Bouw

Cederroth biedt een compleet aanbod gebruikersvriendelijke eerstehulpproducten die geschikt zijn voor het bouwbedrijf.

Het risico van ernstig letsel ligt 3 X hoger op een bouwterrein dan in andere bedrijfstakken. De meest voorkomende ongevallen zijn een val en ongelukken met gereedschappen en machinerie – grotere machines, handgereedschap en messen.

Algemene risico’s

Bediening van machinerie en het gebruik van gereedschappen

Verbanden voor ernstige snijwonden en pleisters voor kleinere wonden. Als aanvulling op een aan de wand gemonteerd eerstehulpstation op een in het oog vallende positie, is ook een mobiele eerstehulpkit essentieel om iemand op de plaats van het ongeval te behandelen. Mobiele eerstehulpkits zijn ook ideaal voor bedrijfsvoertuigen en voor werkplekken elders met een hoog risico. U moet ook richtingsborden installeren die aangeven waar de eerstehulpuitrusting gevonden kan worden.

Chemische stoffen

Cement en beton zijn alkalisch en corrosief. Snelle toegang tot een oogdouche is in geval van een ongeluk cruciaal. Gebufferde Eye Wash van Cederroth heeft een neutraliserend effect op alkaliën en zuren en is fosfaatvrij. Fosfaatgebufferde oogdouches moeten worden vermeden voor stoffen die calcium bevatten, zoals cement en beton. Voor koude werkomgevingen adviseren we een verwarmde oogdouchekast om te voorkomen dat oogdoucheflessen erg koud worden of zelfs bevriezen.

Laswerk

Laswerk bijvoorbeeld, kan verbrandingen veroorzaken. Als er geen nabije bron van water is, zijn mobiele hulpproducten voor verbrandingen aan te raden. Onze Cederroth Burn Kit bevat Burn Gel-verbanden van verschillende groottes, om een brandwond snel te koelen, uitbreiding van het letsel te beperken en de pijn te verlichten.

Werken op hoogte in een lastige omgeving

Werken op hoogte in een lastige omgeving brengt de bijkomende risico’s mee op vallen, uitglijden en struikelletsels, een algemene bron van werkgerelateerde letsels. Een uitgebreide risicobeoordeling is vitaal om het risico op vallen te minimaliseren wanneer er op hoogte wordt gewerkt. Hier is de juiste beschermende uitrusting zoals veiligheidsrails en veiligheidsharnassen belangrijk. Als er toch een ongeluk gebeurt, zijn mobiele eerstehulpkits met bandages en cold packs aan te bevelen om letsels ter plekke te behandelen. We adviseren ook brancards en spalken binnen handbereik te houden.

Belangrijke producten

Leer meer over eerste hulp