Rakennusala

Cederroth tarjoaa rakennuksille ja työmaille asianmukaisia, laadukkaita ja käyttäjäystävällisiä ensiaputarvikkeita.

Vakavan loukkaantumisen riski on rakennustyömailla kolme kertaa suurempi kuin muilla teollisuudenaloilla. Yleisimpiä tapaturmia ovat putoamiset sekä tapaturmat, joihin liittyy koneita ja työkaluja: suuria koneita, käsityökaluja ja puukkoja.

Yleisiä riskejä

Koneiden ja työkalujen käyttö

Monipuoliset sidostarvikkeet vakavampiin vammoihin ja laastarit pienille haavoille. Keskeiselle paikalle sijoitetun Ensiapuaseman täydentäjäksi suosittelemme mukaan otettavaa ensiapupakkia, jonka ansiosta vammoja voidaan hoitaa tapaturmapaikalla. Ensiapupakki ja -laukut ovat tarpeen myös työajoneuvoihin ja muualla kuin työpaikalla tehtävään suuririskiseen työhön. On myös tärkeää asentaa opastekilpiä, jotka kertovat, mistä ensiaputarvikkeet löytyvät.

Kemikaalit

Sementti ja betoni ovat emäksisiä ja syövyttäviä aineita. Tapaturmatilanteessa on tärkeää saada Silmänhuuhtelupullot nopeasti käyttöön. Cederrothin puskuroidulla silmänhuuhtelunesteellä on neutraloiva vaikutus emäs- ja happoroiskeisiin ja se on 100 %:sti fosfaatiton. Jos silmään roiskunut aine sisältää kalsiumia, kuten esimerkiksi sementti tai betoni, fosfaattipuskuroituja silmänhuuhtelunesteitä on vältettävä. Jos työympäristö on kylmä, suosittelemme silmänhuuhtelupulloille lämpökaappia, joka suojaa pulloja liialta kylmenemiseltä tai jopa jäätymiseltä.

Hitsaustöissä

Hitsaustöissä on palovammojen riski. Jos vesipistettä ei ole aivan vieressä, on suositeltavaa varustautua palovammatuotteilla, joita löytyy ensiapulaukuista. Cederroth Palovammalaukku sisältää erikokoisia Burn Gel -taitoksia, joilla vammaa voidaan jäähdyttää nopeasti, ja näin rajoittaa vamman leviämistä sekä lievittää kipua.

Työskentely korkealla ja vaativissa ympäristöissä

Työskentely korkealla ja vaativissa ympäristöissä tuo mukanaan muita yleisiä työtapaturmariskejä, kuten putoamisesta, liukastumisesta ja kompastumisesta johtuvat vammat. Kun töitä tehdään korkealla, perusteellinen riskienarviointi on elintärkeää putoamisriskien minimoimiseksi. Tällöin kunnolliset suojaukset ja suojavarusteet, kuten esimerkiksi käsikaiteet ja turvavaljaat, ovat tärkeitä. Jos kuitenkin tapaturma sattuu, suositeltavia ovat ensiapulaukut ja -pakit, joiden sisältämien sidostarvikkeiden ja kylmäpakkausten avulla vammoja voidaan hoitaa paikan päällä. Suosittelemme myös, että työpaikalla olisi käytettävissä paareja ja lastoja.

Tärkeitä tuotteita

Lisätietoja ensiaputoimenpiteistä