warehouse and logistics

Varastot ja logistiikka

Cederroth tarjoaa laadukkaita ja helppokäyttöisiä ensiaputarvikkeita, jotka sopivat varastointi- ja logistiikka-alan työpaikoille.

Ihmisten, koneiden ja varastotuotteiden on mahduttava olemaan ja toimimaan yhdessä varastossa, joissa nopeus tuntuu olevan kaiken tekemisen ydin. Tämän ympäristön tyypillisiä riskitekijöitä ovat korkeat varastohyllyt, painavat esineet ja liikkuvat ajoneuvot (sekä varastohallin sisällä että ulkopuolella). Yksi varastoalan suurimmista vaaratekijöistä ovat haarukkatrukit, mutta oikeanlaisilla turvallisuustoimenpiteillä ja koulutuksella voidaan estää monia tapaturmia. Myös vaarallisten kemikaalien ja muiden aineiden varastointi ja käsittely lisää riskejä. Turvallisuutta parantavat varotoimet ovatkin avainasemassa silloin, kun työhön liittyy fyysisiä riskejä.

Yleisiä riskejä

Trukit voivat aiheuttaa törmäyksiä

Trukit voivat aiheuttaa törmäyksiä, joista voi aiheutua vakavia vammoja. Näitä ovat pää-, käsi- ja jalkavammat. Varaston hyllyihin törmääminen voi aiheuttaa tavaroiden putoamisesta johtuvia vammoja. Suosittelemme useiden Ensiapuasemien sijoittamista tällaisiin varastotiloihin, jotta apu olisi lähellä kaikissa tapaturmatilanteissa. Lisäksi kannattaa hankkia ensiapupakkeja, jotka voidaan tarvittaessa ottaa mukaan tapaturmapaikalle ja ensiapulaukkuja trukkeihin ja muihin ajoneuvoihin. Suosittelemme myös, että työpaikalla olisi paarit mahdollisen vakavan tapaturman varalta, jotta loukkaantunut henkilö voidaan tarvittaessa siirtää ennen sairaankuljetuksen saapumista.

Liukastumiset ja putoamiset

Liukastumiset ja putoamiset ovat yleisiä korkealla tehtävässä työssä (trukit, raput, tikapuut, lastauslaiturit). Myös käytävät ja lastauspaikat voivat olla liukkaita. Ensiaputarvikkeiden on aina hyvä olla lähellä.

Terävät työkalut ja veitset

Tavaroiden käsittely, keräily, pakkaus ja lähetys edellyttävät yleensä erilaisten työkalujen ja veitsien käyttöä. Paketteja avattaessa tai tavaroita pakattaessa tulee helposti erikokoisia viiltohaavoja. Kun laastarit ja sidostarvikkeet löytyvät läheltä, haavojen hoito on nopeaa ja helppoa: työntekijöiden turvallisuus paranee ja työtä voidaan jatkaa ilman suurempia katkoksia. Ensiapuaseman täydentäjänä Haavanhoitoautomaattimme onkin toimiva ratkaisu pakkauspisteisiin.

Kemikaalit

Kemikaalit voivat aiheuttaa silmävammoja. Trukkien latauspisteissä akkuhapporoiskeista voi tulla silmävammoja. Henkilönsuojaimia on käytettävä aina, mutta tapaturmien sattuessa on erittäin tärkeää, että roiskeiden ensiapuun on käytettävissä Silmänhuuhtelupullot. Nämä ovat välttämättömät varusteet työpisteissä, joissa säilytetään ja käsitellään vaarallisia kemikaaleja. Cederroth Silmänhuuhtelupullon huuhtelunesteellä on neutraloiva vaikutus emäs- ja happoroiskeisiin, mikä parantaa näön säilymisen mahdollisuuksia verrattuna siihen, että huuhtelussa käytettäisiin vesijohtovettä tai keittosuolaliuosta. Cederroth Silmänhuuhtelutuotteita on saatavilla eri käyttötarkoituksiin ja erilaisissa kokoonpanoissa. Kylmiin työympäristöihin suosittelemme lämmitettävää Cederroth lämpökaappia, jotta huuhteluneste ei ole käytettäessä liian kylmää tai olosuhteista johtuen huuhtelupullot jäätyvät. Taskukokoinen Silmänhuuhtelupullo 235 ml sopii mukaan otettavana kaikille, jotka työskentelevät riskikohteissa, joissa ensiapupiste ei ole aivan lähellä; kemikaaliroiskeen sattuessa sekuntiakaan ei ole hukattavana.

Vinkkejä

Työpaikoille, joille on asennettu useampia Ensiapuasemia, kannattaa asentaa yksi isompi ensiapukaappi, jossa on varastointitilaa täydennystuotteille. Tällöin ensiapuasemien täydennys ja ylläpito toimii joustavasti.

Tärkeitä tuotteita

Lisätietoja ensiaputoimenpiteistä