Hier vindt u belangrijke klanteninformatie

Welkom bij de Cederroth First Aid klantenservice. Hieronder vindt u alle belangrijke informatie over bestellingen en andere algemene vragen.

Uw zoekopdracht resulteerde in 24 resultaten

Producten

Moet er een oogdouche beschikbaar zijn bij heftrucklaadstations als de heftrucks lithiumbatterijen hebben?

Lithiumbatterijen bevatten geen accuzuur (zwavelzuur) of een andere bijtende vloeistof, daardoor is er geen risico voor spatten in de ogen, en daarmee geen behoefte aan een oogdouche.
Als er zowel lithium- als zwavelzuurbatterijen op hetzelfde laadstation zijn, is het daarentegen nodig een oogdouche op een toegankelijke plaats te hebben.

Denk eraan dat bij brand een heel gevaarlijk gas vrijkomt uit lithiumbatterijen, waterstoffluoride, dus een goede kennis en een correcte hantering bij brand is belangrijk

Producten

Waar vind ik instructies voor hergebruik of sortering aan de bron van uw producten?

Onze bewaringseenheden zoals stations en automaten van hardplastic zijn voorzien van informatie voor hergebruik (type plastic), ze kunnen worden afgegeven bij recyclestations.

Alle verpakkingen bevatten symbolen die aangeven hoe ze aan de bron gesorteerd moeten worden (papier of plastic).
Aerosolflessen worden bij recyclestations afgegeven.

Producten die in contact zijn gekomen met bloed of ander wondvocht mogen niet worden hergebruikt. Dat geldt bijvoorbeeld voor gebruikte pleisters, verband en brandwondenkompressen. Deze moeten in plaats daarvan op een passende wijze worden weggedaan. Dit houdt in dat ze niet mogen worden weggegooid in de natuur, maar in de normale vuilnisverwerking voor verbranding. Dit soort producten is gemerkt met het symbool Tidy man.

Producten

Kan men de inhoud van de koelzak na gebruik in de natuur legen? (Cederroth Cold Pack)

Alle ingrediënten in de koelzak zijn ongevaarlijk voor het milieu.
Activeer de zak zodat de zoutkristallen worden opgelost in het water van de binnenzak en giet het vocht dan weg. De plastic emballage moet op een passende wijze worden weggedaan.

Producten

Wat gebeurt er met de producten als ze bevriezen nadat ze bij te lage temperaturen zijn bewaard?

De producten zijn niet aangepast om langdurig temperaturen onder nul het hoofd te bieden. De bewaringseenheden zoals koffers en kasten kunnen tegen vriestemperaturen.

Als de producten die vocht bevatten bevriezen, bijvoorbeeld oogdouches of brandwondengel, kunnen ze niet worden gebruikt terwijl ze zijn bevroren. Dit vormt een risico wanneer er zich een ongeluk voordoet. Gebruik een warmtekast voor het bewaren van de oogdouche bij lage temperaturen. Na ontdooiing kunnen de producten meestal nog steeds worden gebruikt, als het plastic door het koelen niet bros geworden en gebarsten is. Als de binnenzak in spuitflessen is gebarsten, is het product onbruikbaar. Ontdooide Burn Gel kan vloeibaarder worden en niet meer optimaal functioneren. Cold packs lopen het risico door bevriezing geactiveerd te worden, doordat de binnenzak met water barst.

Producten die niet zoals aanbevolen worden bewaard, kunnen met de tijd verslechteren, pleisters kunnen bijvoorbeeld slechtere lijmeigenschappen krijgen.

Producten

Waarom moet men een geopende oogdouche niet bewaren, ook als er vloeistof is overgebleven?

Wanneer een flacon wordt geopend, is deze niet langer steriel. Na een tijd kan er bacteriëngroei ontstaan die verdere schade kan veroorzaken.

Producten

Uit wat bestaat een pleister en wat voor type lijm en materiaal gebruikt u in de verschillende pleistervarianten?

Over het algemeen kan worden gezegd dat een pleister bestaat uit een pleisterfilm die bedekt is met een fijn verdeeld kleefmiddel en een absorberend wondkussentje dat op de pleisterfilm gecentreerd is. De met lijm bestreken oppervlakken zijn bedekt door twee gedeeltelijk overlappende siliconenpapierstroken. De meeste pleisters liggen beschermd in een gesloten papieren zakje.

Producten

Zijn uw pleisters op allergieën getest?

