Obsługa klienta

Znajdź ważne informacje dla klienta

Witamy w dziale obsługi klienta Cederroth First Aid. Poniżej znajdziesz wszelkie ważne informacje na temat składania zamówień oraz odpowiedzi na często zadawane pytania.

Chcielibyśmy otrzymać kartę charakterystyki substancji/mieszaniny (SDS/MSDS) dla środka pierwszej pomocy posiadającego znak CE.
Środki pierwszej pomocy wyprodukowane przez Cederroth i posiadające znak CE zaliczają się do wyrobów medycznych zgodnie z Dyrektywą nr 93/42/EWG. Wyjątek: W przypadku produktów w pojemnikach pod ciśnieniem wymagana jest karta charakterystyki produktu do transportu. Obecnie dotyczy REF 51011005 Burn Gel 100ml oraz REF 726000 Eye&Wound Cleanser Spray”


Czy apteczka ścienna pierwszej pomocy posiada wybitą datę (z terminem przydatności)?
Czy produkty stają się bezużyteczne po upływie terminu przydatności do użycia?
Na funkcjonowanie i ewentualną sterylność produktu udziela się gwarancji w okresie trwałości, a opiera się to na danych z badań nad trwałością produktu. Ewentualne zmiany po upływie terminu przydatności występują stopniowo, a nie z dnia na dzień.
W przypadku produktów sterylnych ważne jest, aby opakowanie nie było naruszone dla zagwarantowania sterylności. Niemniej jednak Cederroth nie zaleca używania produktów po upływie terminu przydatności.

Sama apteczka jako taka nie posiada terminu przydatności, lecz posiadają ją wszystkie środki znajdujące się na niej. W przypadku apteczki nie określa się terminu przydatności, ponieważ można ją uzupełniać nowymi środkami, co oznacza zmianę daty. Środki w apteczce ściennej zalicza się do wyrobów medycznych, co oznacza, że muszą być zgodne z Dyrektywą dotyczącą wyrobów medycznych, między innymi, z wymogiem terminu przydatności.

Czy zestaw do tamownia krwi Cederroth zawiera dodatek przyspieszający krzepnięcie?
Nie, zestaw do tamowania krwi nie zawiera żadnego dodatku. To kształt opatrunku powoduje, że nadaje się do użycia jako opatrunek uciskowy lub jako ochrona ran bardziej powierzchniowych. Zestaw opatrunkowy do tamowania krwi składa się z dwóch bandaży i jednego wchłaniającego kompresu przyszytego do jednego z bandaży. Luźny bandaż można umieścić w kieszonce kompresu dla zwiększenia ucisku na ranę, kiedy bandaż zostaje owinięty wokół zranionej części ciała.

Czy plaster Cederroth zawiera kalafonię?
Wszystkie materiały wchodzące w skład plastra Cederroth są całkowicie pozbawione kalafonii. Niemniej jednak niektóre plastry otacza się papierem ochronnym. Każdy papier może zawierać bardzo niewielkie ilości kalafonii i nie może zupełnie wykluczyć tego, że kalafonia może w takich przypadkach migrować do plastra.

Czy niebieski wykrywalny plaster Salvequick jest wykrywany przez detektor promieniowania rentgenowskiego?
Plastry mogą być wykrywane przez większość dostępnych na rynku detektorów metali, lecz w normalnych warunkach nie przez detektor promieniowania rentgenowskiego

Czy plaster Cederroth zawiera lateks?
Plaster należy przechowywać w miejscu zaciemnionym, suchym, w temperaturze pokojowej.

Czy plaster Cederroth zawiera lateks?
Nasz plastry są całkowicie pozbawione lateksu. Papier pakowy, w który pakuje się plastry, jest klejony za pomocą kleju opartego na lateksie. Osoba będąca wyjątkowa wrażliwa na krótkotrwały kontakt z lateksem powinna więc unikać dotykania produktów. Wyjątkiem jest jednak plaster cięty, którego nie pakuje się w tego rodzaju papier.

Czy myjka do ran Savett Wound Cleanser zawiera środek konserwujący?
Myjka do ran (Wound Cleanser) nie zawiera żadnych środków konserwujących. Produkt jest poddawany sterylizacji w trakcie produkcji.

Co zawiera płukanka do oczu?
Płyn jest wodnym roztworem soli fizjologicznej buforowanej boranem sodu. Jest to roztwór izotoniczny (o takiej samej zawartości soli, jak w organizmie) o pH wynoszącym 7,5.

Co się dzieje, kiedy minie data przydatności do użycia płukanki do oczu?
Okres przydatności został określony na podstawie okresu, dla jakiego posiadamy dane o przydatności produktu i jesteśmy w stanie udzielić gwarancji na jej funkcjonowanie. Roztwór pozostanie sterylny do czasu, kiedy nie zostaną naruszone własności barierowe butelki.
Płukanka do oczu zachowuje przydatność przez 4,5 roku licząc od daty produkcji. Jest to najdłuższy okres przydatności spośród innych środków do płukania oczu dostępnych na rynku.

Jaka jest zalecana przez was temperatura przechowywania płukanki do oczu?
Płukankę do oczu należy przechowywać w temperaturze od +2 do +40°C; taka informacja znajduje się zarówno na butelce, jak i na kartonie.

