Red levens met onze nieuwe app

Dit is een app. met duidelijke instructies hoe u het beste eerste hulp kunt verlenen bij verschillende typen letsels, aan volwassenen en aan kinderen van verschillende leeftijden.

Download Eerste hulp op uw smartphone of i-pad

Dit is een app. met duidelijke instructies hoe u het beste eerste hulp kunt verlenen bij verschillende typen letsels, aan volwassenen en aan kinderen van verschillende leeftijden. Actualiseer uw kennis, voordat er iets gebeurt! Misschien bent u dan iemands reddende engel!

Verspreid de eerste hulp-app. a.u.b. verder onder uw vrienden en bekenden. Hoe meer mensen er zijn die levens kunnen redden, hoe beter.

Dank u voor uw hulp!

Downloaden in App Store Ophalen bij Google Play

Verklaring van afstand/disclaimer

Cederroths eerstehulpapplicatie is geen vervanging voor een EHBO- en hart-longreanimatietraining maar geeft een aanvulling op de bestaande kennis. De applicatie vormt ook geen vervanging van de noodzaak contact op te nemen met de gezondheidszorg wanneer dat nodig zou zijn.
De applicatie geeft de algemene en gebruikelijke principes weer voor hulp en maatregelen in acute situaties – de eerste hulp. Elke gegeven situatie vereist bovendien een individuele beoordeling en handelwijze. Om misverstanden te voorkomen moeten wij duidelijk stellen dat Cederroth geen enkele aansprakelijkheid heeft voor de toepassing van de eerste hulp, om welke reden wij afstand doen van alle aansprakelijkheid voor de schades die in samenhang daarmee kunnen ontstaan