Znajdź ważne informacje dla klienta

Witamy w dziale obsługi klienta Cederroth First Aid. Poniżej znajdziesz wszelkie ważne informacje na temat składania zamówień oraz odpowiedzi na często zadawane pytania.

Twoje wyszukiwanie przyniosło 18 wyniki(-ów)

Produkty

Jak należy przechowywać plaster?

Plaster należy przechowywać w miejscu zaciemnionym, suchym, w temperaturze pokojowej.

Produkty

Dlaczego nie wolno przechowywać na później płukanki do oczu po jej otwarciu nawet jeżeli w butelce jest jeszcze jej pozostałość?

Po otwarciu butelka traci swoją sterylność. Po pewnym czasie mogą zacząć rozmnażać się bakterie, co może spowodować dodatkowe uszkodzenia.

Produkty

Z czego składa się plaster i jakiego używacie kleju i materiałów w różnych odmianach plastrów?

Generalnie można stwierdzić, że plaster składa się z cienkiej warstwy pokrytej równo rozprowadzonym klejem oraz opatrunku wchłaniającego, wyśrodkowanego na cienkiej warstwie plastra. Warstwa pokryta klejem jest pokryta częściowo zachodzącymi na siebie dwoma kawałkami papieru. Większość plastrów jest umieszczona w ochronnej papierowej kieszonce.

Produkty

Czy wszystkie plastry są poddawane testom na obecność alergenów?

Zgodnie z definicją plastry są wyrobami medycznymi i dlatego podlegają Dyrektywie unijnej nr 93/42/EWG. Wszystkie wyroby medyczne, przed ich wypuszczeniem na rynek, muszą zostać poddane testom, które pokazują, że ich używanie jest bezpieczne dla skóry. Jeżeli wymagania ta zostaną spełnione, można je oznakować jako „hipoalergiczne”.
Nie stanowi to jednak gwarancji, że u niewielkiej liczby osób może wystąpić reakcja skóry po użyciu plastra, na takiej samej zasadzie jak u niektórych osób mających alergię na niektórych produkty żywnościowe. Niemniej jednak podrażnienie skóry ma najczęściej czysto mechaniczne podłoże i powstaje w chwili zrywania plastra łącznie z górnymi warstwami skóry.

Produkty

Czy trzeba wyjąć soczewki kontaktowe przed rozpoczęciem przepłukiwania za pomocą płukanki do oczu?

Okuliści zalecają jak najszybsze wyjęcie soczewek z oka. Obecne miękkie soczewki kontaktowe składają się w dużej mierze z wody i dlatego wszystkie związki żrące także rozpuszczają się w soczewce. Związki mogą pozostawać w soczewce i wywoływać podrażnienie oka, pogarszając uszkodzenia, jeżeli soczewka nie zostanie wyjęta. Bariera, jaką stanowi soczewka, może także stanowić przeszkodę w skutecznym przepłukaniu oka. Przy wyjmowaniu soczewek należy chronić palce przed podrażnieniem. Jeżeli soczewki kontaktowe zostały zniszczone przez substancję żrącą w takim dużym stopniu, że utkwiły w rogówce, nie wolno próbować ich wyjmować samemu, lecz należy zwrócić sie o pomoc lekarską. W drodze do szpitala należy cały czas prowadzić przepłukiwanie.

Produkty

Dlaczego do płukania trwającego 15 minut, wymaganego po dostaniu się do okna silnie żrącej substancji, nie wystarcza jedna butelka z płukanka do oczu?

Butelki z płukankami do oczu należy traktować jako uzupełnienie płukanek do oczu w stałych instalacjach (podłączonych do sieci wodociągowej). Butelki z płukankami są przeznaczone do szybkiego rozpoczęcia przepłukiwania. Przepływ z butelki musi wystarczająco duży, aby zapewnić skuteczne przepłukiwanie.
Gdyby 500 ml miało wystarczyć przez 15 minut, przepływ byłby tak niski, że przepłukiwanie byłoby nieskuteczne, a podczas przedłużonego przepłukiwania nastąpiłoby pogorszenie uszkodzenia. Jeżeli płukanki do oczu w stałych instalacjach nie są dostępne, należy używać większej ilości butelek.

