Teollisuus

Cederrothilla on monipuolinen valikoima ensiaputuotteita teollisuuden eri toimialoille.

Teollisuuslaitokset ovat vaikeiden tapaturmien suhteen suuren riskin alueita. Suurten koneiden valvominen, koneiden käyttö ja laitteiden siirtäminen sisältävät kaikki merkittäviä riskejä, samoin kuin kemikaalien käsittely.

Yleisiä riskejä

Työkalut ja koneet

Suosittelemme, että työpaikalle hankitaan asianmukainen ensiaputarvikevarustus kunkin työpisteen riskien mukaisesti.
Sen lisäksi, että työpisteissä on kiinteä Ensiapuasema, jonka sijainnin kaikki tietävät, suosittelemme seinätelineessään olevaa, mukaan otettavaa Ensiapulaukkua tai -pakkia, joka voidaan tarvittaessa nopeasti hakea tapaturmapaikalle. Ensiapupakki kannattaa myös pitää mukana työskenneltäessä kauempana sijaitsevissa suuririskisissä työkohteissa.
Työpisteissä, joissa pienet viiltovammat ovat yleisiä, Haavanhoitoautomaatit ovat hyvä täydennys ensiapuvarustukseen. On myös suositeltavaa asentaa työpaikalle opastekilpiä, jotka osoittavat Ensiapuasemien ja -tarvikkeiden sijainnin.

Kemialliset aineet

Roiskeet, laitteiden rikkoutumiset ja koneenkäyttäjän virheet aiheuttavat usein tapaturmia. Käsittelyprosessit ja huolloissa käytettävät kemikaalit, koneiden ja laitteiden kemikaalit, teolliset mustetulostimet ja maalit ovat kaikki mahdollisia vaaran aiheuttajia, samoin kuin trukkien latauspisteet. Sopivat henkilösuojaimet ovat erittäin tärkeitä, samoin kuin Silmänhuuhtelupullot välittömän ensiavun antamiseen tapaturman sattuessa. Cederroth Silmänhuuhtelupullon puskuroidulla huuhtelunesteellä on neutraloiva vaikutus emäs- ja happoroiskeisiin, mikä parantaa näön säilymisen mahdollisuuksia verrattuna siihen, että huuhtelussa käytettäisiin vesijohtovettä tai keittosuolaliuosta. Cederroth Silmänhuuhtelutuotteita on saatavilla eri käyttötarkoituksiin ja erilaisissa kokoonpanoissa, joiden ansiosta kaikissa riskialttiissa kohteissa voidaan antaa välitöntä ensiapua silmätapaturman sattuessa. Silmänhuuhtelupullojen pitäminen käden ulottuvilla on erittäin tärkeää. Sekuntiakaan ei ole hukattavissa.

Liukkaat lattiat ja portaat

Mustelmat, venähdykset ja nyrjähdykset ovat yleisiä vammoja. Tapaturman sattuessa vammaa voidaan hoitaa paikan päällä joustavilla tukisiteillä ja Cold Pack -kylmäpusseilla. Nämä ovat perustuotteita, jotka sisältyvät hyvin varustettuun, kannettavaan Cederroth X-Large -ensiapupakkiimme.

Kuumat pinnat, kuuma vesi, höyry, liekit ja kuumat metallit

Kuumat pinnat, kuuma vesi, höyry, liekit ja kuumat metallit voivat aiheuttaa palovammoja. Palovammojen nopea jäähdyttäminen on tärkeää, jolla estetään palamisprosessin eteneminen syvemmälle kudoksiin. Jos vettä ei ole lähettyvillä, Burn Gel -tuotteet pelastavat tilanteen. Sekä seinälle asennettava Cederroth Ensiapuasema Pro, että mukaan otettava Cederroth Palovammalaukku sisältävät valikoiman Burn Gel -palovammataitoksia, joiden ansiosta hoito voi alkaa heti.

Vinkkejä

Työpaikoille, joilla on useita Ensiapuasemia, on järkevää tuotteista huolehtimisen helpottamiseksi asentaa yksi isompi ensiapukaappi, jossa on valmiina tilaa täydennystuotteille. Näin ensiapuasemien täydennys ja ylläpito on helpompaa ja toimii joustavasti.

Tärkeitä tuotteita

Lisätietoja ensiaputoimenpiteistä