Nasze branże

Cederroth oferuje wygodne w użyciu, wysokiej jakości apteczki pierwszej pomocy dla każdej branży.

Dobór odpowiedniej oferty produktów zależy od branży, rodzaju i wielkości miejsca pracy oraz powiązanego ryzyka. Czasami trudno wybrać właściwe produkty pierwszej pomocy oraz zdecydować, gdzie je umieścić, dlatego przygotowaliśmy zalecenia , które opierają się na typowych, specyficznych zagrożeniach w danej branży.

Sprzęt pierwszej pomocy musi umożliwiać jej udzielenie w miejscu, gdzie się znajduje. Wybierając produkty pierwszej pomocy, należy uwzględnić wszystkie czynniki obecne w miejscu pracy, takie jak:

  • rodzaj wykonywanej pracy,
  • zagrożenia i ryzyko w miejscu pracy,
  • liczba pracowników oraz sposób pracy (w zakładzie, poza zakładem, indywidualnie, w zespołach),
  • wielkość i lokalizacja miejsca pracy (obszar, liczba budynków i pięter, praca wewnątrz/na zewnątrz),
  • czas reakcji służb ratowniczych,
  • wcześniejsze wypadki.

Zalecamy, aby:

  1. Wybrać osobę odpowiedzialną za kontrolę zdatności przydatności artykułów pierwszej pomocy oraz ich uzupełnianie.
  2. Upewnić się, że personel jest przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
  3. Upewnić się, że sprzęt pierwszej pomocy jest widoczny i łatwo go znaleźć, jest dobrze oznaczony.
  4. Upewnić się, że sprzęt pierwszej pomocy jest blisko miejsc, gdzie często dochodzi do wypadków.