Produkty

Dlaczego trzeba otworzyć butelkę przy przenoszeniu uchwytu ściennego na butelkę z płukanką do oczu?

Uchwyt ścienny na butelkę z płukanką do oczu jest tak zbudowany, aby nie było możliwości wyjęcia z niego butelki bez jej otwarcia. Jest to także sposób na zabezpieczenie butelki przed jej przenoszeniem, lecz umieszczeniem jej we wskazanym miejscu tak, aby w chwili wypadku każdy wiedział gdzie jest butelka.
Jest to także zabezpieczenie przed ponownym włożeniem wcześniej otwartej butelki w celu uniknięcia stosowania roztworu niesterylnego.

Produkty

Czy płukankę do oczu Cederroth można stosować u dzieci poniżej 3 roku życia?

Płukanka do oczu jest przeznaczona do zewnętrznego przemywania oczu. Duże ilości roztworu (kilka litrów) nie mogą dostać się do dróg pokarmowych. Gdyby butelki użyto u małego dziecka, trudno byłoby sprawdzić czy płyn nie dostaje się do dróg pokarmowych dziecka w trakcie przemywania oczu.
Małe dzieci są bardziej wrażliwe na płyn w przypadku jego spożycia niż dzieci starsze i dorośli. Nie zaleca się więc środka do stosowania u małych dzieci.
Gdyby jednak do oczu dziecka dostały się ciała obce, należałoby natychmiast rozpocząć ich przemywanie, nie wahając sie użyć wody lub dostępnej płukanki, łącznie z płukanką do oczu Cederroth, ponieważ ryzyko trwałego uszkodzenia oka byłoby większe nie ryzyko uszkodzenia spowodowane spożyciem roztworu do przemywania.

Produkty

Jaka jest zalecana przez was temperatura przechowywania płukanki do oczu?

Płukankę do oczu należy przechowywać w temperaturze od +2 do +40°C; taka informacja znajduje się zarówno na butelce, jak i na kartonie.

Produkty

Co się dzieje, kiedy minie data przydatności do użycia płukanki do oczu?

Okres przydatności został określony na podstawie okresu, dla jakiego posiadamy dane o przydatności produktu i jesteśmy w stanie udzielić gwarancji na jej funkcjonowanie. Roztwór pozostanie sterylny do czasu, kiedy nie zostaną naruszone własności barierowe butelki.
Płukanka do oczu zachowuje przydatność przez 4,5 roku licząc od daty produkcji. Jest to najdłuższy okres przydatności spośród innych środków do płukania oczu dostępnych na rynku.

1 2

Symbole produktów

Na opakowaniach naszych produktów znajduje się szereg symboli, dzięki którym szybko i przejrzyście przekazujemy ważne informacje dotyczące zawartości i użytkowania. Używamy zarówno standaryzowanych (SS-EN ISO 15223-1/EN ISO 15223-1), jak i niestandaryzowanych symboli.

Najczęściej występujące symbole i ich znaczenie:

Nie używać ponownie. Wyłącznie do użytku jednorazowego.

Termin przydatności do użytku. Nie używać po upływie podanego roku/miesiąca.

Kod partii. Kod określa kod produkcyjny producenta.

Produkt sterylizowany za pomocą napromieniowania.

Produkt poddany sterylizacji w trakcie aseptycznego procesu produkcji.

Zakres temperatur. Określa najwyższą i najniższą temperaturę przechowywania.

Numer artykułu wyrobu

Producent

Nie używać w przypadku uszkodzonego opakowania

Przechowywać w suchym miejscu

Produkt lub opakowanie produktu zawiera naturalny lateks