Pleisters worden gedefinieerd als een medisch-technisch product en vallen daarom onder EU-richtlijn 93/42/EEG. Alle medisch-technische producten die op de markt worden uitgezet, moeten een aantal testen hebben ondergaan, die aantonen dat zij veilig zijn voor gebruik op de huid. Wanneer aan deze eis wordt beantwoord, kunnen zij worden gemerkt als ”hypoallergeen”.
Dit garandeert echter niet dat een klein aantal personen niet een huidreactie kan krijgen wanneer zij pleisters gebruiken, op dezelfde wijze als een aantal personen allergisch is voor bepaalde etenswaren. Irritatie van de huid is echter meestal ook van zuiver mechanische aard en ontstaat wanneer de pleister wordt verwijderd en de bovenste huidlagen meekomen.

Producten

Moet men contactlenzen verwijderen voordat men begint te spoelen met de oogdouche?

De aanbevelingen van de oogarts zijn, dat men moet proberen de lens zo snel mogelijk uit het oog te nemen. De tegenwoordige zachte contactlenzen bestaan voor een groot gedeelte uit water, om welke reden alle in water oplosbare bijtende stoffen ook in de lens oplossen.
De stoffen kunnen daar in de lens achterblijven en het oog aantasten en de schade verergeren als ze er niet worden uitgenomen. De barrière die de lens vormt, kan ook verhinderen dat de spoeloplossing het oog effectief spoelt. Gebruik een bescherming van de vingers om te verhinderen dat de stof deze aantast, wanneer de lenzen eruit genomen worden.
Wanneer de contactlens zo zeer is aangetast dat deze zich heeft vastgezet in het hoornvlies, moet men niet proberen deze er zelf uit te trekken maar dit door een arts laten doen. Spoel de hele tijd tijdens de rit naar het ziekenhuis.

Producten

Waarom is een oogdoucheflacon niet voldoende om de 15 minuten die vereist zijn te spoelen, wanneer men een sterk bijtende stof in het oog heeft gekregen?

De oogdoucheflacon moet worden beschouwd als een aanvulling op vast geïnstalleerde oogdouches (aan te sluiten op het waterleidingnet). De oogdoucheflacon is bedoeld om snel te kunnen beginnen met spoelen. De stroom in de flacon moet voldoende groot zijn om effectief te kunnen spoelen.
Wanneer 500 ml voldoende zou moeten zijn voor 15 minuten, wordt de stroom zo zwak dat het spoelen ineffectief zou worden en bij langdurig spoelen zou de schade de tijd hebben om te verergeren. Wanneer er geen vaste oogdouche toegankelijk is, moeten er verscheidene flessen worden gebruikt.

Producten

Waarom moet men de flacon openen wanneer deze uit de wandhouder voor de oogdouche wordt getrokken?

De wandhouder met oogdoucheflacon is zo geconstrueerd dat het niet mogelijk is de flacon uit de houder te nemen zonder deze te verbreken. Het is ook een manier om te verzekeren dat de flacon niet rond slingert zonder dat deze een bepaalde plaats heeft, zodat iedereen weet waar deze is, als er zich een ongeluk zou voordoen.
Het moet ook niet mogelijk zijn een al geopende flacon terug te zetten. Dit om te vermijden dat een niet-steriele oplossing wordt gebruikt.

1 2 3

Productsymbolen

Op onze productverpakkingen wordt een aantal symbolen gebruikt om snel en duidelijk over de inhoud en het gebruik te informeren. Er worden zowel gestandaardiseerde (SS-EN ISO 15223-1/EN ISO 15223-1) als niet-gestandaardiseerde symbolen gebruikt.

De meest gebruikelijke van deze symbolen en hun betekenis zijn:

Niet hergebruiken. Alleen voor eenmalig gebruik

Houdbaarheidsdatum. Niet gebruiken nadat het aangegeven jaar/de maand verstreken is

Batchcode. De code geeft de fabricagecode van het product aan

Het product is gesteriliseerd met behulp van straling

Het product is gesteriliseerd via een aseptisch productieproces

Temperatuurbegrenzing. Geeft de hoogste respectievelijk laagste opslagtemperatuur aan

Begrensde hoeveelheid. Gevaarlijke goederen die worden verpakt overeenkomstig de uitzondering voor een beperkte hoeveelheid.

   Omgekeerde epsilon. Aerosoldispenser voldoet een de eisen van 75/324 / EEG.

Batchnummer en vervaldatum zijn op de bodem van de pot gedrukt

Vernieuwbaar materiaal

Informatie op Cederroth.com

Herhaal na 24 uur

Artikelnr. van het product

Vervaardigd door

Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is.

Droog bewaren

Het product of de verpakking van het product bevat natuurlijke latex

Geeft aan dat het artikel een medisch hulpmiddel is

Recyclebare verpakking

Gooi bij het huisvuil

Volume tot aan de rand: (capaciteit boordevol, totale capaciteit, voor potten die 100 ml of meer bevatten. De hoeveelheid hangt af van het potvolume)

Was de wond

Breng de pleister aan over de wond