" " " "

Hier vindt u belangrijke klanteninformatie

Welkom bij de Cederroth First Aid klantenservice. Hieronder vindt u alle belangrijke informatie over bestellingen en andere algemene vragen.

Uw zoekopdracht resulteerde in 24 resultaten

Producten

Bevat Cederroths bloedstelpend verband een toevoeging ter bevordering van de stolling?

Nee, het bloedstelpende verband bevat geen toevoeging. Alleen het ontwerp van het verband zorgt ervoor, dat het geschikt is voor het gebruik zowel als drukverband als bescherming voor oppervlakkiger wonden.
Het bloedstelpende verband bestaat uit twee bandages en een absorberend kompres dat is vastgenaaid op de ene bandage. De losse bandage kan in een zak op het kompres worden gelegd om de druk op de verwonding te verhogen wanneer het verband rond het gewonde lichaamsdeel wordt gewikkeld.

Producten

Is het eerstehulppaneel met een datum gestempeld (met houdbaarheidsdatum)?

Het Eerstehulppaneel is op zich niet gemerkt met een houdbaarheidsdatum, maar alle producten die op het paneel te vinden zijn, zijn dit wel. De reden dat het paneel geen houdbaarheidsdatum heeft, is dat het kan worden gevuld met nieuwe producten, dit betekent dat de datum wordt gewijzigd.
De producten op het paneel zijn geclassificeerd als medisch-technische producten, wat betekent dat zij de eisen in de medisch-technische richtlijn moeten volgen, waaronder de betreffende eisen in verband met de houdbaarheidsdatum.

Producten

Worden de producten onbruikbaar wanneer de houdbaarheidsdatum is verstreken?

De functie en ev. steriliteit van het product is gegarandeerd binnen de houdbaarheidstermijn, en is gebaseerd op gegevens uit houdbaarheidsstudies. Eventuele veranderingen na het verstrijken van de houdbaarheidsdatum treden geleidelijk op, niet van de ene dag op de andere.
Voor steriele producten geldt dat de verpakking intact moet zijn omdat de steriliteit moet worden gegarandeerd. Cederroth adviseert echter de producten niet te gebruiken na het verstrijken van de houdbaarheidsdatum.

Producten

Wij willen het veiligheidsinformatieblad (SDS/MSDS) voor een eerstehulpproduct met CE-merk.

Cederroths Eerste Hulpproducten met CE-merk zijn geklasseerd als medisch hulpmiddel (Medical Device) conform richtlijn MDD 93/42/EEG & MDR 2017/45. Voor dit type producten is geen veiligheidsinformatieblad vereist omdat het veilige gebruik van het product wordt gegarandeerd doordat voldaan wordt aan de eisen in de medisch-technische richtlijn. Uitzondering: Voor producten die een onder druk gebrachte houder bevatten is het veiligheidsinformatieblad voor transporten vereist. ”Momenteel geldt dit voor REF 51011005 Burn Gel 100ml en REF 726000 Eye&Wound Cleanser Spray

1 2 3

Productsymbolen

Op onze productverpakkingen wordt een aantal symbolen gebruikt om snel en duidelijk over de inhoud en het gebruik te informeren. Er worden zowel gestandaardiseerde (SS-EN ISO 15223-1/EN ISO 15223-1) als niet-gestandaardiseerde symbolen gebruikt.

De meest gebruikelijke van deze symbolen en hun betekenis zijn:

Niet hergebruiken. Alleen voor eenmalig gebruik

Houdbaarheidsdatum. Niet gebruiken nadat het aangegeven jaar/de maand verstreken is

Batchcode. De code geeft de fabricagecode van het product aan

Het product is gesteriliseerd met behulp van straling

Het product is gesteriliseerd via een aseptisch productieproces

Temperatuurbegrenzing. Geeft de hoogste respectievelijk laagste opslagtemperatuur aan

Begrensde hoeveelheid. Gevaarlijke goederen die worden verpakt overeenkomstig de uitzondering voor een beperkte hoeveelheid.

   Omgekeerde epsilon. Aerosoldispenser voldoet een de eisen van 75/324 / EEG.

Batchnummer en vervaldatum zijn op de bodem van de pot gedrukt

Vernieuwbaar materiaal

Informatie op Cederroth.com

Herhaal na 24 uur

Artikelnr. van het product

Vervaardigd door

Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is.

Droog bewaren

Het product of de verpakking van het product bevat natuurlijke latex

Geeft aan dat het artikel een medisch hulpmiddel is

Recyclebare verpakking

Gooi bij het huisvuil

Volume tot aan de rand: (capaciteit boordevol, totale capaciteit, voor potten die 100 ml of meer bevatten. De hoeveelheid hangt af van het potvolume)

Was de wond

Breng de pleister aan over de wond