Znajdź ważne informacje dla klienta

Witamy w dziale obsługi klienta Cederroth First Aid. Poniżej znajdziesz wszelkie ważne informacje na temat składania zamówień oraz odpowiedzi na często zadawane pytania.

Twoje wyszukiwanie przyniosło 22 wyniki(-ów)

Produkty

Czy płukanka do oczu musi być dostępna przy stacjach ładowania wózków widłowych, jeśli wózki są wyposażone w akumulatory litowe?

Akumulatory litowe nie zawierają kwasu akumulatorowego (kwas siarkowy) ani innych żrących płynów, zatem nie zachodzi ryzyko pryśnięcia nimi w oczy, co oznacza, że w tym miejscu nie trzeba umieszczać płukanek do oczu.
Jednak jeśli w tej samej stacji ładującej znajdują się akumulatory litowe i siarkowe, trzeba umieścić tam płukankę do oczu.

Należy pamiętać, że w razie pożaru dochodzi do uwolnienia bardzo niebezpiecznych gazów z akumulatorów litowych, dlatego trzeba zadbać o odpowiednie przeszkolenie personelu w zakresie podejmowanych działań.

Recykling

Gdzie znajdę instrukcje dotyczące recyklingu lub segregacji odpadów w przypadku waszych produktów?

Pojemniki do przechowywania naszych produktów, takie jak apteczki i dozowniki, wykonane z twardego plastiku mają etykiety informujące o sposobie recyklingu (rodzaj tworzywa). Można je oddać w punkcie odbioru odpadów.

Wszystkie opakowania zawierają symbole informujące o sposobie segregacji odpadów (papier lub plastik).
Butelki po aerozolach należy oddać w punkcie zbiórki odpadów.

Produkty, które miały kontakt z krwią i innymi wydzielinami, nie podlegają recyklingowi. Dotyczy to na przykład zużytych plastrów, opasek czy kompresów na oparzenia. Takie odpady należy wyrzucić do pojemnika na odpady mieszane, tj. nie należy ich wyrzucać na łonie natury. Tego typu produkty są oznaczone symbolem „Wrzuć do kosza”.

Produkty

Czy zawartość kompresu chłodzącego można wylać po użyciu? (Cederroth Cold Pack)

Żaden ze składników kompresów chłodzących nie jest szkodliwy dla środowiska. Po aktywowaniu kompresu kryształki soli rozpuszczają się w wodzie w wewnętrznym opakowaniu. Po użyciu kompresu można wylać ten płyn. Plastikowe opakowanie kompresu należy zutylizować w odpowiedni sposób.

Produkty

Co się dzieje z produktami, jeśli zamarzną po przechowywaniu w zbyt niskiej temperaturze?

Nasze produkty nie są przeznaczone do długotrwałego przechowywania w temperaturach ujemnych. Opakowania, takie jak walizki czy szafki, wytrzymują temperatury ujemne.

Jeśli produkt w płynie, np. płukanka do oczu czy kompres żelowy na oparzenia, zamarznie, nie może być użyty w formie stałej, co oznacza, że nie będzie dostępny w razie wypadku. Jeśli zachodzi potrzeba przechowywania produktów w temperaturze ujemnej, należy zastosować specjalną ogrzewaną szafkę na płukankę. Po odmrożeniu produkty nadają się ponownie do użytku, chyba że ich plastikowe opakowanie popęka od mrozu. Butelki z rozpylaczem, jeśli wewnętrzne opakowanie popęka, przestają być zdatne do użytku. Kompres żelowy może stać się zbyt płynny i nie zapewni optymalnego działania. Kompresy chłodzące mogą aktywować się w wyniku zamrożenia, jeśli wewnętrzne opakowanie z wodą pęknie.

Produkty przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta mogą z czasem stracić swoje właściwości, np. plastry mogą utracić dobrą przylepność.

Produkty

Jak należy przechowywać plaster?

Plaster należy przechowywać w miejscu zaciemnionym, suchym, w temperaturze pokojowej.

Produkty

Dlaczego nie wolno przechowywać na później płukanki do oczu po jej otwarciu nawet jeżeli w butelce jest jeszcze jej pozostałość?

Po otwarciu butelka traci swoją sterylność. Po pewnym czasie mogą zacząć rozmnażać się bakterie, co może spowodować dodatkowe uszkodzenia.

Produkty

Z czego składa się plaster i jakiego używacie kleju i materiałów w różnych odmianach plastrów?

Generalnie można stwierdzić, że plaster składa się z cienkiej warstwy pokrytej równo rozprowadzonym klejem oraz opatrunku wchłaniającego, wyśrodkowanego na cienkiej warstwie plastra. Warstwa pokryta klejem jest pokryta częściowo zachodzącymi na siebie dwoma kawałkami papieru. Większość plastrów jest umieszczona w ochronnej papierowej kieszonce.

