warehouse and logistics

Magazijn en logistiek

Cederroth biedt gemakkelijk te gebruiken eerstehulpproducten van hoge kwaliteit die geschikt zijn voor magazijnen en een logistieke omgeving.

Mensen, machinerie en voorraden moeten vaak de ruimte in een magazijn delen, waarin snelheid gewoonlijk de kern vormt. Hoge opslagplanken, zware voorwerpen en bewegende voertuigen (binnen en buiten het magazijn) zijn natuurlijke gevaren. Vorkheftrucks vormen een van de grootste gevaren in de magazijnbranche, maar de juiste gezondheids- en veiligheidsprocedures en training kunnen veel ongelukken voorkomen. Opslag en hantering van gevaarlijke chemicaliën en andere materialen verhogen het risico ook. In feite vormen uitgebreide veiligheidsmaatregelen de sleutel bij de hantering van alles wat een fysiek risico met zich meebrengt.

Algemene risico’s

Vorkheftrucks kunnen botsingen veroorzaken

Vorkheftrucks kunnen botsingen veroorzaken die tot ernstige letsels kunnen leiden. Deze omvatten verbrijzelingen, hoofd-, hand- en voetletsels. Botsingen met voorraadplanken kunnen ertoe leiden dat voorwerpen vallen en letsels veroorzaken. We adviseren verscheidende eerstehulpstations te installeren om er zeker van te zijn dat er een in de buurt is om een mogelijk ongeluk te behandelen. En ook mobiele eerstehulpkits die naar de plaats van een ongeluk worden meegedragen of in voertuigen blijven. We adviseren ook brancards in geval van ernstig letsels waarbij de persoon vóór transport moet worden geïmmobiliseerd.

Uitglijden en vallen

Uitglijden en vallen komt veel voor, net als het werken op hoogte (vorkheftrucks, trappen, ladders, laadruimten). Gangen en laadruimten kunnen ook glad zijn. Als er eerstehulpuitrusting in de nabijheid aanwezig is, is dat altijd een voordeel.

Scherpe gereedschappen en messen

De hantering, het eruit pikken, verpakken en verzenden van goederen houdt gewoonlijk het gebruik in van gereedschappen en messen. Snij- en andere wonden zijn een algemeen risico bij het openen van dozen of de verpakking van verzendingen. Door pleisters en verbanden in de nabijheid te hebben om wonden snel en gemakkelijk te verzorgen, wordt de veiligheid van medewerkers vergroot en wordt verzekerd dat het werk soepeler door kan gaan. Onze Wound Care Dispenser is ideaal voor verpakkingsstations, als aanvulling op ons eerstehulpstation.

Chemische stoffen

Chemische stoffen kunnen oogletsels veroorzaken. Bij laadstations voor vorkheftrucks kunnen spetters accuzuur oogletsels veroorzaken. Er moet altijd een persoonlijke beschermende uitrusting worden gedragen. Maar het is ook bijzonder belangrijk de beschikking te hebben over oogdouches voor noodgevallen om dergelijke ongelukken te behandelen. Een oogdouche is noodzakelijk wanneer en waar gevaarlijke chemische stoffen worden opgeslagen en gehanteerd.
Cederroth Eye Wash is gebufferd en heeft een neutraliserend effect op alkaliën en zuren, wat de kans groter maakt uw gezichtsvermogen te redden in vergelijking met het gebruik van kraanwater of een zoutoplossing. We hebben een reeks verpakkings- en opslagoplossingen. Voor een koude werkomgeving adviseren we een verwarmde oogdouchekast om te vermijden dat u moet spoelen met koude oogdouche of zelfs dat de flessen bevriezen. Onze oogdouche in zakformaat is ideaal voor iedereen die op een afgelegen locatie met hoog risico werkt, wanneer elke seconde telt.

Tips

Voor werkplekken met veel eerstehulpstations, is het praktisch een grotere eerstehulpkast te installeren met ingebouwde opslagruimte voor navulproducten om het onderhoud te vergemakkelijken.

Belangrijke producten

Leer meer over eerste hulp