" " " "

Znajdź ważne informacje dla klienta

Witamy w dziale obsługi klienta Cederroth First Aid. Poniżej znajdziesz wszelkie ważne informacje na temat składania zamówień oraz odpowiedzi na często zadawane pytania.

Twoje wyszukiwanie przyniosło 22 wyniki(-ów)

Produkty

Czy apteczka ścienna pierwszej pomocy posiada wybitą datę (z terminem przydatności)?Czy produkty stają się bezużyteczne po upływie terminu przydatności do użycia?

Na funkcjonowanie i ewentualną sterylność produktu udziela się gwarancji w okresie trwałości, a opiera się to na danych z badań nad trwałością produktu. Ewentualne zmiany po upływie terminu przydatności występują stopniowo, a nie z dnia na dzień.
W przypadku produktów sterylnych ważne jest, aby opakowanie nie było naruszone dla zagwarantowania sterylności. Niemniej jednak Cederroth nie zaleca używania produktów po upływie terminu przydatności.

Sama apteczka jako taka nie posiada terminu przydatności, lecz posiadają ją wszystkie środki znajdujące się na niej. W przypadku apteczki nie określa się terminu przydatności, ponieważ można ją uzupełniać nowymi środkami, co oznacza zmianę daty. Środki w apteczce ściennej zalicza się do wyrobów medycznych, co oznacza, że muszą być zgodne z Dyrektywą dotyczącą wyrobów medycznych, między innymi, z wymogiem terminu przydatności.

Produkty

Chcielibyśmy otrzymać kartę charakterystyki substancji/mieszaniny (SDS/MSDS) dla środka pierwszej pomocy posiadającego znak CE.

Środki pierwszej pomocy wyprodukowane przez Cederroth i posiadające znak CE zaliczają się do wyrobów medycznych zgodnie z MDD nr 93/42/EWG & MDR 2017/45. Wyjątek: W przypadku produktów w pojemnikach pod ciśnieniem wymagana jest karta charakterystyki produktu do transportu. Obecnie dotyczy REF 51011005 Burn Gel 100ml oraz REF 726000 Eye&Wound Cleanser Spray

1 2 3

Symbole produktów

Na opakowaniach naszych produktów znajduje się szereg symboli, dzięki którym szybko i przejrzyście przekazujemy ważne informacje dotyczące zawartości i użytkowania. Używamy zarówno standaryzowanych (SS-EN ISO 15223-1/EN ISO 15223-1), jak i niestandaryzowanych symboli.

Najczęściej występujące symbole i ich znaczenie:

Nie używać ponownie. Wyłącznie do użytku jednorazowego

Termin przydatności do użytku. Nie używać po upływie podanego roku/miesiąca

Kod partii. Kod określa kod produkcyjny producenta

Produkt sterylizowany za pomocą napromieniowania

Produkt poddany sterylizacji w trakcie aseptycznego procesu produkcji

Zakres temperatur. Określa najwyższą i najniższą temperaturę przechowywania

Ograniczona ilość. Towary niebezpieczne, które są pakowane zgodnie z wyłączeniem ilości ograniczonej

Odwrócony epsilon. Dozownik aerozoli spełnia wymagania 75/324/EWG

Numer partii i data ważności nadrukowane na spodzie pojemnika

Materiał odnawialny

Informacje na cederroth.com

Powtórzyć po 24 godzinach

Numer artykułu wyrobu

Producent

Nie używać w przypadku uszkodzonego opakowania

Przechowywać w suchym miejscu

Produkt lub opakowanie produktu zawiera naturalny lateks

Wyrób medyczny

Opakowanie nadające się do recyklingu

Wyrzucić do śmieci domowych

Całkowita pojemność: Pojemność całkowita dla pojemników zawierających 100 ml lub więcej. Liczba zależy od objętości pojemnika

Oczyść ranę.

Nałożyć plaster na ranę