" " " "

Hier vindt u belangrijke klanteninformatie

Welkom bij de Cederroth First Aid klantenservice. Hieronder vindt u alle belangrijke informatie over bestellingen en andere algemene vragen.

Uw zoekopdracht resulteerde in 24 resultaten

Producten

Kan de oogdouche van Cederroth worden gebruikt voor kinderen onder de 3 jaar?

De oogdouche is bedoeld voor het uitwendige spoelen van het oog. De oplossing moet niet in grote hoeveelheden (verscheidene liters) worden ingeslikt. Wanneer de flacon wordt gebruikt voor een klein kind is het moeilijk te controleren of het kind de vloeistof tijdens het spoelen van de ogen niet inslikt.
Kleine kinderen zijn bij inslikken gevoeliger voor de vloeistof dan grotere kinderen en volwassenen. Het product wordt daarom niet aanbevolen voor kleine kinderen.
Als een klein kind een gevaarlijke stof in de ogen zou krijgen, moet men echter onmiddellijk beginnen te spoelen en niet aarzelen om water te gebruiken of het oogspoelmiddel dat er maar beschikbaar is, inclusief de oogdouche van Cederroth, omdat het risico op blijvend oogletsel anders groter is dan het risico op schade veroorzaakt door inname van het oogspoelmiddel.

Producten

Wat adviseert u als opslagtemperatuur voor de oogdouche?

De oogdouche moet worden bewaard tussen +2 en +40°, zowel de flacon als de kartonnen doos zijn met deze informatie gemerkt.

Producten

Wat gebeurt er nadat de het-best-gebruiken-voor-datum op een oogdouche is verstreken?

De houdbaarheidstermijn is erop gezet, waarbij we zijn uitgegaan van de tijd waarvoor wij houdbaarheidsgegevens over het product hebben en wij de functie hiervan kunnen garanderen. De vloeistof blijft steriel zo lang de barrière-eigenschappen van de flacon intact zijn.
De oogdouche heeft een houdbaarheid van 4,5 jaar, gerekend vanaf de productiedatum. Het is de langste houdbaarheidstermijn onder de verschillende oogspoelproducten die er op de markt te vinden zijn.

Producten

Wat bevat de oogdouche?

De vloeistof is een op water gebaseerde fysiologische zoutoplossing die gebufferd is met natriumboraat. De oplossing is isotoon (hetzelfde zoutgehalte als dat van het lichaam) en de pH is 7,5.

Producten

Kunnen de vochtige doekjes worden gebruikt als bescherming tegen griep?

Voor bescherming tegen griep wordt vaak en grondig wassen van de handen aanbevolen, ideaal genomen in combinatie met het gebruik van een op alcohol gebaseerde handreiniger als aanvulling.
Cederroth Alcogel en Savett Safety Skin Cleanser bevatten beide 70% alcohol. Ze kunnen daarom na het handen wassen op dezelfde wijze worden gebruikt.

Producten

Bevat Savett Wound Cleanser conserveringsmiddelen?

Savett Wondreiniger (Wound Cleanser) bevat geen conserveringsmiddelen. Het product wordt gesteriliseerd bij de fabricage.

Producten

Bevatten pleisters van Cederroth latex?

Onze pleisters zijn helemaal vrij van latex. Het pakpapier waarin de pleisters verpakt zijn kan aan elkaar gelijmd zijn met een lijm op latexbasis. Een persoon die extreem gevoelig is voor een kortstondige aanraking met latex moet daarom vermijden, de betreffende producten aan te raken.
Uitzondering hierop is de lange pleister die niet in dat papier is verpakt.

Producten

Hoe moeten pleisters worden bewaard?

Pleisters moeten donker, droog en op kamertemperatuur worden bewaard.

Producten

Kunnen Salvequick blauwe detecteerbare pleisters worden gedetecteerd door röntgendetectors?

De pleisters kunnen worden gedetecteerd door de meeste gebruikelijke metaaldetectoren op de markt, maar normaalgesproken niet door röntgendetectoren.

Producten

Bevatten pleisters van Cederroth colofonium?

Al het materiaal in pleisters van Cederroth is geheel vrij van colofonium.
Bepaalde pleisters worden echter omgeven door beschermend papier. Alle papier kan zeer kleine hoeveelheden colofonium bevatten en het kan niet helemaal worden uitgesloten dat in deze gevallen colofonium door kan trekken in de pleister.

1 2 3

Productsymbolen

Op onze productverpakkingen wordt een aantal symbolen gebruikt om snel en duidelijk over de inhoud en het gebruik te informeren. Er worden zowel gestandaardiseerde (SS-EN ISO 15223-1/EN ISO 15223-1) als niet-gestandaardiseerde symbolen gebruikt.

De meest gebruikelijke van deze symbolen en hun betekenis zijn:

Niet hergebruiken. Alleen voor eenmalig gebruik

Houdbaarheidsdatum. Niet gebruiken nadat het aangegeven jaar/de maand verstreken is

Batchcode. De code geeft de fabricagecode van het product aan

Het product is gesteriliseerd met behulp van straling

Het product is gesteriliseerd via een aseptisch productieproces

Temperatuurbegrenzing. Geeft de hoogste respectievelijk laagste opslagtemperatuur aan

Begrensde hoeveelheid. Gevaarlijke goederen die worden verpakt overeenkomstig de uitzondering voor een beperkte hoeveelheid.

   Omgekeerde epsilon. Aerosoldispenser voldoet een de eisen van 75/324 / EEG.

Batchnummer en vervaldatum zijn op de bodem van de pot gedrukt

Vernieuwbaar materiaal

Informatie op Cederroth.com

Herhaal na 24 uur

Artikelnr. van het product

Vervaardigd door

Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is.

Droog bewaren

Het product of de verpakking van het product bevat natuurlijke latex

Geeft aan dat het artikel een medisch hulpmiddel is

Recyclebare verpakking

Gooi bij het huisvuil

Volume tot aan de rand: (capaciteit boordevol, totale capaciteit, voor potten die 100 ml of meer bevatten. De hoeveelheid hangt af van het potvolume)

Was de wond

Breng de pleister aan over de wond