Chef in kitchen

Artikel

Beperk brandwonden op de werkplek

Brandweerman Thomas Fältsjö deelt zijn belangrijkste adviezen met anderen om werkgerelateerde brandwonden te beperken. Thomas traint ook bedrijven in eerste hulp en hij merkt dat er op veel werkplekken grote onzekerheid heerst als het brandwonden betreft. Dat kan berusten op het feit dat er gebrek is aan duidelijke voorschriften voor brandwonden, maar kennis over brandwonden is voor alle branches relevant, vindt Thomas.

Drie tips die het verschil maken

1. Durf het werktempo te verlagen

De meest voorkomende oorzaak van werkgerelateerde brandwonden is stress en een hoog werktempo. Veel brandwonden kunnen worden voorkomen door het tempo te verlagen en voorzichtig te zijn, vooral op werkplekken waar veel warmte voorkomt, zoals bijvoorbeeld in restaurantkeukens.

2. Begin de verbranding direct te koelen
– ten minste 15 minuten

Wanneer u zich verbrandt, is het belangrijk dat u de huid onmiddellijk begint te koelen. Koel de huid ten minste 15 minuten met lauw water, een kompres met koelende gel of een natte handdoek om de brandwond te stabiliseren.

3. Koel alleen de brandwond, niet het hele lichaam

Koel alleen het verbrande gedeelte en niet het hele lichaam, om onderkoeling van de lichaamstemperatuur te voorkomen, wat kan leiden tot een ernstige toestand. Dat geldt ongeacht of u koelt met water of koelende kompressen. Er moeten kompressen met koelende gel zijn in een aantal verschillende formaten om brandwonden in verschillende grootten optimaal te verzachten.

Combineer een stationaire en draagbare eerstehulpuitrusting

Wanneer er een ongeluk gebeurt, is het belangrijk snel te handelen om de verbranding te beperken. Op de werkplek moet een goede eerstehulpuitrusting aanwezig zijn die gemakkelijk toegankelijk is op de plaats waar men risico loopt. Thomas adviseert vaste eerstehulpstations te combineren met draagbare brandwondenkits die gemakkelijk op verschillende werkplekken kunnen worden geplaatst of worden meegenomen bij mobiele werkzaamheden.

Cederroth First Aid Burn Kit bevat verkoelende gel, zowel in sprayvorm als kompressen in verschillende formaten. Op deze wijze kunt u de brandwond snel en effectief koelen, ongeacht waar het ongeluk gebeurt.

Brandwonden producten

Gerelateerde berichten