Czy płukankę do oczu Cederroth można stosować u dzieci poniżej 3 roku życia?
Płukanka do oczu jest przeznaczona do zewnętrznego przemywania oczu. Duże ilości roztworu (kilka litrów) nie mogą dostać się do dróg pokarmowych. Gdyby butelki użyto u małego dziecka, trudno byłoby sprawdzić czy płyn nie dostaje się do dróg pokarmowych dziecka w trakcie przemywania oczu.
Małe dzieci są bardziej wrażliwe na płyn w przypadku jego spożycia niż dzieci starsze i dorośli. Nie zaleca się więc środka do stosowania u małych dzieci.
Gdyby jednak do oczu dziecka dostały się ciała obce, należałoby natychmiast rozpocząć ich przemywanie, nie wahając sie użyć wody lub dostępnej płukanki, łącznie z płukanką do oczu Cederroth, ponieważ ryzyko trwałego uszkodzenia oka byłoby większe nie ryzyko uszkodzenia spowodowane spożyciem roztworu do przemywania.

Dlaczego trzeba otworzyć butelkę przy przenoszeniu uchwytu ściennego na butelkę z płukanką do oczu?
Uchwyt ścienny na butelkę z płukanką do oczu jest tak zbudowany, aby nie było możliwości wyjęcia z niego butelki bez jej otwarcia. Jest to także sposób na zabezpieczenie butelki przed jej przenoszeniem, lecz umieszczeniem jej we wskazanym miejscu tak, aby w chwili wypadku każdy wiedział gdzie jest butelka.
Jest to także zabezpieczenie przed ponownym włożeniem wcześniej otwartej butelki w celu uniknięcia stosowania roztworu niesterylnego.

Dlaczego do płukania trwającego 15 minut, wymaganego po dostaniu się do okna silnie żrącej substancji, nie wystarcza jedna butelka z płukanka do oczu?
Butelki z płukankami do oczu należy traktować jako uzupełnienie płukanek do oczu w stałych instalacjach (podłączonych do sieci wodociągowej). Butelki z płukankami są przeznaczone do szybkiego rozpoczęcia przepłukiwania. Przepływ z butelki musi wystarczająco duży, aby zapewnić skuteczne przepłukiwanie.
Gdyby 500 ml miało wystarczyć przez 15 minut, przepływ byłby tak niski, że przepłukiwanie byłoby nieskuteczne, a podczas przedłużonego przepłukiwania nastąpiłoby pogorszenie uszkodzenia. Jeżeli płukanki do oczu w stałych instalacjach nie są dostępne, należy używać większej ilości butelek.

Czy trzeba wyjąć soczewki kontaktowe przed rozpoczęciem przepłukiwania za pomocą płukanki do oczu?
Okuliści zalecają jak najszybsze wyjęcie soczewek z oka. Obecne miękkie soczewki kontaktowe składają się w dużej mierze z wody i dlatego wszystkie związki żrące także rozpuszczają się w soczewce. Związki mogą pozostawać w soczewce i wywoływać podrażnienie oka, pogarszając uszkodzenia, jeżeli soczewka nie zostanie wyjęta. Bariera, jaką stanowi soczewka, może także stanowić przeszkodę w skutecznym przepłukaniu oka. Przy wyjmowaniu soczewek należy chronić palce przed podrażnieniem. Jeżeli soczewki kontaktowe zostały zniszczone przez substancję żrącą w takim dużym stopniu, że utkwiły w rogówce, nie wolno próbować ich wyjmować samemu, lecz należy zwrócić sie o pomoc lekarską. W drodze do szpitala należy cały czas prowadzić przepłukiwanie.

Czy wszystkie plastry są poddawane testom na obecność alergenów?
Zgodnie z definicją plastry są wyrobami medycznymi i dlatego podlegają Dyrektywie unijnej nr 93/42/EWG. Wszystkie wyroby medyczne, przed ich wypuszczeniem na rynek, muszą zostać poddane testom, które pokazują, że ich używanie jest bezpieczne dla skóry. Jeżeli wymagania ta zostaną spełnione, można je oznakować jako „hipoalergiczne”.
Nie stanowi to jednak gwarancji, że u niewielkiej liczby osób może wystąpić reakcja skóry po użyciu plastra, na takiej samej zasadzie jak u niektórych osób mających alergię na niektórych produkty żywnościowe. Niemniej jednak podrażnienie skóry ma najczęściej czysto mechaniczne podłoże i powstaje w chwili zrywania plastra łącznie z górnymi warstwami skóry.

Z czego składa się plaster i jakiego używacie kleju i materiałów w różnych odmianach plastrów?
Generalnie można stwierdzić, że plaster składa się z cienkiej warstwy pokrytej równo rozprowadzonym klejem oraz opatrunku wchłaniającego, wyśrodkowanego na cienkiej warstwie plastra. Warstwa pokryta klejem jest pokryta częściowo zachodzącymi na siebie dwoma kawałkami papieru. Większość plastrów jest umieszczona w ochronnej papierowej kieszonce.

Dlaczego nie wolno przechowywać na później płukanki do oczu po jej otwarciu nawet jeżeli w butelce jest jeszcze jej pozostałość?
Po otwarciu butelka traci swoją sterylność. Po pewnym czasie mogą zacząć rozmnażać się bakterie, co może spowodować dodatkowe uszkodzenia.

We are only able to deliver within Sweden and by the Swedish site for the moment.

Ta witryna internetowa stosuje pliki cookie, aby zapewnić odwiedzającym lepsze wrażenia.

Nie znaleziono wyników wyszukiwania.
No products found, check out our best-sellers below.
Produkter