" " " "

Znajdź ważne informacje dla klienta

Witamy w dziale obsługi klienta Cederroth First Aid. Poniżej znajdziesz wszelkie ważne informacje na temat składania zamówień oraz odpowiedzi na często zadawane pytania.

Twoje wyszukiwanie przyniosło 22 wyniki(-ów)

Produkty

Dlaczego trzeba otworzyć butelkę przy przenoszeniu uchwytu ściennego na butelkę z płukanką do oczu?

Uchwyt ścienny na butelkę z płukanką do oczu jest tak zbudowany, aby nie było możliwości wyjęcia z niego butelki bez jej otwarcia. Jest to także sposób na zabezpieczenie butelki przed jej przenoszeniem, lecz umieszczeniem jej we wskazanym miejscu tak, aby w chwili wypadku każdy wiedział gdzie jest butelka.
Jest to także zabezpieczenie przed ponownym włożeniem wcześniej otwartej butelki w celu uniknięcia stosowania roztworu niesterylnego.

Produkty

Czy płukankę do oczu Cederroth można stosować u dzieci poniżej 3 roku życia?

Płukanka do oczu jest przeznaczona do zewnętrznego przemywania oczu. Duże ilości roztworu (kilka litrów) nie mogą dostać się do dróg pokarmowych. Gdyby butelki użyto u małego dziecka, trudno byłoby sprawdzić czy płyn nie dostaje się do dróg pokarmowych dziecka w trakcie przemywania oczu.
Małe dzieci są bardziej wrażliwe na płyn w przypadku jego spożycia niż dzieci starsze i dorośli. Nie zaleca się więc środka do stosowania u małych dzieci.
Gdyby jednak do oczu dziecka dostały się ciała obce, należałoby natychmiast rozpocząć ich przemywanie, nie wahając sie użyć wody lub dostępnej płukanki, łącznie z płukanką do oczu Cederroth, ponieważ ryzyko trwałego uszkodzenia oka byłoby większe nie ryzyko uszkodzenia spowodowane spożyciem roztworu do przemywania.

Produkty

Jaka jest zalecana przez was temperatura przechowywania płukanki do oczu?

Płukankę do oczu należy przechowywać w temperaturze od +2 do +40°C; taka informacja znajduje się zarówno na butelce, jak i na kartonie.

Produkty

Co się dzieje, kiedy minie data przydatności do użycia płukanki do oczu?

Okres przydatności został określony na podstawie okresu, dla jakiego posiadamy dane o przydatności produktu i jesteśmy w stanie udzielić gwarancji na jej funkcjonowanie. Roztwór pozostanie sterylny do czasu, kiedy nie zostaną naruszone własności barierowe butelki.
Płukanka do oczu zachowuje przydatność przez 4,5 roku licząc od daty produkcji. Jest to najdłuższy okres przydatności spośród innych środków do płukania oczu dostępnych na rynku.

Produkty

Co zawiera płukanka do oczu?

Płyn jest wodnym roztworem soli fizjologicznej buforowanej boranem sodu. Jest to roztwór izotoniczny (o takiej samej zawartości soli, jak w organizmie) o pH wynoszącym 7,5.

Produkty

Czy myjka do ran (Wound Cleanser) zawiera środek konserwujący?

Myjka do ran (Wound Cleanser) nie zawiera żadnych środków konserwujących. Produkt jest poddawany sterylizacji w trakcie produkcji.

Produkty

Czy plaster Cederroth zawiera lateks?

Nasz plastry są całkowicie pozbawione lateksu. Papier pakowy, w który pakuje się plastry, jest klejony za pomocą kleju opartego na lateksie. Osoba będąca wyjątkowa wrażliwa na krótkotrwały kontakt z lateksem powinna więc unikać dotykania produktów. Wyjątkiem jest jednak plaster cięty, którego nie pakuje się w tego rodzaju papier.

Produkty

Czy niebieski wykrywalny plaster Salvequick jest wykrywany przez detektor promieniowania rentgenowskiego?

Plastry mogą być wykrywane przez większość dostępnych na rynku detektorów metali, lecz w normalnych warunkach nie przez detektor promieniowania rentgenowskiego.

Produkty

Czy plaster Cederroth zawiera kalafonię?

Wszystkie materiały wchodzące w skład plastra Cederroth są całkowicie pozbawione kalafonii. Niemniej jednak niektóre plastry otacza się papierem ochronnym. Każdy papier może zawierać bardzo niewielkie ilości kalafonii i nie może zupełnie wykluczyć tego, że kalafonia może w takich przypadkach migrować do plastra.

Produkty

Czy zestaw do tamownia krwi Cederroth zawiera dodatek przyspieszający krzepnięcie?

Nie, zestaw do tamowania krwi nie zawiera żadnego dodatku. To kształt opatrunku powoduje, że nadaje się do użycia jako opatrunek uciskowy lub jako ochrona ran bardziej powierzchniowych. Zestaw opatrunkowy do tamowania krwi składa się z dwóch bandaży i jednego wchłaniającego kompresu przyszytego do jednego z bandaży. Luźny bandaż można umieścić w kieszonce kompresu dla zwiększenia ucisku na ranę, kiedy bandaż zostaje owinięty wokół zranionej części ciała.

1 2 3

Symbole produktów

Na opakowaniach naszych produktów znajduje się szereg symboli, dzięki którym szybko i przejrzyście przekazujemy ważne informacje dotyczące zawartości i użytkowania. Używamy zarówno standaryzowanych (SS-EN ISO 15223-1/EN ISO 15223-1), jak i niestandaryzowanych symboli.

Najczęściej występujące symbole i ich znaczenie:

Nie używać ponownie. Wyłącznie do użytku jednorazowego

Termin przydatności do użytku. Nie używać po upływie podanego roku/miesiąca

Kod partii. Kod określa kod produkcyjny producenta

Produkt sterylizowany za pomocą napromieniowania

Produkt poddany sterylizacji w trakcie aseptycznego procesu produkcji

Zakres temperatur. Określa najwyższą i najniższą temperaturę przechowywania

Ograniczona ilość. Towary niebezpieczne, które są pakowane zgodnie z wyłączeniem ilości ograniczonej

Odwrócony epsilon. Dozownik aerozoli spełnia wymagania 75/324/EWG

Numer partii i data ważności nadrukowane na spodzie pojemnika

Materiał odnawialny

Informacje na cederroth.com

Powtórzyć po 24 godzinach

Numer artykułu wyrobu

Producent

Nie używać w przypadku uszkodzonego opakowania

Przechowywać w suchym miejscu

Produkt lub opakowanie produktu zawiera naturalny lateks

Wyrób medyczny

Opakowanie nadające się do recyklingu

Wyrzucić do śmieci domowych

Całkowita pojemność: Pojemność całkowita dla pojemników zawierających 100 ml lub więcej. Liczba zależy od objętości pojemnika

Oczyść ranę.

Nałożyć plaster na ranę