Arvonnan säännöt

Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat 18 vuotta täyttäneet henkilöt. Arvontaan voi osallistua 8.9 – 15.9.2022 välisen ajan.

Arvonnan palkintona on yhteensä kolme (3) Cederroth Large ensiapulaukkua, jotka arvotaan yksi laukku kerrallaan päivittäin 13.9, 14.9 ja 15.9.2022.  Orkla Wound Care Ab ottaa yhteyttä voittajiin sähköpostilla, 20.9.2022 mennessä.

Arvonnan järjestäjä, Orkla Wound Care Ab, sitoutuu maksamaan lakisääteisen veron edellä ilmoitetusta palkinnosta. Palkintoa ei vaihdeta muuhun aineettomaan tai aineelliseen hyödykkeeseen.

Arvonnan järjestäjä ei vastaa teknisistä syistä perille tulemattomista viesteistä tai puutteellisista, asiattomista tai lukukelvottomista vastauksista.

Nämä arvonnan viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia ja osallistumalla tähän arvontaan osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. Arvonnassa kerättyjä tietoja käytetään vain arvontaan osallistumista varten.