Toimialamme

Cederroth tarjoaa korkealaatuisia ja käyttäjäystävällisiä ensiaputarvikkeita kaikille toimialoille.

Työpaikallenne sopivin valikoima riippuu toimialasta, työpaikan tyypistä ja koosta, sekä työhön liittyvistä riskeistä. Koska ensiaputuotteiden tarvetta ja sijoittelua kullakin työpaikalla voi olla vaikea tarkalleen etukäteen arvioida, olemme laatineet toimialakohtaisia suosituksia, joissa huomioidaan toimialakohtaiset riskit.

Ensiaputarvikkeiden määrän on oltava riittävä huomioiden työpaikan riskit ja olosuhteet. Sen vuoksi teidän on mietittävä, mitä asiaan vaikuttavia, oleellisia tekijöitä työpaikallanne on, ja sen perusteella päätettävä, millainen ensiapuvarustus teidän tulisi hankkia. Näitä tekijöitä ovat mm. seuraavat:

  • erilaiset työtehtävät
  • jokaisen työpisteen riskit ja olosuhteet
  • työntekijöiden määrä ja miten he työskentelevät (paikan päällä, muualla, yksin, tiimeissä)
  • työpaikan koko ja sijainti (alue, rakennusten ja kerrosten lukumäärä, sisä-/ulkotyö) Ensihoidon vasteaika
  • tapaturmamäärät

Suosittelemme seuraavia toimia:

  1. Nimetkää vastuuhenkilö, joka huolehtii ensiaputarvikkeiden ylläpidosta ja täydentämisestä
  2. Varmistakaa, että henkilöstö on saanut ensiapukoulutuksen
  3. Varmistakaa, että ensiaputarvikkeet näkyvät hyvin ja ovat helposti löydettävissä, ja että ne on merkitty opastekilvin
  4. Varmistakaa, että ensiaputarvikkeet ovat lähellä työpisteitä, joissa tapaturmien riski on ilmeinen