Het product wordt daarom niet aanbevolen voor kleine kinderen.
Als een klein kind een gevaarlijke stof in de ogen zou krijgen, moet men echter onmiddellijk beginnen te spoelen en niet aarzelen om water te gebruiken of het oogspoelmiddel dat er maar beschikbaar is, inclusief de oogdouche van Cederroth, omdat het risico op blijvend oogletsel anders groter is dan het risico op schade veroorzaakt door inname van het oogspoelmiddel.

Producten

Wat adviseert u als opslagtemperatuur voor de oogdouche?

De oogdouche moet worden bewaard tussen +2 en +40°, zowel de flacon als de kartonnen doos zijn met deze informatie gemerkt.

Producten

Wat gebeurt er nadat de het-best-gebruiken-voor-datum op een oogdouche is verstreken?

De houdbaarheidstermijn is erop gezet, waarbij we zijn uitgegaan van de tijd waarvoor wij houdbaarheidsgegevens over het product hebben en wij de functie hiervan kunnen garanderen. De vloeistof blijft steriel zo lang de barrière-eigenschappen van de flacon intact zijn.
De oogdouche heeft een houdbaarheid van 4,5 jaar, gerekend vanaf de productiedatum. Het is de langste houdbaarheidstermijn onder de verschillende oogspoelproducten die er op de markt te vinden zijn.

Producten

Wat bevat de oogdouche?

De vloeistof is een op water gebaseerde fysiologische zoutoplossing die gebufferd is met natriumboraat. De oplossing is isotoon (hetzelfde zoutgehalte als dat van het lichaam) en de pH is 7,5.

1 2

Productsymbolen

Op onze productverpakkingen wordt een aantal symbolen gebruikt om snel en duidelijk over de inhoud en het gebruik te informeren. Er worden zowel gestandaardiseerde (SS-EN ISO 15223-1/EN ISO 15223-1) als niet-gestandaardiseerde symbolen gebruikt.

De meest gebruikelijke van deze symbolen en hun betekenis zijn:

Niet hergebruiken. Alleen voor eenmalig gebruik

Houdbaarheidsdatum. Niet gebruiken nadat het aangegeven jaar/de maand verstreken is

Batchcode. De code geeft de fabricagecode van het product aan

Het product is gesteriliseerd met behulp van straling

Het product is gesteriliseerd via een aseptisch productieproces

Temperatuurbegrenzing. Geeft de hoogste respectievelijk laagste opslagtemperatuur aan

Begrensde hoeveelheid. Gevaarlijke goederen die worden verpakt overeenkomstig de uitzondering voor een beperkte hoeveelheid.

   Omgekeerde epsilon. Aerosoldispenser voldoet een de eisen van 75/324 / EEG.

Batchnummer en vervaldatum zijn op de bodem van de pot gedrukt

Vernieuwbaar materiaal

Informatie op Cederroth.com

Herhaal na 24 uur

Artikelnr. van het product

Vervaardigd door

Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is.

Droog bewaren

Het product of de verpakking van het product bevat natuurlijke latex

Geeft aan dat het artikel een medisch hulpmiddel is

Recyclebare verpakking

Gooi bij het huisvuil

Volume tot aan de rand: (capaciteit boordevol, totale capaciteit, voor potten die 100 ml of meer bevatten. De hoeveelheid hangt af van het potvolume)

Was de wond

Breng de pleister aan over de wond