Budownictwo

Cederroth oferuje wygodne w użyciu, wysokiej jakości apteczki pierwszej pomocy dla branży budowlanej.

Ryzyko doznania ciężkich obrażeń jest trzykrotnie większe na placu budowy, niż w innych miejscach pracy. Najczęściej dochodzi do upadków i wypadków z udziałem narzędzi i maszyn – maszyn ciężkich, narzędzi ręcznych i noży.

Powszechne zagrożenia

Obsługa maszyn i używanie narzędzi

Bandaże do głębszych ran i plastry do drobnych skaleczeń. Oprócz naściennej apteczki pierwszej pomocy umieszczonej w widocznym miejscu, należy także posiadać przenośną apteczkę do udzielenia pomocy osobie w miejscu zdarzenia. Przenośne apteczki są również doskonałe do pojazdów służbowych oraz miejsc pracy o podwyższonym ryzyku poza terenem budowy. Należy również zamontować oznaczenia wskazujące, gdzie znaleźć sprzęt pierwszej pomocy.

Substancje chemiczne

Cement i beton to silnie żrące zasadowe substancje chemiczne. Dlatego łatwy dostęp do płukanek do oczu Eye Wash ma krytycznie znaczenie w razie wypadku. Płyn buforowy Cederroth Eye Wash ma działanie neutralizujące na zasady i kwasy, a ponadto nie zawiera fosforanów. Należy unikać płukanek do oczu z fosforanami w przypadku substancji zawierających wapń, takich jak cement lub beton. Przy pracy w niskich temperaturach zalecamy ogrzewaną szafkę, aby zapobiec zbytniemu wychłodzeniu lub zamarznięciu płukanki.

Prace spawalnicze

Prace spawalnicze mogą być źródłem oparzeń. Jeśli nie ma w pobliżu dostępu do wody, zaleca się zadbanie o dostępność przenośnych produktów na oparzenia. Nasz zestaw Cederroth Burn Kit zawiera kompresy żelowe na oparzenia Burn Gel Dressing w różnych rozmiarach, które szybko schładzają oparzoną skórę i ograniczają rozprzestrzenianie się obrażeń, łagodząc również ból.

Prace na wysokości oraz w wymagającym środowisku

Prace na wysokości oraz w wymagającym środowisku oznaczają wysokie ryzyko odniesienia obrażeń w wyniku upadku, poślizgnięcia i potknięcia. Wszechstronna ocena ryzyka ma ogromne znaczenie dla zminimalizowania ryzyka upadków podczas pracy na wysokości. W tym przypadku istotne jest stosowanie sprzętu ochronnego, takiego jak barierki i uprząż bezpieczeństwa. Jeśli jednak mimo wszystko dojdzie do wypadku, warto mieć na miejscu dostępną przenośną apteczkę z bandażami i kompresami chłodzącymi. Zalecamy również zaopatrzenie się w nosze i szyny do stabilizacji kończyn.

Ważne produkty

Dowiedz się więcej o pierwszej pomocy