Onze bedrijfstakken

Cederroth biedt gebruikersvriendelijke eerstehulpuitrusting van hoge kwaliteit voor alle bedrijfstakken.

Het beste assortiment voor uw werkplek hangt af van uw bedrijfstak, het type en de grootte van de werkplek en de bijbehorende gevaren. Omdat het lastig kan zijn te weten welke eerstehulpproducten u nodig hebt en waar, geven we hieronder industriespecifieke aanbevelingen in verband met algemene werkgerelateerde gevaren.

Een eerstehulpuitrusting moet de klus in de specifieke omstandigheden gewoon kunnen klaren. U moet rekening houden met alle relevante factoren op uw werkplek, wanneer u beslist welke eerstehulpsystemen u ter plekke dient te hebben, zoals:

  • Het soort werk dat er wordt gedaan
  • Gevaren en risico’s op de werkplek
  • Het aantal medewerkers en hoe ze werken (ter plekke, elders, alleen, in teams)
  • De grootte en locatie van de werkplek (ruimte, het aantal gebouwen en verdiepingen, werk binnen/buiten) Reactietijd van hulpdiensten
  • Ongevallendocumentatie

We adviseren u:

  1. Benoem een persoon die het onderhoud en navulling van eerstehulpproducten beheert
  2. Zorg dat mensen getraind zijn in eerste hulp
  3. Zorg ervoor dat de eerstehulpuitrusting zichtbaar en gemakkelijk te vinden is, gemarkeerd met borden
  4. Zorg ervoor dat de eerstehulpuitrusting zich dicht bij rampenplekken met veel ongelukken bevindt