Produkty

Czy wszystkie plastry są poddawane testom na obecność alergenów?

Zgodnie z definicją plastry są wyrobami medycznymi i dlatego podlegają Dyrektywie unijnej nr 93/42/EWG. Wszystkie wyroby medyczne, przed ich wypuszczeniem na rynek, muszą zostać poddane testom, które pokazują, że ich używanie jest bezpieczne dla skóry. Jeżeli wymagania ta zostaną spełnione, można je oznakować jako „hipoalergiczne”.
Nie stanowi to jednak gwarancji, że u niewielkiej liczby osób może wystąpić reakcja skóry po użyciu plastra, na takiej samej zasadzie jak u niektórych osób mających alergię na niektórych produkty żywnościowe. Niemniej jednak podrażnienie skóry ma najczęściej czysto mechaniczne podłoże i powstaje w chwili zrywania plastra łącznie z górnymi warstwami skóry.

Produkty

Czy trzeba wyjąć soczewki kontaktowe przed rozpoczęciem przepłukiwania za pomocą płukanki do oczu?

Okuliści zalecają jak najszybsze wyjęcie soczewek z oka. Obecne miękkie soczewki kontaktowe składają się w dużej mierze z wody i dlatego wszystkie związki żrące także rozpuszczają się w soczewce. Związki mogą pozostawać w soczewce i wywoływać podrażnienie oka, pogarszając uszkodzenia, jeżeli soczewka nie zostanie wyjęta. Bariera, jaką stanowi soczewka, może także stanowić przeszkodę w skutecznym przepłukaniu oka. Przy wyjmowaniu soczewek należy chronić palce przed podrażnieniem. Jeżeli soczewki kontaktowe zostały zniszczone przez substancję żrącą w takim dużym stopniu, że utkwiły w rogówce, nie wolno próbować ich wyjmować samemu, lecz należy zwrócić sie o pomoc lekarską. W drodze do szpitala należy cały czas prowadzić przepłukiwanie.

Produkty

Dlaczego do płukania trwającego 15 minut, wymaganego po dostaniu się do okna silnie żrącej substancji, nie wystarcza jedna butelka z płukanka do oczu?

Butelki z płukankami do oczu należy traktować jako uzupełnienie płukanek do oczu w stałych instalacjach (podłączonych do sieci wodociągowej). Butelki z płukankami są przeznaczone do szybkiego rozpoczęcia przepłukiwania. Przepływ z butelki musi wystarczająco duży, aby zapewnić skuteczne przepłukiwanie.
Gdyby 500 ml miało wystarczyć przez 15 minut, przepływ byłby tak niski, że przepłukiwanie byłoby nieskuteczne, a podczas przedłużonego przepłukiwania nastąpiłoby pogorszenie uszkodzenia. Jeżeli płukanki do oczu w stałych instalacjach nie są dostępne, należy używać większej ilości butelek.

1 2 3

Symbole produktów

Na opakowaniach naszych produktów znajduje się szereg symboli, dzięki którym szybko i przejrzyście przekazujemy ważne informacje dotyczące zawartości i użytkowania. Używamy zarówno standaryzowanych (SS-EN ISO 15223-1/EN ISO 15223-1), jak i niestandaryzowanych symboli.

Najczęściej występujące symbole i ich znaczenie:

Nie używać ponownie. Wyłącznie do użytku jednorazowego

Termin przydatności do użytku. Nie używać po upływie podanego roku/miesiąca

Kod partii. Kod określa kod produkcyjny producenta

Produkt sterylizowany za pomocą napromieniowania

Produkt poddany sterylizacji w trakcie aseptycznego procesu produkcji

Zakres temperatur. Określa najwyższą i najniższą temperaturę przechowywania

Ograniczona ilość. Towary niebezpieczne, które są pakowane zgodnie z wyłączeniem ilości ograniczonej

Odwrócony epsilon. Dozownik aerozoli spełnia wymagania 75/324/EWG

Numer partii i data ważności nadrukowane na spodzie pojemnika

Materiał odnawialny

Informacje na cederroth.com

Powtórzyć po 24 godzinach

Numer artykułu wyrobu

Producent

Nie używać w przypadku uszkodzonego opakowania

Przechowywać w suchym miejscu

Produkt lub opakowanie produktu zawiera naturalny lateks

Wyrób medyczny

Opakowanie nadające się do recyklingu

Wyrzucić do śmieci domowych

Całkowita pojemność: Pojemność całkowita dla pojemników zawierających 100 ml lub więcej. Liczba zależy od objętości pojemnika

Oczyść ranę.

Nałożyć plaster na ranę